Tích phật

Quan Thế Âm Bồ Tát

Quan Thế Âm Bồ Tát

Tại Trung Quốc, Việt Nam và Nhật, Quán Thế Âm có tên là Quan Âm, hay được trình bày dưới dạng thân nữ Bạch Y Hành Giả, tức vị nữ hành giả mặc y phục màu trắng.

Đăng lúc: 30-11-2011 03:36:36 PM | Đã xem: 9505 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát

Địa Tạng Vương Bồ Tát là một vị Bồ Tát chuyên cứu độ sinh linh trong Địa ngục và trẻ con yểu tử. Có khi Địa Tạng cũng là người được xem là chuyên cứu giúp lữ hành phương xa.

Đăng lúc: 07-07-2011 03:45:49 PM | Đã xem: 6961 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

Đức Chuẩn Đề Bồ Tát

Đức Chuẩn Đề Bồ Tát xuất xứ từ kinh Phật, như trong kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Ngài chính là Quan Thế Âm Bồ Tát nguyên thủy có tên là Avalokitesvara, hay là Avalokita, và được thờ phụng kính ngưỡng ở Tây Tạng cũng như ở Ấn Độ và vùng Tây Á trước đây.

Đăng lúc: 04-06-2011 10:21:22 AM | Đã xem: 8702 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Tây Phương Tam Thánh

Tây Phương Tam Thánh

Tây Phương Tam Thánh bao gồm : Đức Phật A-di-đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thiện Chí Bồ Tát.

Đăng lúc: 27-05-2010 04:48:27 PM | Đã xem: 13471 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật

Thích Ca Mâu Ni Phật

Thích Ca Mâu Ni Phật

Đăng lúc: 27-05-2010 03:49:47 PM | Đã xem: 4724 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
Phật A Di Đà

Phật A-Di-Đà

Nhà sách Tịnh Liên xin giới thiệu một số thông tin sưu tầm về Đức Phật A Di Đà để quý vị có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa và hình tượng của Phật A Di Đà

Đăng lúc: 27-05-2010 03:39:37 PM | Đã xem: 5071 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tích phật
  Trang trước  1 2