Thơ Phật Giáo

Nếu thương tôi

Nếu thương tôi

Bài thơ Nếu Thương Tôi nhắn nhủ tới những người tiễn đưa một người về cõi phật

Đăng lúc: 24-03-2019 05:29:32 PM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ Lời Mẹ Dặn

Lời mẹ dặn

Bài thơ Lời Mẹ Dặn dành cho những ai có mẫu thân hướng phật

Đăng lúc: 24-03-2019 05:16:24 PM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
lá thu rơi

Thu về

Tài thơ thu về của thầy Thích Tâm Luận được phật tử sưu tầm nhân mùa thu 2018

Đăng lúc: 07-09-2018 06:48:15 AM | Đã xem: 1041 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo , Thi kệ
Bài thơ " Vội "

Bài thơ " Vội "

Bài thơ " Vội "

Đăng lúc: 08-09-2017 04:26:00 AM | Đã xem: 2354 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ " Sám hối thông minh "

Bài thơ " Sám hối thông minh "

Bài thơ " Sám hối thông minh "

Đăng lúc: 03-08-2017 04:48:41 AM | Đã xem: 2184 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ " Tu trong nghịch cảnh "

Bài thơ " Tu trong nghịch cảnh "

Bài thơ " Tu trong nghịch cảnh "

Đăng lúc: 03-08-2017 04:36:35 AM | Đã xem: 2201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ "Tu Là Tìm Lỗi Của Mình Để Sửa"

Bài thơ "Tu Là Tìm Lỗi Của Mình Để Sửa"

Bài thơ "Tu Là Tìm Lỗi Của Mình Để Sửa"

Đăng lúc: 07-12-2016 03:14:02 AM | Đã xem: 3336 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"

Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"

Bài thơ "Nhất tâm niệm Phật là đại bố thi, đại từ bi"

Đăng lúc: 16-11-2016 02:26:48 AM | Đã xem: 3297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Tất cả đều là duyên hợp

Tất cả đều là duyên hợp

Bài thơ "Tất cả đều là duyên hợp"

Đăng lúc: 26-09-2016 08:35:58 AM | Đã xem: 4185 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Chỉ là vậy thôi

Chỉ là vậy thôi

Bài thơ "Chỉ là vậy thôi"

Đăng lúc: 19-09-2016 06:26:21 AM | Đã xem: 6802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Thơ phật giáo , Thi kệ
Bao đời bể khổ mãi lênh đênh

Bao đời bể khổ mãi lênh đênh

Bài thơ "Bao đời bể khổ mãi lênh đênh"

Đăng lúc: 17-08-2016 04:58:12 AM | Đã xem: 3800 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm

Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm

Bài thơ Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm

Đăng lúc: 12-07-2016 09:29:39 AM | Đã xem: 3952 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo

Bài thơ "Có té ngã nhiều mới làm thánh được"

Bài thơ "Có té ngã nhiều mới làm thánh được"

Đăng lúc: 02-07-2016 01:16:00 AM | Đã xem: 4985 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo , Thi kệ
Bài thơ "Yếu chí pháp nương tha lực"

Bài thơ "Yếu chí pháp nương tha lực"

Bài thơ "Yếu chí pháp nương tha lực"

Đăng lúc: 01-07-2016 09:15:56 AM | Đã xem: 3663 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ "Một niệm chí thành tất được vãng sanh!"

Bài thơ "Một niệm chí thành tất được vãng sanh!"

Bài thơ "Một niệm chí thành tất được vãng sanh!"

Đăng lúc: 11-06-2016 01:54:00 AM | Đã xem: 3839 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ "Nhà đang cháy mau ra thôi!"

Bài thơ "Nhà đang cháy mau ra thôi!"

Bài thơ "Nhà đang cháy mau ra thôi!"

Đăng lúc: 10-06-2016 04:54:05 AM | Đã xem: 3445 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ "Ý nghĩa của sám hối"

Bài thơ "Ý nghĩa của sám hối"

Bài thơ "Ý nghĩa của sám hối"

Đăng lúc: 09-05-2016 01:28:00 AM | Đã xem: 5040 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ "Phong cảnh Hương sơn"

Bài thơ "Phong cảnh Hương sơn"

Bài thơ "Phong cảnh Hương sơn"

Đăng lúc: 08-05-2016 01:22:00 AM | Đã xem: 3350 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ "MÂY TÂY THIÊN"

Bài thơ "MÂY TÂY THIÊN"

Bài thơ "NON THIÊNG YÊN TỬ"

Đăng lúc: 07-05-2016 01:12:00 AM | Đã xem: 5702 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
Bài thơ "NON THIÊNG YÊN TỬ"

Bài thơ "NON THIÊNG YÊN TỬ"

Bài thơ "NON THIÊNG YÊN TỬ"

Đăng lúc: 06-05-2016 01:05:00 AM | Đã xem: 4429 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thơ phật giáo
1 2  Trang sau