Bóng sắc

Bóng sắc

Đăng lúc: 09:30 - 06/09/2017

Lời Phật dạy về tình yêu thương

Lời Phật dạy về tình yêu thương

Đăng lúc: 08:15 - 02/09/2017

Muốn yêu thương phải có hiểu biết

Tu tâm như thế nào?

Tu tâm như thế nào?

Đăng lúc: 17:15 - 31/08/2017

Giáo lý nhà Phật từ thấp tới cao, từ đạo làm người cho đến đạo hiền Thánh đều dựa trên nền tảng của nhân quả, vì vậy trong cuộc sống của chúng ta ai không thấu hiểu lý nhân quả thì sự tu hành của mình khó mà đạt được kết quả viên mãn.

Phật dạy phải giữ năm giới là những giới gì?

Phật dạy phải giữ năm giới là những giới gì?

Đăng lúc: 16:36 - 29/08/2017

Lời Phật dạy muốn ít biết đủ

Bài giảng đầu tiên của đức Phật

Bài giảng đầu tiên của đức Phật

Đăng lúc: 16:21 - 27/08/2017