Tây Phương Tam Thánh
 
Một bộ tượng tây phương tam thánh

Giải nghĩa hình tượng trong bộ tượng tây phương tam thánh đứng

Đăng lúc: 23:22 - 21/12/2014

Bộ tượng tây phương tam thánh trong tịnh độ có nhiều chi tiết cần giải nghĩa hình tượng. Nhà sách Tịnh Liên sưu tầm các kiến giải về hình tượng bộ tượng này trong tư thế đứng của Phật và các Bồ tát

Tây Phương Tam Thánh

Tây Phương Tam Thánh

Đăng lúc: 03:48 - 28/05/2010

Tây Phương Tam Thánh bao gồm : Đức Phật A-di-đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thiện Chí Bồ Tát.