Xem bản: desktop Desktop | mobile Mobile
Nhà sách duy nhất về Phật giáo nằm tại trung Tâm Hà Nội

03:10 ICT Thứ năm, 27/02/2020

Kinh Vô Lượng Thọ - pháp sư Tịnh Không - tập 071

Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Ngày đăng . Đã xem: 558
Thích: 1
100%
Không thích: 0
0%
Hòa thượng Tịnh Không giảng Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh - tập 71
Phật Thuyết Ðại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Ðẳng Giác Kinh.
Chủ giảng: Hòa Thượng Tịnh Không.
Địa điểm: Singapore.
Thời gian: 1998 - 2006.
Cẩn dịch: Vọng Tây Cư Sĩ.
Người đọc: Thiện Quang.