Xem bản: desktop Desktop | mobile Mobile
Nhà sách duy nhất về Phật giáo nằm tại trung Tâm Hà Nội

17:31 ICT Thứ năm, 13/12/2018
  • Nhà sách nhận in ấn tất cả các kinh sách của Phật Giáo và tượng Phật gửi đi tất cả các tỉnh thành đến tận nhà hoặc chùa. A Di Đà Phật!
     

Hỗ trợ liên hệ

Nhà sách phật giáo Tịnh Liên
  • address 187 Bà Triệu - Hà Nội
  • phone Gmail: nhasachtinhlien187
  • phone Điện thoại: 043 974 8417
  • phone Di động: 094 278 3333

Tìm kiếm sách

Từ khóa
Giá từ
Đến

Trên Google+

Trên Facebook

Sách Phật Giáo
Xem ảnh 360
Phòng trưng bày tranh tượng phật

Duy thức học

Mã sản phẩm: S0257

Duy thức học

Đại thừa quảng ngũ ẩn luận

Tác giả: Vu Lăng Ba,  

Mã sản phẩm: S0256

Đại thừa quảng ngũ ẩn luận

Luận thành duy thức

Tác giả: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang,  

Mã sản phẩm: S0255

Luận thành duy thức

Luận trung quán

Tác giả: HT Ấn Thuận,  

Mã sản phẩm: S0253

Luận trung quán là sự kế thừa phát triển tư tưởng Tính Không trong kinh Bát Nhã, khẳng định mọi vật, hiện tượng có được đều do Duyên sinh vô tính; một khi không cố chấp sẽ không sai lầm, đó cũng là hướng khắc phục mọi khó khăn trên con đường giải thoát

Tam pháp độ luận

Mã sản phẩm: S0252

Tam pháp độ luận

Luận kinh Thập Địa

Tác giả: Bồ tát Thế Thân,  

Mã sản phẩm: S0251

Luận kinh Thập Địa do bồ tát Thế thân soạn, các ngài Bồ đề lưu chi và Lặc na ma đề dịch vào đời Bắc Ngụy, được thu vào Đại chính tạng tập 26. Đây là sách chú thích kinh Thập địa (biệt dịch phẩm Thập địa trong kinh Hoa nghiêm)

Luận thành thật

Tác giả: Ha Lê Bạt Ma,  

Mã sản phẩm: S0250

Thành Thật luận tên Sanskrit là Satyasiddhi-śātra, có nghĩa là chân thật. Ý nghĩa của Thành Thật là sự chân thật của tứ đế. Ngoài ra, bộ luận này thuyết minh nghĩa lý chân thật của tất cả Tam tạng Thánh điển Phật giáo

Luận Đại thừa Tập Bồ tát học

Tác giả: Pháp Xứng,  

Mã sản phẩm: S0249

Luận Đại thừa Tập Bồ tát học thuộc kinh luận Đại thừa Tông của Ấn Độ, một bộ luận tập hợp những học xứ cốt yếu của Bồ-tát.

Luận A tỳ đạt ma đại tỳ bà sa

Tác giả: Năm trăm vị Đại A La Hán,  

Mã sản phẩm: S0206

Đây là một bộ luận, một bộ Bách Khoa Toàn Thư của một trường phái phật giáo

Luận về Kinh Đại Trang Nghiêm

Tác giả: Mã Minh Bồ Tát,  

Mã sản phẩm: S0119

Luận về Kinh Đại Trang Nghiêm - Bồ-Tát Mã-Minh (Asvaghosha)

Nhập Bồ Tát Hạnh

Mã sản phẩm: S0118

Nhập Bồ Tát Hạnh là bộ Luận của Bồ-tát Tịnh Thiên trước tác

Giảng giải Luận Đại thừa khởi tín

Tác giả: HT Ấn Thuận,  

Mã sản phẩm: S0087

Giảng giải Luận Đại thừa khởi tín

Dị bộ Tông Luân Luận

Mã sản phẩm: S0086

Sách nói về quá trình phát triển tư tưởng Phật giáo và quá trình phân chia các bộ phái của Phật giáo ở Ấn Độ

Tịnh Độ Quyết Nghi luận

Mã sản phẩm: S0084

Sách này gồm có 2 tác phẩm , Tịnh Độ Thập Nghi Luận của đại sư Trí Giả và Tịnh Độ Hoặc Vấn của Thiên Như Thiền sư

Luận Đại Trí Độ

Mã sản phẩm: S0083

Luận Đại Trí Độ là một bộ luận lớn, bộ luận căn bản của Phật pháp, giảng giải bao quát nhiều vấn đề liên quan đến học thuyết, tư tưởng, truyền thuyết, lịch sử, địa lý, các quy định thực tiễn, giới luật Tăng già

Vãng Sinh Tịnh Độ Luận giảng ký

Mã sản phẩm: S0082

Vãng Sinh luận là một bộ luận lấy tu hành làm chủ yếu.

Du Già Sư Địa Luận

Tác giả: Di Lặc Bồ Tát,  

Mã sản phẩm: S000005

Đây là bộ luận do bồ tát Di Lặc thuyết