DUY THỨC TAM THẬP TỤNG - BEN CONNELLY DUY THỨC TAM THẬP TỤNG - BEN CONNELLY Tác Giả: Ben Connelly
Dịch: Thuần Bạch
NXB: Hồng Đức 
Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập 
Khổ: 14x21cm - Sách Song Ngữ
Năm XB: 2019
Tập 1: 237 Trang - Tập 2: 253 Trang 
TTT1 SÁCH VỀ THIỀN 140.000 đ Số lượng: 1000000 Bộ
 • DUY THỨC TAM THẬP TỤNG - BEN CONNELLY

 •  506 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TTT1
 • Giá bán: 140.000 đ

 • Tác Giả: Ben Connelly
  Dịch: Thuần Bạch
  NXB: Hồng Đức 
  Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập 
  Khổ: 14x21cm - Sách Song Ngữ
  Năm XB: 2019
  Tập 1: 237 Trang - Tập 2: 253 Trang 


Số lượng
Lời Nói Đầu
Duy Thức Tam Thập Tụng là một tác phẩm kinh điển thuộc tông phái Duy Thức, khai triển sự vận hành của tám thức tâm vương và 52 pháp tâm sở. Bồ-tát Thế Thân tóm tắt cô đọng ý nghĩa Duy thức từ Nhất tâm chân như chuyển biến ra vạn pháp, ràng buộc quanh một ảo tưởng bản ngã không thật, rất thích lừa dối lường gạt mọi người để tạo ra trùng trùng sóng vỗ. Nếu chỉ học trên ngôn ngữ, chúng ta sẽ bị biến mất trong ma trận của tâm cảnh.


 
duy thức tam thập tụng


Với bậc thầy Duy Thức, tu tập cuối cùng an trú trong tánh duy thức là nhận ra “không một pháp có thật”. Lúc đó Niết-bàn hay sanh tử không có hai bên, không có đối tượng để chứng đắc. Lục Tổ nhận ra “Bản lai vô nhất vật” cũng không khác Tagore khi hát lên:

“Vì ở đây sóng vỗ biển cả, mà ngay ở đây cũng là bờ bên kia, vốn đợi chờ chúng ta đạt tới nơi. Vâng, chính ở đây là cái hiện tại vĩnh cửu này; nó nào có xa chi, nó không hề ở đâu khác vậy” (Thực Hiện Toàn Mãn – Tagore)

Toàn bộ chú giải, hướng dẫn thực tập về Duy Thức Tam Thập Tụng của tác giả Ben Connelly, nhắc nhở chúng ta một đời sống hiện tiền, ngay đây không có nơi nào khác hơn tâm mình. Xin đọc thật chậm, thật kỹ, suy ngẫm hết sức về những dòng tâm đắc của tác giả, cho tới chừng nào chúng ta buông sách xuống và thốt lên lời mừng vui tán thán: “À! Té ra là vậy”.
T. N. Như Đức (Viên Chiếu tháng 12 – 2019)


 
duy thức tam thập tụng 1


Lời Tựa
Bạn đang có một quyển sách tuyệt vời trong tay – một tác phẩm tôi gọi là “trào lưu thứ ba” của Phật giáo. Tôi nghĩ đến Phật Giáo Nguyên Thủy, với tất cả sự biểu hiện đa dạng tại nhiều quốc gia nơi đạo Phật hình thành như “trào lưu thứ nhất”. Tông phái này phát khởi từ mạch nguồn thâm sâu thuộc những nền văn minh cao vĩ đầu tiên của chúng ta, thuở những đế chế phong kiến cai trị thế giới trong xã hội nông nghiệp, và chữ viết mới có. Phát triển trong lòng xã hội như thế, giáo lý đạo Phật không sao tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Tôi gội sự hội ngộ đầu tiên giữa Phật Giáo Nguyên Thủy và tư tưởng văn hóa đương đại là “trào lưu thứ hai”. Trách nhiệm của sự hội ngộ này là duy trì sự trung thực với trí tuệ cổ truyền Phật giáo, đồng thời làm cho đạo Phật dễ hiểu và phù hợp với bối cảnh mới. Về mặt lịch sử, trào lưu thứ hai bắt đầu khoảng giữa thế kỷ thứ mười chín, với sự kiện phương Tây “khám phá” Phật giáo, và tiếp tục không ít thì nhiều đến ngày nay.

Và hiện giờ, chúng ta có “trào lưu thứ ba” tiêu biểu là tác giả và quyển sách này. Trong trào lưu thứ ba, Phật giáo được thành lập vững vàng như là nền tảng cho sự tu tập khắp nơi trên thế giới hiện nay. Sự phóng đại nói qua không thể tránh khỏi lúc đầu và sự hiểu biết sai lầm trên mặt văn hóa về việc du nhập Phật giáo phương Tây đã được khắc phục không ít thì nhiều, những người Tây phương như Ben Connelly giờ đây có thể tu tập vững vàng trong nhiều thập niên dưới sự chỉ giáo của những bậc thầy phương Tây có kinh nghiệm suốt một đời hành trì. Đối với những vị giáo thọ như Ben, Phật giáo bây giờ tự nhiên và bình thường hơn so với thời những người cùng thế hệ với tôi.


 
duy thức tam thập tụng 2


Khi tôi bắt đầu tu tập vào những năm cuối thập niên 1960 hầu như không có một trung tâm Phật giáo nào cho người Tây phương. Phải mất vài năm tôi mới biết Trung Tâm Thiền tại San Francisco, lúc đó mới vừa thành lập và là trung tâm Phật giáo lớn đầu tiên tại Phương Tây. Lúc Ben khởi sự tu tập, nhiều trung tâm Thiền và Phật giáo khác đã được thành lập từ lâu khắp trong nước.

Đương nhiên, Phật học sản sinh từ ba trào lưu kể trên có sai khác. Trào lưu đầu tiên cho chúng ta kinh điển Nguyên Thủy xa xưa đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Trào lưu thứ hai phải cần những bản dịch chính xác của nguồn kinh điển Nguyên Thủy, những trước tác giới thiệu của những bậc đại sư Á Châu khởi sự trao truyền giáo pháp, và những lời dịch giải tùy duyên không nệ cổ của những vị thầy Tây phương đầu tiên cố gắng tìm kiếm cách diễn tả trí tuệ cổ truyền trong âm hưởng mới mẻ.

Trào lưu thứ ba, vừa mới bắt đầu, giờ đây ban cho chúng ta những quyển sách tuyệt vời như Duy Thức Tam Thập Tụng của Thế Thân – và những bình giải kinh điển truyền thống dựa theo văn hóa Tây phương đương đại, cắm rễ trong sự tu tập vững vàng. Chúng ta đã bước qua giai đoạn giới thiệu và kinh ngạc trước giáo pháp cao siêu này. Giờ đây chúng ta sẵn sàng học cách ứng dụng giáo pháp này vào cuộc đời đang sống tại đây trong thời đại của mình.

Khía cạnh mấu chốt của trào lưu thứ ba là sự dấy khởi cùng với – hay có lẽ đã làm dấy khởi – phong trào chánh niệm, môt phương pháp đời thường tiếp cận Phật giáo dựa trên thiền tập chánh niệm và những pháp tu kết hợp. Cùng với nền tâm lý học đương đại Tây phương và, nhất là với phạm vi nghiên cứu quá trình nhận thức, chánh niệm đã tác động sâu xa đến cách thức đạo Phật được hiểu biết trong thế giới hiện đại – và thế giới hiện đại tự hiểu chính mình. Trong khi trào lưu thứ nhất rõ ràng là một tôn giáo Á châu, trào lưu thứ ba xóa bỏ biên giới giữa tôn giáo và tâm linh, giữa đức tin và phong tục tập quán, giữa Đông và Tây. Đối với phần lớn Phật tử ngày nay, tu tập phải liên quan tới thái độ chúng ta sống, luyện tâm và tình thương, theo như Ben nói, tới cách “chú trọng tâm thức của chúng ta”.

Những vị thầy Phật giáo trong trào lưu thứ ba như Ben được thừa hưởng kinh nghiệm của bậc tiền bối. Các vị thấu hiểu giáo lý truyền thống, nhưng không đơn giản chấp nhận y nguyên như thế. Các vị thắc mắc, vậy là thế nào? Điều gì có thể mang lại lợi lạc và đặc tính thực tế cho hành giả thời nay? Các vị cho là, giống như quyển sách này, giáo pháp đã sẵn nơi mình và chính chúng ta phải tìm ra cách ứng dụng.


 
duy thức tam thập tụng 3


“Tam Thập Tụng” của Thế Thân là một tác phẩm nổi tiếng, tầm cỡ quan trọng suốt thời gian hơn một nghìn bảy trăm năm. Lần đầu khi đọc bản dịch và lời bình thời xưa, tôi đã ấn tượng rất mạnh – và thấy e ngại. Tôi không hiểu chút nào. Vì thế tôi thật kinh ngạc trước sự gan dạ và thiện xảo của Ben khi hoàn thành tác phẩm này thật mỹ mãn. Ben và người cộng sự uyên bác Weijen Teng đã hoàn thành một bản dịch mới, trong sáng, từ nguyên văn chữ Phạn, và Ben đã bình giải thẳng tắt và lợi lạc thật rõ ràng.

Tư tưởng Duy thức vi tế và khó lĩnh hội trọn vẹn. Dầu vậy, như chính Đức Phật đã nhận xét, tất cả chúng ta đều là những triết gia, đều đầy ắp ý niệm méo mó về thực tại. Vì thế tốt nhất chúng ta thẩm xét những ý niệm và thấy rõ những tệ hại của ý niệm. Trong quyển sách này Ben đã tìm được cách, không những chỉ giải thích tư tưởng Duy thức, mà còn vạch ra đặc tính phù hợp với tòa nhà Phật giáo – và, quan trọng hơn hết, chứng minh tư tưởng Duy thức thích đáng với người tu thời nay, những người quan tâm đến chánh niệm và nhân đạo trong cuộc sống.

Làm thế nào, tôi tự hỏi, Ben có thể hoàn thành một trọng trách khó khăn như vậy? Có lẽ vì Ben là một thạc sĩ. Là người thích đọc sách triết lý, tôi nhận thấy có âm nhạc gắn liền với nghĩa lý. Khi bắt đầu nghe bài hát ẩn sau ca từ, bạn sẽ thấu rõ ca từ. Điều này như là phép thuật Ben đã chế tác vào quyển sách của mình: Ben đã nghe bài ca của Thế Thân và hát lên cho chúng ta nghe, theo thành ngữ và tình cảnh của chúng ta. Tôi cảm thấy rất có phước được kề cận làn sóng mới Phật  giáo, được học hỏi và được lợi lạc. Và xin niệm ân quyển sách và tình bạn với vị tác giả tuyệt vời…


 
duy thức tam thập tụng 4


MỤC LỤC:
TẬP 1:
Lời Nói Đầu
Lời Tựa
Lời Dẫn
Ba Mươi Bài Tụng Duy Thức
 1. Ngã Và Pháp
 2. Mô Hình Tám Thức
 3. Thức Thứ Tám – Tàng Thức
 4. Những Khía Cạnh Của Tiềm Thức Theo Phật Giáo
 5. Tâm Tạo Tác Ngã Và Pháp
 6. Thấy Biết Qua Cái Tôi Và Của Tôi
 7. Lục Thức
 8. Chánh Niệm Đối Với Hiện Tượng Trần Cảnh
 9. Năm Uẩn, Năm Tâm Sở Biến Hành
 10. Tu Dưỡng Chủng Tử Thiện
TẬP 2:
 1. Sống Với Khổ Đau
 2. Quan Tâm Đến Khổ Đau
 3. Không Hẳn Luôn Luôn Như Thế
 4. Nước Và Sóng
 5. Ý Thức – Thức Suy Nghĩ
 6. Chỉ Là Phóng Ảnh
 7. Tiến Trình Của Thức
 8. Nghiệp Dị Thục
 9. Tam Tự Tánh (Ba Tánh)
 10. Y Tha Khởi Và Viên Thành Thật
 11. Hài Hòa Giữa Dị Biệt Và Đồng Nhất
 12. Tam Vô Tánh
 13. Tam Tánh, Đều Không Có Tự Ngã
 14. Bốn Cách Diễn Tả Điều Bất Khả Tư Nghì
 15. Chúng Ta Bị Trói Buộc Ra Sao
 16. Nghĩ Đến Vẫn Chưa Đạt
 17. Sống An Trú
 18. Chuyển Hóa Khổ Đau Tận Căn Để
 19. Báo Thân Giải Thoát
Phần Kết: Thiền Và Hành Động Từ Bi, Và Tam Thập Tụng


 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây