VÔ NIỆM YẾU CHỈ - CƯ SĨ THANH HÙNG VÔ NIỆM YẾU CHỈ - CƯ SĨ THANH HÙNG Tác Giả: Cư Sĩ Thanh Hùng
NXB: Hồng Đức 
Số Trang: 255 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm 
Khổ: 16x24cm
Năm XB: 2019
Độ Dày: 1,3cm
VNYC SÁCH VỀ THIỀN 70.000 đ Số lượng: 1000010 Quyển
 • VÔ NIỆM YẾU CHỈ - CƯ SĨ THANH HÙNG

 •  496 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: VNYC
 • Giá bán: 70.000 đ

 • Tác Giả: Cư Sĩ Thanh Hùng
  NXB: Hồng Đức 
  Số Trang: 255 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm 
  Khổ: 16x24cm
  Năm XB: 2019
  Độ Dày: 1,3cm


Số lượng
vô niệm yếu chỉ

LỜI NÓI ĐẦU
Trong bước đường tìm cầu tu học pháp môn Chuẩn đề gần xa. Quý đạo tâm có rất nhiều ý niệm, cùng những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học. Do từng cá nhân có những tập khí, tập nghiệp nhân quả gây tạo khác nhau, nặng nhẹ phước báu khác nhau. Cho nên, khi bước vào sự tu niệm Mật chú “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” có đôi điều thấy khác lạ. Người thì thấy nóng nảy, thấy nôn nao, thân thể bất ổn cùng những sự kiện trong tâm linh đưa tới làm cho người hành giả hoang mang trong khi bước đầu vào trì niệm tu học Thần chú.


Những hiện tượng trên hoàn toàn không phải do sự tác động của Thần chú “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” hay Uế tích Kim cang mà hoàn toàn do sự trở về của tập khí, tập nghiệp nhân quả làm nên Thần chú của Chư Phật tức là tâm chú của Đức Phật đầy lòng từ bi, bác ái, đầy đủ năng lực, trí huệ để đưa chúng sanh đến bờ giác. Phật pháp không bao giờ làm hại chúng sanh nào cả. Các bạn hãy tỉnh giác, kính tin điều đó, đừng suy nghĩ hoang mang trong vọng tưởng vô minh là làm cho khẩu nghiệp, ý nghiệp dẫy đầy tội lỗi.

Để cho thuận tiện trong bước đường tu học và cũng nhằm trả lời những câu hỏi, ý niệm của quý độc giả. Tôi sẽ cùng quý vị chia sẻ lại những phương pháp, những chi tiết tu tập trong những phương pháp, những chi tiết tu tập trong suốt ba mươi lăm năm qua của tôi. Để từ đó, mong rằng quý vị sẽ rút ra được những Phương pháp tu học thuận tiện trong tâm mình để nhằm đạt đến an lạc, hạnh phúc. Những điều chia sẻ cùng quý vị và những tâm huyết tu học của tôi. Nó cũng không mấy gì thắng giải, còn nhiều điều phải học hỏi, cũng mong quý đạo tâm cùng chư vị Hòa Thượng, Thượng Tọa, Tôn Túc, quý thiện tri thức giúp đỡ cho con trên bước đường thực hiện hạnh nguyện từ bi, hoằng hóa Phật Đạo. Hôm nay xin mạn phép giả danh chương mục gọi là “Vô Niệm Yếu Chỉ”, viết lên đề mục này thành nhiều chuyên đề khác nhau. Mỗi chuyên đề có những nội dung chi tiết khác gợi lên từ tâm thức của tôi. Mong những chuyên đề, ý niệm này sẽ thành những hạt cát nhỏ lót trên con đường Phật Đạo.

NAM MÔ THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ ÚM CHIẾT LỆ CHỦ LỆ CHUẨN ĐỀ TA BÀ HA. BỘ LÂM.
Cư Sĩ Thanh Hùng – Bồ Tát Giới Chánh Trí


 
vô niệm yếu chỉ 1


TRÍCH ĐOẠN:

MẬT ĐẠO VI THỂ

Trong bất cứ pháp môn tu học nào của nhà Phật cũng đều đặt nền tảng căn bản ngay hơi thở của mình. Trong đời sống hơi thở rất quan trọng. Khi thai nhi trên đường phát triển hình thành hơi thở cũng sẽ đến trước. Nó luôn đi cùng ý niệm. Thân tứ đại của thai nhi; đất, nước, gió, lửa bắt đầu hình thành, thì ý thức cũng sẽ bắt đầu theo. Hơi thở ấy nó mang theo gắn liền với thân ta trong suốt thời gian mà chúng ta gọi là sự sống, vui cũng có mặt nó, buồn tủi hờn giận si mê, khổ đau an lạc cũng có nó đi theo. Như vậy chúng ta nhìn thẳng một cách khách quan để quan sát nó, thì ở thân hữu hình tâm thức, thọ cảm … khi chúng ta vui hơi thở thấy khác, khi buồn giận, si mê … tất cả đều khác. Hơi thở dài, ngắn, mạnh, yếu đều liên quan mang một nội dung chi tiết khác nhau. Vì sao, khi nói đến hơi thở lại dung ngôn từ là nội dung, chi tiết nghe khó hiểu.

Đó là chúng ta nhìn ở bề mặt hữu hình thì thấy nó lạ, nhưng khi một người hành giả đi sâu vào quán niệm hơi thở để tự chứng, nhìn thấy nó diễn biến như thế nào từ thân đến tâm thọ cảm sẽ thấy nó có nội dung chi tiết thật rõ ràng. Vì khi nhìn thấy được như vậy, thì người hành giả sẽ thấy được những phần chi tiết giả hợp của thân và tâm. Nhìn thấy nó với dạng của những hạt nguyên tử, phân tử cùng năng lực, sức hút, sức đẩy xoay ngược chiều, cùng chiều sinh diệt, còn mất chuyển đôi sang hình thức khác nhau. Rất nhiều những chi tiết như thế, sự chuyển động tạo thành điện năng (năng lực) để luôn luôn chuyển hóa ngay đây đức Phật bảo rằng “vô thường”. Nó không có thực thể của nó. Từ những hạt cực nhỏ mà đến ngày nay, nền khoa học đã khám phá, đã thấy nó. Nhưng nếu chúng ta bảo rằng những hạt đó là cực nhỏ để hình thành sự vật, sự sự trùng trùng duyên khởi, thì chưa chắc vì sao? Vì nếu nó đã hình thành có hình tướng, mặc dù thật cực nhỏ, nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng nó cũng được hình thành bằng những hạt cực cực nhỏ hơn hạt đó nữa, mà khoa học chưa tìm ra nó.

Ở cái sự vật hữu hình đó mà chưa tìm thấy nó, thì tìm tâm tánh làm sao gặp được? Vì những phát minh những thành tựu của khoa học hiện tại đến nay cũng từ cái gọi là “tâm” mà hình thành biết nó. Vì chính những cái biết từ trong tâm của họ mà ra. Nếu vậy thì đức Phật, Ngài đã nhìn thấy chức đắc được cái biết không thể nghĩ bàn đó. Ngài đã nói: “Vạn vật duy tâm, vạn pháp duy thức”. Tất cả cho đến ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy nội dung chi tiết đó, nếu chúng ta xâm nhập vào giáo pháp tu học của đức Phật. Trong giáo pháp của đức Phật có rất nhiều tông phái khác nhau, như thiền tông, mật tông, tịnh độ … rồi lại có những Phương pháp tu của Phật giáo nguyên thủy … nhưng tất cả cũng đều quy về sự chứng giải vô thường, vô ngã, phải nhìn thấy rõ sự khổ, lạc hình thành, sự khổ, lạc qua thân, tâm, thọ, pháp.


 
vô niệm yếu chỉ 2


Ở nguyên thủy, thiền quán Vipassanar là một môn thiền quán thật chi tiết từng nội dung sinh diệt vô ngã của thân, tâm, thọ pháp của vạn pháp. Ngay đây nếu người hành giả chuyên tâm tu học theo pháp thiền này sẽ nhìn thấy, biết tất cả những hành trạng, nội dung chi tiết của vạn vật, tâm pháp thọ cảm ở những chi tiết, vi tế. Khi chứng ngộ sẽ ở những cảnh giới tâm pháp này, người hành giả luôn luôn phải tỉnh giác, xem tất cả những hành pháp đó với tâm quân bình, bình thản không nghiêng lệch chấp dính bất cứ một khía cạnh nào. Vì tất cả đều sanh diệt trùng trùng duyên khởi. Đây cũng là sự trở lại từ trong tự tánh thanh tịnh hằng biết của mình. Rất hay, nói lên danh từ này để làm chi? Để nói rằng tất cả các pháp của đức Phật đều hay, đều dẫn chúng sinh thoát khổ đến sự giải thoát. Chúng ta hãy nhìn kỹ, hiểu kỹ (văn, tư, tu) để suy nghiệm lòng nhẹ nhàng an lạc không phải nghĩ pháp này tốt, pháp này xấu, bỏ cái này lấy cái kia chê trách tham đắm đủ điều. Khi khởi tâm hạnh ấy để tu tức là chúng ta đang tham, đang si mê, đang sân. Mà đã đặt nền tảng tham, sân, si thì sao mà an lạc, thoải mái khi thực hành pháp. Ở đây xin nói sơ lược về các pháp, còn những nội dung bài viết sau tôi sẽ đi vào chi tiết rõ hơn.

Ở khía cạnh thiền nguyên thủy. Chúng ta nếu cố chấp phân biệt chúng ta sẽ thấy y vậy, nhưng với tấm lòng đầy tham, sân, si. Thiền nguyên thủy ngay nơi đó nó cũng có cốt cách đại thừa ngay nơi đó. Cũng nhìn ngắm quán sát sự vật duyên khởi sinh diệt chúng không có bản thế nhất định, chúng do sự duyên hợp tánh không. Ngay nơi đây người hành giả có cái thấy như vậy, cho đến khi cái biết nguyên thủy hằng có của nó đã là như nó.

Thiền Đại thừa Bắc tông đi vào quán các pháp, cũng nhìn thấy sự duyên hợp giả có của nó. Nó hình thành trên sự thành trụ di hoại diệt. Chúng cũng không có thật thể của nó. Khi thấy sự vật như vậy hành giả luôn quán tâm cũng như vậy, cho đến sự như vậy, lý như vậy không có mặt ở đó, nhưng có khắp ở mọi nơi. Tổ Huệ Năng diễn đạt ngay đây là: “có cả thảy sự vật là tâm, ly cả thảy sự vật là tánh”. Một sự diễn đạt thật gọn nhẹ, rõ ràng chân thật. Những chi tiết những nội dung này của các pháp, nó cũng đều nằm trong tam tạng kinh của nguyên thủy ở bộ Vi Diệu Pháp.

Ở đây nói đến Tịnh Độ, Mật tông cũng vậy, người hành giả mật tông luôn phải hiểu biết rành rõ chứng giải về sự lý hiển giáo trên. Họ bắt đầu sự thật hành thâm sâu vào giáo pháp, họ đi sâu vào thiền định, tuệ quán cũng vậy. Thấy tất cả những điểm hạt nguyên tử, phân tử trên bằng những thọ cảm thấy ánh sáng, thấy biết sự chớp sáng đó là Mật chú Chuẩn đề. Ngay đây họ không còn dùng khẩu để niệm Mật  chú nữa âm thanh sắc tướng thô “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”. Không còn nữa, mà ngay nơi đó có sự tưởng niệm biết rõ thần chú Chuẩn Đề trong từ giác niệm. Tất biết rõ Mật Chú Chuẩn Đề: Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm trong từng điểm nhỏ li ti, trong từng sự rung động chuyển động của năng lực. Tất là họ thấy biết trở về với chân chú “Kim cang tạng” Đây là giáo lý mật của hệ Kim Cang. Họ thấy những sự chuyển động, màu sắc rung động; Om, Hùm … hay những tiếng tướng trong thiền định qua sự quán xét của tuệ quán. Nói chung tất cả sự chuyển động ấy là pháp, là vật, tâm là thọ hình thành nên tập nghiệp bất thiện, thiện cùng vô ký.

Như vậy sự thấy quán tu tập duyên khởi, tất cả sự vật đó để hình thành nên chân chú (phật đạo). Đó là pháp tu thai tạng trong mật tạng. Đem những sự phôi thai vô minh ấy về với phật đạo, mà phật đạo đã hằng có từ lâu, tức thai tạng. Người hành giả tu Tịnh Độ tông cũng vậy, họ niệm A Di Đà Phật hay một Đức Phật nào khác, cho nên khi tâm niệm đó, sự cảm thọ thấy A Di Đà Phật, Sự chuyển động sinh diệt từ trạng thái này, qua trạng thái khác sanh diệt đều thấy biết là A Di Đà Phật, rồi cho đến tất cả sự vật đều biết rõ ràng A Di Đà Phật tức cực lạc quốc hiện tiền.


 
vô niệm yếu chỉ 3


Đó là như vậy, Pháp Phật là như vậy mà chúng ta cứ tự nghĩ, tự vọng tưởng phân biệt Nam tông, Bắc tông, Mật tông, Tịnh độ. Những chữ đó, những âm thanh đó đều là những khái niệm danh sắc. Có người chấp vào cho Phật giáo nguyên thủy là tốt, cho tất cả ác xấu không phải giáo pháp của đức Phật. Thâm chí có người quá khích si mê tông phái của mình, xô đẩy chối bỏ tất cả nói: không có Phật A Di Đà, không có kinh A Di Đà và một số kinh, Phương pháp tu khác. Rồi từ những ý niệm đó phật tử nghe qua, mà những phật tử này chưa có những ý niệm học biết về Phật giáo chạy theo thầy của mình, rồi đi tuyên truyền nói rằng: “Việt Nam tu sai hết”. Thật là tội lỗi. Khi tôi viết lên những ý niệm này trong lòng luôn muốn thành tâm xin quý vị đừng tạo nên những khẩu nghiệp tội lỗi đó. Tất cả thế giới mọi người ai cũng biết tu niệm Nam mô A Di Đà Phật, trong đó có đủ tất cả mọi tầng lớp dân trí thức khác nhau, có cả lãnh tụ, quan chức, bác sĩ, kỹ sư, hòa thượng, thượng tọa, tăng ni. Có những vị trong đời hiện tại này, họ đã từ bỏ quan chức tiền tài danh vọng ẩn tu niệm Nam mô A Di Đà Phật, và chúng ta hãy nhìn lại thực tại của con người nơi thế giới này có biết bao nhiêu người đã được thọ hưởng từ Nam mô A Di Đà Phật, đã giúp cứu họ ra khỏi bùn nhơ tội lỗi, đọa lạc. Rồi có biết bao nhiêu câu chuyện vãng sanh cực lạc quốc hiển hiện đầy chứng cứ, chứng thực.

Ở đây tôi chỉ nói như vậy. Ở một khía cạnh Tịnh độ A Di Đà Phật. Còn tất cả tông phái khác cũng hiển hiện đầy sự lợi lạc đem đến sự bình an, an lạc, hạnh phúc cho con người. Một lần nữa mong rằng từ tâm, từ lực của tôi gửi vào những ý niệm này, cầu mong ai đó hãy tĩnh tâm tỉnh thức xem nhìn lại thực tại tu học của mình để cầu sự sám hối mà tu học. Vì tất cả những ý niệm của mình nói ra dù vô tình hay cố ý, tâm của mình sẽ ghi tạc nơi đó. Khi tâm vọng khởi, thì tội chướng sanh thiện thì quả thiện, ác thì quả ác. Những lời nói có ý niệm đó xét cho cũng đâu đem lại lợi ích hạnh phúc, an lạc cho mình sao phải phí công tổn sức thực hiện, thể hiện vì mình tu mình chứng. Cầu từ lực Tam Bảo gia hộ cho những chúng sinh đó thoát đi sự ngã mạn, cố chấp, thoát đi lửa tham, sân, si.THÁP CHUẨN ĐỀ
Trong những chương mục trước, nêu lên sơ lược một số điều mà người hành giả mới vào tu học Mật chú cần phải hiểu qua. Khi đã có ý niệm tự hiểu biết về thân tâm cùng nghiệp lực rồi thì quí bạn nên một lòng tinh tấn tu học, nhẫn nhục bình thản đối với những nghịch cảnh trong quá trình tu học. Nghi quỹ hành trì Mật chú Chuẩn đề đã có sẵn trên Diễn đàn Tâm Mật. Ở đây, không nói lại chỉ chia sẻ lại những kinh nghiệm tu học đã qua. Khi quý bạn đã đảnh lễ Chư Phật Tam Bảo xong. Người hành giả ngồi tư thế tĩnh tọa, lưng ngay ngắn điều tức, điều phục hơi thở ra vào cho thoải mái nhẹ nhàng.

Hơi thở cần nhẹ nhàng, hơi hít sâu xuống đan điền rồi thở ra nhè nhẹ, từ từ điều phục hơi thở cho nhẹ nhàng đừng hít vội, mạnh quá. Trong thời gian điều tức, quý bạn đừng chấp vào hơi thở quá, đừng phân biệt nặng nhẹ, đừng tham cầu bất cứ một hình thức nào cả. Nếu trong thời gian điều tức, điều hơi thở này mà tâm ta loạn tưởng. Trong lúc hít thở ra vào tâm ta không an, hít vào hơi thở vào chưa đến đan điền mới tới ngay bụng trên mà tâm ta tán loạn nghĩ vớ vẩn chuyện này, chuyện kia đủ mọi cảm giác xen nhau nổi dậy. Nó cắt đứt đi dòng hơi thở của chúng ta. Hơi thở đi giữa chừng liền tán loạn, chạy lung tung, hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Tẩu là chạy, hỏa là lửa tức là hơn ấm nóng của hơi thở. Trong quá trình thở trên mà hơi thở ta tán loạn nửa chừng thì hơi ấm nóng của hơi thở sẽ nhập chung với hơi nóng ấm của vọng tưởng.

Thí như khi ta ngồi tĩnh tọa niệm chú hơi thở ta nhẹ nhàng, đều đặn xuống đan điền rồi lên. Rồi trở lại một vòng như thế hay hoặc là hơi thở nhẹ nhàng ra vô đều đặn. Nhưng trong khoảnh khắc thời gian này do tâm vọng tưởng, mơ ước hay sân si gì đó. Tâm ta nổi lên những hình ảnh cùng cảm xúc nóng lạnh, làm hơi thở tán loạn, hơi ấm nóng của hơi thở sẽ hòa nhập với lửa sân hận, si mê kia chạy theo hình ảnh cảm xúc kia gây ra cảnh gọi là “Tẩu hỏa nhập ma”. Tẩu là chạy, hỏa là hơi nóng nhập vào. Ma là những hình ảnh ma sát, cảm xúc mờ mờ ảo ảo, biến dịch không thật thể. Nếu ta tán loạn như vậy hãy tỉnh giác ngay đó, niệm lớn lên “Úm Chiết Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” để cho tâm ta nghe, duyên theo âm thanh của Thần chú mà định tỉnh. Khi đã định tĩnh lại rồi các bạn nên niệm “Úm Lam”, tưởng trên đầu của mình chữ Lam tròn sáng. Ngay đây, kiết ấn kim cang quyền, niệm liên tục “Úm Lam”. “Úm Lam” hay hoặc là ta niệm “Úm Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” lỗ tai của ta nghe “Úm Lam”, tâm ta tưởng chữ lam tròn sáng trên đầu. Niệm như vậy cho được khoảng 49 đến 108 biến thì tâm ta sẽ dần dần thanh tịnh.

Sau khi niệm “Úm Lam” tịnh pháp giới chơn ngôn rồi các bạn niệm “Úm Xỉ Lâm” kiết ấn Kim cang quyền hãy quán tưởng chữ “Úm Xỉ Lâm”. Thần chú này, nó sẽ hộ thân mạng cho quý hành giả rất tốt. Ở đây, các bạn cũng nên niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”, tai ta nghe “Úm Xỉ Lâm”. Cũng niệm từ 49 đến 108 biến kế đến chúng ta niệm tiếp “Úm Ma Ni Pap Mê Hum”. Các bạn nên vừa niệm, vừa quán những chữ Phạn kia. Vì sao chúng ta phải vừa niệm “Úm Ma Ni Pap Mê Hum” mà phải kiết ấn Kim cang hoặc liên hoa ấn. Rồi lại quán tưởng những chữ Phạn tự “Lục tự đại minh chơn ngôn” kia. Vì đây là Phương pháp tu đặt trên nền tảng gọi là “Tam mật gia trì” miệng niệm “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm” hay niệm “Úm Ma Ni Pap Mê Hum”. Niệm thường xuyên như vậy sẽ làm khẩu nghiệp thanh tịnh. Tu như vậy một thời gian sau trong nội thức năng lực của Mật chú sẽ khiến cho ta đọc tụng, trì niệm nhiều âm ngữ khác nhau cho đến lúc đạt được chơn ngôn chơn tâm. Còn tay chúng ta kết ấn ở đây chỉ chia sẻ với các bạn có một vài ấn pháp không chia sẻ nhiều vì sao phải làm như thế. Không phải ở đây chỉ biết có một số ít ấn như trên đâu mà là vì ở đây với lòng từ bi chỉ chia sẻ với các bạn ấn Kim cang quyền, Liên hoa ấn, Chuẩn đề tổng nhiếp. Bắt buộc những hành giả tu phải biết kết những ấn trên để một ngày sau tự tâm ta thanh tịnh thì tay sẽ tự nhiên chuyển dịch nhiều ấn pháp khác nhau, mầu nhiệm.

Có kết được ấn như vậy, có tâm biết kết ấn như vậy đó mới chính là những cái chứng đắc đạt thành tựu của từng hành giả. Còn nếu dạy cho các bạn nhiều ấn để cuối cùng các bạn chấp chặt bảo rằng đó mới đúng, đó là sai. Nhưng than ôi, những cái hiểu biết đó cũng chỉ là lượm nhặt, học hỏi của người khác thôi chứ thực tế không có cái của mình. Người xưa bảo với chúng ta rằng tối ngày chỉ đi ăn, uống đờm dãi của người khác không. Đó là những ý niệm mà ở đây chỉ chia sẻ với các bạn một số kết ấn thôi. Người hành giả hằng ngày tu học kết ấn như thế sẽ làm cho thân ta thanh tịnh bớt loạn động, điều tâm bằng những kết ấn trên. Ấn và tâm thân không khác nhau. Kết ấn như thế này, thế kia cũng từ tâm ta mà hình thành thôi. Nó đều trong tâm mà ra.

Khi tâm chúng ta nghĩ, điều hành thì tay chân ta cũng lành, cũng thiện ngược lại tâm dữ hung tợn động tác cử chỉ cũng vậy. Người hành giả tu Mật chú Chuẩn đề một thời gian lâu, sẽ chuyển vận rất nhiều ấn pháp, những ấn pháp đó sẽ ảnh hưởng đến những cung cõi, động quốc độ, khi chuyển ấn vẽ linh phù đều là những Phương pháp tu điều tâm, làm cho tâm an ổn thôi. Còn người nếu dữ họ sẽ tập luyện những môn động tác chi tiết động tác bí hiểm độc, để hại người. Còn người hành giả khẩu niệm chơn ngôn “Úm Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Bộ Lâm”. Nhờ năng lực chơn ngôn này sẽ làm cho tâm an lành, động tác nhanh thản thoải mái hỉ lạc, sẽ đem đến xoa dịu cho chúng sanh thật tốt, làm lợi ích cho Phật Pháp tốt…..


 
vô niệm yếu chỉ 4


MỤC LỤC:

LỜI NÓI ĐẦU (1)
MẬT ĐẠO VI THỂ (5)
THÁP CHUẨN ĐỀ (12)
NHỮNG TIẾNG NÓI CỦA NỘI THỨC (20)
THỰC TẠI Ở ĐÂU (26)
NỘI THỨC TÁC NGỮ (32)
CÂU CHUYỆN MỘT VÌ SAO (38)
ÁNH SÁNG CỦA KÍNH ĐÀN VIÊN GIÁC CHUẨN ĐỀ (43)
SỰ HÌNH THÀNH ẤN TƯỚNG (48)
CUỘC HÀNH TRÌNH KHÔNG CÓ ĐIỂM KHỞI HÀNH – ĐIỂM ĐẾN (53)
GIÓ LÙA TRÊN ĐỈNH NÚI LINH THỨU (59)
KHÔNG BAO GIỜ CÓ TIẾNG VỖ TAY (66)
BỌT NƯỚC CÙNG BIỂN CẢ MÊNH MÔNG (73)
HOA TẠNG NHƯ LAI (84)
ĐIỆP KHÚC VI DIỆU (91)
HOA SEN TRONG LỬA (98)
XỨ SỞ CỦA TRÍ TUỆ - TIẾNG CHIM TRÊN SÔNG HẰNG (106)
NHỮNG VÌ SAO SÁNG CỦA CÕI DIÊM PHÙ ĐỀ (114)
NHỮNG ĐIỆU MÚA TRÊN DÒNG SÔNG TRĂNG (121)
NHỮNG ĐÓA HOA NƯỚC (123)
TIẾNG VANG CỦA NÚI QUI (125)
NGÔN NGỮ MẬT TÂM (130)
HƯƠNG CỦA BIỂN (136)
CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU (142)
SÁU CỬA VÀO ĐỘNG HUYỀN MÔN (148)
ÁNH SÁNG VÀ BỤI HỒNG (153)
LỜI CỦA BIỂN (159)
NHỮNG TIẾNG CƯỜI CỦA KHÔNG GIAN (165)
MỘNG HƯ KHÔNG – HƯ KHÔNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ (171)
MỘNG HƯ KHÔNG – ĐỢI ĐÒ HƯ KHÔNG (175)
NĂNG LỰC THẤT TINH BẮC ĐẨU (178)
HẠT BỤI ĐI VỀ ĐÂU (193)
HƯ KHÔNG CHƯA BAO GIỜ CÓ THẬT (197)
TỘT CÙNG KHÔNG CÓ NGÃ (200)
VẦNG TRĂNG CÕI DIÊM PHÙ ĐỀ (205)
TIẾNG HÁT TRÊN DÒNG SÔNG (210)
TRƯỜNG THI (216)
TẬP KHÍ NHÂN QUẢ BA ĐỜI (224)
NGUYỆN TRONG TRÍ TUỆ TỪ BI ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (233)
BÀI KHÔNG TÊN (237)
ÁNH SÁNG CỦA MẬT CHÚ (242)
ĐIỆU RU CỦA HƯ VÔ (249)


 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây