DIỆU NGHĨA KINH PHÁP HOA - HT THÍCH NHẬT QUANG DIỆU NGHĨA KINH PHÁP HOA - HT THÍCH NHẬT QUANG Dịch: HT Thích Nhật Quang
NXB: Hồng Đức 
Số Trang: 512 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập 
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2020
Độ Dày: 2,8cm
KPH1 Giảng giải kinh 120.000 đ Số lượng: 1000020 Quyển
 • DIỆU NGHĨA KINH PHÁP HOA - HT THÍCH NHẬT QUANG

 •  737 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KPH1
 • Giá bán: 120.000 đ

 • Dịch: HT Thích Nhật Quang
  NXB: Hồng Đức 
  Số Trang: 512 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm Có Tay Gập 
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2020
  Độ Dày: 2,8cm


Số lượng
diệu nghĩa kinh pháp hoa


LỜI ĐẦU SÁCH
Vào đầu xuân Quý Sửu 1973, tôi vâng lời chỉ dạy của Hòa thượng Ân sư dịch bản đề cương kinh Pháp Hoa do Thiền sư Minh Chánh biên soạn. Đến năm 2000, tôi giảng dạy tác phẩm này cho chư tăng tại thiền viện Thường Chiếu.

Cứ mỗi lần đọc lại bản kinh, là mỗi lần thân tâm tôi rúng động. Lời Phật, ý Tổ như ngọc sáng lưu ly, soi tỏ muôn dặm đường xa, khiến cho kẻ ly hương tìm được lối về, nhận ra tri kiến Phật nơi chính mình. Thôi thì, xin trả cuộc phiêu lãng lại cho kiếp nhân sinh. Hồi đầu thị ngạn. Ẩn thân trong chốn thâm mật siêng tu theo lời Phật dạy. Riêng sống một đời tĩnh lặng mà chẳng quên bạn lứa anh em, nguyện cùng nhau sách tấn tu hành. Ngày vĩnh thoát trầm luân, yên vui nơi cõi Phật, nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Bằng tất cả sự trải nghiệm hiểu biết trong công phu và lòng chân thành, tôi chia sẻ trọn vẹn những gì mình nắm được từ bản đề cương này cho chư tăng tại viện cũng như các pháp hữu có duyên. Nếu đôi lời mộc mạc không trái với thánh ý Phật Tổ, xin nguyện hổi hướng công đức này về khắp pháp giới chúng sanh đồng được lợi lạc. Bằng như sự hiểu biết thô thiển, không đúng với cổ nhân, xin dập đầu sám hối, nguyện một lòng sửa đổi và cần kíp tu tập thêm.

Cảm được tấc dạ của Nhật Quang tôi, nên chư tăng tại thiền viện đã ghi chép lại băng giảng bản Đề Cương kinh Pháp Hoa này, trình tôi xem và xin đề tựa. Đọc qua tôi càng cảm thấy kinh văn siêu thoát, ý thật sâu mầu, nên chẳng ngần ngại đặt tên là Diệu nghĩa kinh Pháp Hoa, cũng không ngoài ý muốn trình chiếu gia bảo trân quý của Như Lai đến khắp chúng quần sanh, ngõ hầu  mọi người nhận lại kho báu nhà mình, chấm dứt kiếp cùng tử lang thang.

Vì là biên tập từ văn nói nên bản kinh không sao tránh khỏi những sơ sót tất yếu. Kính mong các bậc thức giả lượng thứ cho. Được vậy xin gửi đến mười phương tri thức tác phẩm Diệu nghĩa kinh Pháp Hoa này như một hạnh nguyện tự lợi lợi tha của con người Phật xưa nay.

Xuân Mậu Tý, Thiền viện Thường Chiếu, Ngày 26-12-2007
Tỳ - kheo Thích Nhật Quang


 
diệu nghĩa kinh pháp hoa 1


LỜI GIỚI THIỆU:
Quyển Pháp Hoa Đề Cương là một tác phẩm thật có giá trị của một Thiền sư Việt Nam gần thời đại chúng ta. Chúng tôi khuyến khích Thiền sinh Thích Nhật Quang phiên dịch nhằm mục đích phổ biến tài liệu Phật giáo do người Việt Nam sáng tác, còn sót lại trong những bản văn chữ Hán. Phật tử Việt Nam rất sùng mộ đọc tụng kinh Pháp Hoa, mà rất ít người hiểu được huyền chỉ của kinh. Vì thế phổ biến được quyển Đề Cương này sẽ giúp nhiều Phật tử thấy được chỗ cao siêu thâm áo của kinh. Thường trì tụng mà không hiểu được lý kinh thì công đức đâu được là bao. Đọc kinh mà thâm được lý, thật là người đi đêm được ngọn đuốc sáng lo gì sa hầm sụp hố. Công đức của người tụng kinh thâm đạt lý thú thật không sao kể xiết. Với bản nguyện xương minh Phật giáo nước nhà, cùng phá dẹp thành trì mê lầm đang ngăn lấp con đường Chánh giác của hàng Phật tử, nên chúng tôi ghi vào đây vài lời giới thiệu với độc giả.
HT. Thích Thanh TừTRÍCH ĐOẠN:

TỰA TÔNG CHỈ ĐỀ CƯƠNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
Chánh Văn:
Một lúc nọ, nhân khi du hóa đặt bước đến Liêm Khê, mừng rỡ gặp được thiền sư Thanh Đàm, cùng nhau luận bàn vui vẻ. Thiền sư bảo: “vừa mới biên tập đề cương kinh Diệu Pháp chưa được phân nửa. Hồi hôm nằm mộng thấy đức Bổn Sư dường như về ấn thọ cho, lại thấy rõ trên nửa tòa có đức Đa Bảo. Nay Tôn giả vừa đến đây, là ý Phật khiến cho ngài đến chứng minh đó vậy”. Lúc đó, Thanh Nguyên tôi nửa mừng nửa sợ cầm bản thảo nhuận sắc vừa biên xong, mới rõ tạng tánh, hồ tâm Như Lai chói suốt. Tôi xin thành thật viết bài tựa này để chứng minh.

Kệ Rằng:
Đề cương kinh báu Diệu Liên Hoa,
Chỉ bảo cho ta ngọc Biện Hòa,
Hai mươi tám phẩm từ biển giác,
Đại thiên sa giới hội tâm cơ.
Hòa thượng Năng Nhân thầm thọ ký,
Như Lai Đa Bảo kín hộ gia,
Khiến rõ tâm ta đâu tá sứ,
Ngợi khen Diệu Pháp lẫn Liên Hoa.

Giảng:
Lời tựa này do ngài Thanh Nguyên hiệu Minh Nam, là huynh đệ của thiền sư Minh Chánh viết. Ngài Thanh Nguyên nói, trên đường du hóa ghé đến Liêm Khê tức Bích Động, chỗ ngài Minh Chánh trụ trì. Ngài Minh Chánh mới đem đề cương kinh Pháp Hoa này ra giới thiệu và cho biết vừa rồi có điềm mộng báo trước. Hôm nay ngài Minh Nam đến, thật là duyên đặc biệt nên thỉnh ngài Minh Nam chứng minh. Ngài Minh Nam rất vui mừng cũng rất e dè, khi cầm bản thảo nhuận sắc vừa biên xong. Ngài xem qua, càng tỏ rõ tạng tánh tâm thể của mình cùng với tâm thể chư Phật, chư Bồ-tát trong mười phương đều chói suốt lẫn nhau. Ngài nói bài kệ:

Đề cương kinh báu Diệu Liên Hoa,
Chỉ bảo cho ta ngọc Biện Hòa,
Hai mươi tám phẩm từ biển giác,
Đại thiên sa giới hội tâm cơ.
Hòa thượng Năng Nhân nhầm thọ ký,
Như Lai Đa Bảo kín hộ gia,
Khiến rõ tâm ta đâu tá sứ,
Ngợi khen Diệu Pháp lẫn Liên Hoa.

Ngài tán dương kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà cũng tán dương người đã nhận ra tâm thể của mình. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ cho tâm thể đó. Người nhận và hằng sống được với tâm thể đó thường ở trong trí tuệ rỗng rang sáng suốt.

Chánh Văn:
Trộm nghe: kinh Pháp Hoa là một đại sự của chư Phật, là yếu môn của Bồ-tát, là chân như bình đẳng của Như Lai, vì thương chúng sanh mà khai thị ngộ nhập. Thường khi chư Phật diễn nói chẳng cần truyền trước. Hàng ngày chúng sanh tu trì sẽ được thọ ký quả đương lai. Diệu Pháp là huyền vi khó vạch bày mà lại cao lớn vời vợi. Liên Hoa là bông sen chẳng nhiễm bùn nhơ mà hương thơm ngào ngạt. Rộng lớn bao trùm pháp giới, cõi nước của đức Như Lai nhiều như số bụi nhỏ cũng không bỏ sót, tròn sáng soi khắp hằng sa, Bát-nhã, Bồ-đề thảy đều đầy đủ. Chư Tổ tha thiết nghĩ đến chúng sanh, mới dùng văn cú, ngữ ngôn để mở bày, chẳng khác nào mò châu đáy biển, tìm ngọc non cao.


 
diệu nghĩa kinh pháp hoa 2


Đến như ngài sa-môn Thanh Đàm có duyên tam học từ đời trước, ngày nay may mắn gặp được chánh tông. Ngài noi theo phong cách tuyệt vời của cửa động đỉnh giác, nếm pháp vị sâu mầu của tổ Đạo Nguyên. Vào năm Đinh Mão, ngài theo Tổ sư ở Nguyệt Quang thiền tự, trong lòng mừng vui cung kinh tưởng như khó gặp mà gặp được một vị Phật sống như thế, thật là cởi mở tấc lòng. Giữa một buổi trưa mặt nhật rỡ ràng, ngài bèn sửa sang y phục, hình sắc nghiêm trang, trải tọa cụ trước Tổ, quỳ gối chắp tay bạch cùng tổ sư Đạo Nguyên rằng:
 
 • Tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa. Vậy rốt ráo tâm ở chỗ nào?
Tổ sư mỉm cười xoa đầu ngài, liền chỉ bày tâm ấn và nói kệ rằng:

Tùy cơ ứng dụng,
Ngộ vật kiến cơ,
Tánh bổn như như,
Hà quan nội ngoại.

Dịch:

Theo thời ứng dụng,
Gặp vật thấy cơ,
Tánh vốn như như,
Trong ngoài nào mắc?

Giảng:
Ngài Minh Nam kể sơ lược quá trình học đạo của ngài Minh Chánh. Có duyên tam học từ nhiều đời trước, gặp được chánh tông. Nhờ vậy ngài Minh Chánh phát huy được những điểm đặc biệt riêng. Sau ngài theo tổ Đạo Nguyên ở Nguyệt Quang thiền tự thuộc vùng Hải Phòng. Trong lòng mừng vui kính tưởng, cho đến một hôm đắp y nghiêm chỉnh đảnh lễ Tổ, thưa hỏi:
 • Tâm chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở chặng giữa. Thì rốt ráo tâm ở chỗ nào?
Tổ sư mỉm cười xoa đầu ngài, chỉ tâm ấn bài kệ đại ý nói: tâm tùy thời ứng dụng, không có chỗ nơi. Từ dụng bên ngoài ta nhận được tâm. Tánh thì như như, không pháp trần nào có thể làm gì nó. Nghĩa là nó không vướng mắc bởi bất cứ pháp trần nào. Ai nhận được và sống được với tâm mình thì tùy thời tùy cảnh ứng dụng tự tại, không bị vướng mắc bởi bất cứ hiện tượng nào bên ngoài. Đoạn ấn chứng này nói tâm thể luôn ứng vật tùy cơ, nếu thật sự ta nhận và sông được với nó. Tóm lại, người nhận được Phật tri kiến của mình thì đối duyên xúc cảnh tự tại giải thoát, đối duyên xúc cảnh như như bất động. Sau khi được Tổ chỉ như thế, ngài nắm được chìa khóa rồi nên rất vui mừng.

Chánh Văn:
Lúc ấy, ngài Thanh Đàm vui mừng lễ bái đảnh thọ ân cần, hoát nhiên nắm được chìa khóa chẳng còn ngại của đóng. Từ đó Ngài chuyên tinh nghiên cứu tam tạng, tỏ thấu nhất thừa. Phàm các kinh Diệu Pháp, Lăng-nghiêm nếu có chỗ nào nghi ngờ liền đem thưa hỏi. Đến năm Canh Ngọ, ngài đăng đàn thọ giới Cụ túc, từng gõ cửa Tổ sư để được kiến tánh. Tổ sư lại có mật ấn nói bài kệ:

Quang phóng my gian vô đạo Phật,
Vân sinh túc hạ vị ngôn Tiên,
Nhiêu quân bảo dưỡng ngưu phì tráng,
Triêu tịch thục canh bỉ thốn điền.

Dịch:

Chặng mày phóng quang đừng nói Phật,
Gót chân mây phủ chớ bảo Tiên,
Ngươi nên nuôi dưỡng trâu cường tráng,
Hôm sớm quen cày tấc ruộng kia.


 
diệu nghĩa kinh pháp hoa 3


Ngài Thanh Đàm từ đó càng thêm tinh tấn, tay không rời quyển kinh. Trải qua từ năm Định Tỵ đến Đinh Mão, ngài chống tích đến Liêm Khê tư duy bí tạng của Cổ Phật, không tiếc rẻ với chúng sanh mà muốn cho tất cả đồng được vào tri kiến, nên nói: “tôi dầu được chút ít đâu nên sẻn tiếc ư”? Đề Cương kinh Diệu Pháp này nếu có chút công đức lành nào, chẳng dám dành riêng phần mình mà muốn cho Liên Hoa đồng mọc ở đầm trong, chẳng tìm cầu bên ngoài mà khiến Diệu Pháp sẵn chứa nơi tấc đất. Trông mong hàng thanh chúng đầy đủ mắt chân chánh. Như trong đây lý sự đi đôi thì xin tất cả được Như Lại thọ ký. Đốt hương kính cẩn viết lời tựa này.

Kệ Rằng:
Bích Động Thanh Đàm sen ngát hương,
Diệu Hoa trỏ thẳng pháp đề cương,
Nhất thừa Minh Chánh liền khai thị,
Tam yếu Đạo Trung rộng xiển dương,
Muôn phương tỏ ngộ tâm viên tịnh,
Tất cả vào sâu lý viễn trường,
Thanh tịnh liên hoa ngời pháp giới,
Tỳ-lô tạng hải diễn chân thường.

Hoàng triều Gia Long năm thứ 18 (1829), ngày lành tháng tám.
Sa môn Thanh Nguyên – Thiền sư Viên Giác Bổn (Minh Nam soạn)


Giảng:
Lời này của ngài Viên Giác Bổn, là sư huynh ngài Minh Chánh Thanh Đàm. Khi ngài đến chỗ ngài Minh Chánh ở Liêm Khê, ngài Minh Chánh đưa đề cương mới vừa làm xong và kể những thụy ứng cho ngài nghe, rồi thỉnh ngài Minh Nam chứng minh. Do đó mới có lời tựa này. Từ khi được sự ấn thọ của Tổ sư ở chùa Nguyệt Quang, ngài càng thêm tinh tấn. Đối với kinh Pháp Hoa, để tâm nghiên tầm đặc biệt hơn nữa. Trải qua hàng chục năm, ngài luôn quan tâm trì niệm kinh Pháp Hoa, mới làm nên bản đề cương này.

Chúng ta thấy, so với nhưng bản sớ giải của chư vị tổ ở Trung Hoa thì bản đề cương này chẳng có bao nhiêu. Nhưng chỗ độc đáo, xuất sắc của bản đề cương này là nói lên được tinh túy của bản kinh Pháp Hoa qua kinh nghiệm nghiên tầm và tu trì của một thiền sư Việt Nam, rất đáng cho chúng ta tự hào. Người ta cứ nghĩ chỉ có người sanh ra ở những nước lớn như Trung Quốc mới có thể sớ giải các bản kinh lớn như vầy, còn chúng ta sanh ra trong hoàn cảnh khó khăn, ở một đất nước nhược tiểu không thể làm được. Điều này không đúng. Đây là điểm tôi nhận được và rất tự tin về khả năng tu tập của tất cả mọi chúng sanh, trong đó có chúng ta.

Hòa thượng ân sư cũng chỉ bày chỗ này, mà từ lâu nay người Việt Nam ta có mặc cảm tự ty rằng mình không làm nổi những việc như thế. Khi đọc quyển đề cương này, chúng ta thấy rõ ràng người Việt Nam, so với dân tộc Trung Hoa mình ở vùng biên thùy, nhưng đã có một trình độ thâm hiểu và ứng dụng Phật pháp thật siêu xuất, không kém bất cứ ai. Người Trung Hoa xem bốn vùng xung quanh xứ sở họ là những loại man di mọi rợ, nên đã gán những cái tên như Đông di, Tây khương, Nam man, Bắc địch. Chỉ có Trung Quốc là văn minh, văn hóa – Trung Nguyên Hoa Hạ tức là vùng trung tâm của văn minh nhân loại, là tinh hoa ở giữa, ngoài ra là mán mọi. Nhưng rõ ràng sự xuất hiện những tác phẩm của chư thiền sư Việt Nam đã nói lên quan điểm ấy của người Trung Hoa còn rất hạn chế. Thực tế không phải như họ nghĩ.

Thiền sư Minh Chánh đã bỏ ra phần lớn cuộc đời mình để nghiên tầm và việt nên bản Đề Cương này, bây giờ chúng ta học và muốn nhận hiểu được tới nơi bản ý của kinh phải mất thời gian bao lâu? Không thể mười lăm hai chục phút, phải ko? Học để ngộ nhập Phật tri kiến, để nhận được yếu chỉ kinh Pháp Hoa, thì chắc rằng không thể với thời gian ít ỏi của những buổi chiều tại Pháp đường như vầy. Chúng ta phải dùng tất cả thời gian của cuộc đời mình để học tập, chiêm nghiệm và hành trì như chư Tổ, may ra mới có chút tương ưng vậy. Kinh Pháp Hoa dẫn đầu là lời của Phật nói, sở dĩ đức Phật ra đời vì muốn chỉ bày cho chúng sanh biết mỗi người đều có tri kiến Phật. Thượng nhân Minh Chánh để tâm đến kinh Pháp Hoa, làm đề cương này cũng nhằm thu gọn cái mênh mông kia về một cốt lõi, tựu trung muốn giúp cho người học Phật đời sau nhận ra yếu chỉ. Từ đề cương này biết được việc chính của mình, hằng sống với diệu lý kinh Pháp Hoa.

Chúng ta tuy biết mỗi người đều có sẵn tri kiến Phật, nhưng muốn nhận được sống được với nó phải làm sao? Đó là một vấn đề. Có nhiều cách để nhận và sống với tánh giác của mình, tùy căn cơ nghiệp tập từng người.  Phần lý giải chúng ta đả thông được, nhưng phần công phu mỗi người phải tự nỗ lực theo cơ duyên của mình. Nếu không nhận ra, không sống được với tánh giác là chúng ta bị kinh Pháp Hoa chuyển, không chuyển được kinh Pháp Hoa. Tọa thiền lắng sạch mọi vọng tưởng, tâm được định, từ đó phát sinh trí tuệ, nhận ra tri kiến Phật. Cho nên tu thiền là một trong những phương pháp ưu việt để đi đến giác ngộ giải thoát, mãi mãi an vui, sống với ông Phật sẵn nơi mình …


 
diệu nghĩa kinh pháp hoa 4MỤC LỤC:

LỜI ĐẦU SÁCH
LỜI GIỚI THIỆU
LỜI NGƯỜI DỊCH
GIẢNG LƯỢC ĐỀ CƯƠNG KINH PHÁP HOA
LỜI DẪN TỰA
TỰA TÔNG CHỈ ĐỀ CƯƠNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
TÔNG CHỈ ĐỀ CƯƠNG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA
TỔNG NÊU PHÁP DỤ VÀ ĐỀ MỤC CỦA KINH
TỔNG NÊU NHÂN DO TÔNG CHỈ KHAI THỊ NGỘ NHẬP
NÊU RÕ DIỆU LÝ THEO MỖI PHẨM TRONG KINH PHÂN GIẢI
PHẨM PHƯƠNG TIỆN, THÍ DỤ, TÍN GIẢI VÀ THỌ KÝ
PHẨM NGŨ BÁ ĐỆ TỬ THỌ KÝ, THỌ HỌC VÔ NHÂN KÝ VÀ PHẨM PHÁP SƯ
PHẨM HIỆN BẢO THÁP
PHẨM ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA
PHẨM TRÌ
PHẨM AN LẠC HẠNH
PHẨM TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT
PHẨM NHƯ LAI THỌ LƯỢNG
PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC, TÙY HỶ CÔNG ĐỨC VÀ PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC
PHẨM THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT
PHẨM NHƯ LAI THẦN LỰC VÀ PHẨM CHÚC LỤY
PHẨM DƯỢC VƯƠNG BỒ TÁT BẢN SỰ
PHẨM DIỆU ÂM BỒ TÁT
PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN
PHẨM ĐÀ LA NI
PHẨM DIỆU TRANG NGHIÊM VƯƠNG BẢN SỰ
PHẨM PHỔ HIỀN BỒ TÁT KHUYẾN PHÁT
LỜI KẾT
PHỤ LỤC: PHỤNG KHUYẾN HỐI TÀNG MẬT CƠ TỤNG VÀI TẮC


 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây