KINH SÁU SÁU - HT THÍCH GIÁC KHANG GIẢNG KINH SÁU SÁU - HT THÍCH GIÁC KHANG GIẢNG (Trong Trung Bộ Kinh - Phẩm 148)
Giảng Giải: HT Thích Giác Khang
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 77 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2018
KSS GIẢNG GIẢI KINH 20.000 đ Số lượng: 1000100 Quyển
 • KINH SÁU SÁU - HT THÍCH GIÁC KHANG GIẢNG

 •  1260 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KSS
 • Giá bán: 20.000 đ

 • (Trong Trung Bộ Kinh - Phẩm 148)
  Giảng Giải: HT Thích Giác Khang
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 77 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2018


Số lượng
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kính thưa quý độc giả, chúng tôi là những hành giả đang tu tập pháp môn Tịnh Độ đồng thời là con cháu của Thiền môn dưới sự giáo dưỡng của Hòa Thượng ân sư. Chúng tôi không kỳ vọng gì hơn là thực hiện hoài bão của Thầy tổ - truyền đăng tục diệm – để chánh pháp mãi lưu truyền cho hậu thế, cũng là tâm nguyện duy nhất của chính mình. Qua những lời vàng trong những bài giảng về pháp môn Tịnh Độ, với tâm huyết hơn 40 năm nghiên cứu hành trì pháp môn Tịnh Độ của Ngài, Hòa Thượng ân sư đã giảng dạy để chúng ta có một cái nhìn sâu sắc từ bi và trí tuệ hơn. Ngài là bậc chân tu ẩn mình nơi già lam, sống một đời thanh đạm, phạm hạnh. Tài sản duy nhất của Ngài để lại cho chúng đệ tử xuất gia và tại gia không ngoài giáo pháp và phẩm hạnh của bậc chân tu giới đức tròn đầy, hành theo hạnh khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang:

“Bát cơm xin ngàn nhà,
Thân chơi ngàn dặm xa,
Mắt xanh xem người thế,
Mây trắng dõi đường qua”


 
kinh sáu sáu


Nương uy đức của Hòa Thượng ân sư, những ai hữu duyên được Ngài khai thị, chỉ dạy trên bước đường tu tập đều được an lạc, thảnh thơi trong từng hơi thở. Gần đây với lời tha thiết yêu cầu của rất nhiều quý Liên hữu, chúng tôi cố gắng sưu tầm, góp nhặt tất cả bài giảng về Pháp Môn Tịnh Độ khi sinh tiền Ngài đã giảng dạy trong Pháp hội, đạo tràng rồi kết tập thành sách. Với nét bút chân thành nối nhịp cầu tri ân giáo dưỡng, chúng tôi xin đem hết tâm tư bộc bạch qua lời văn thô thiển, trong lúc ghi chép chắc chắn quyển sách này không sao tránh khỏi sai lầm, rất mong quý độc giả chỉ dạy chân tình. Sau cùng, xin thành kính tri ân đến quý độc giả, các nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân đã trợ duyên rất nhiều cho quyển sách này được xuất bản và xin nguyện hồi hướng công lành đến tất cả chúng sanh đồng sanh Tây Phương Cực Lạc của Đức Từ phụ A-di-đà, đồng thành Phật đạo. Kính nguyện giác linh Hòa Thượng ân sư thùy từ chứng giám.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!

TRÍCH ĐOẠN:

KÍNH LẠY ĐỨC THẦY THÍCH CA MÂU NI PHẬT


Cũng như thường lệ, hôm nay là ngày mùng 8 tháng giêng, chúng ta bắt đầu giảng bài kinh Sáu Sáu, như ngày chủ nhật thường lệ. Thì tôi đi thẳng bài giảng. Thời giờ chúng ta rất ít, tôi giảng chỉ có 45’ – 50’ thôi, còn bao nhiêu chúng ta trả bài. Thì hôm nay chúng ta chuẩn bị bài kinh Sáu Sáu, cái này có bài bản có sẵn, chúng ta học thuộc lòng thôi. Mà bài kinh Sáu Sáu này rất quan trọng, tôi đã giảng tới nay đã ba mươi mấy năm rồi, tức là kỳ này là chúng ta giảng đầy đủ nhất, giữa Bát nhã và tư tưởng nó khắng khít nhau, tức là 100% bát nhã và 100% tư tưởng. Kỳ này nó rõ ràng nhất và nó bao trùm tất cả những cái thắc mắc, những cái mà chưa rõ ràng mà tôi đã giảng, thì hôm nay giảng cho rành lại tức là:
 
 • 5 triền cái, 5 thiền. Tứ thiền đúng ra để tằm, sát riêng là 5 thiền.
 • Những cái sắc uẩn, thọ uẩn khác nhau sao?
 • Cái nguyên nhân đầu tiên để sanh ra vạn vật, chúng sanh và các pháp.
 • Cũng như mình từ đâu đến? Chết đi về đâu?

Thì chúng ta phải cho rõ ràng hết, những cái đó là từ xưa tới giờ người ta thường hay thắc mắc. Nhưng tôi thấy bài kinh Sáu Sáu rất là sáng tỏ. Thì tôi đã nói trước rồi, Đức Phật thuyết xong có 60 vị Tỳ kheo đắc quả A-la-hán liền lúc đó; sau Xá Lợi Phất thuyết cũng đắc 60 vị; tới ông gì đó thuyết đắc tới 10.000 vị. Thì cái bài kinh rất là thâm thúy. Thì hôm nay, tôi đã trăn trở nó mấy chục năm nay. Giảng kỳ nhất, tôi không thỏa mãn mấy, vì tư tưởng nhiều. Kỳ thứ nhì là tư tưởng và Bát nhã tương đương. Kỳ thứ ba là Bát nhã chiếm 80%. Kỳ này tôi tóm lại Bát nhã và tư tưởng khít nhau, bao nhiêu Bát nhã là bấy nhiêu tư tưởng. Thì tôi thấy tương đối nó sáng tỏ.

Vậy để khỏi mất thời giờ, tôi đi thẳng vào bài kinh Sáu Sáu. Quý vị có tờ giấy tóm bài kinh Sáu Sáu, quý vị lấy ra. Thì cái này quý vị phải học, thuộc lòng vậy. Vì nó là cái sanh tử của mỗi người. Thì tôi có yêu cầu cũng như bắt buộc quý vị phải học thuộc lòng, tức là có bài bản sẵn. Tới câu số 1 khó đấy, thì chỉ phát tâm thôi. Câu số 1 trả về: Nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, nhãn ái. Cũng như nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, nhĩ ái. Rồi tỷ, rồi thiệt, rồi thân, rồi tới ý nữa. Thì mấy cái đó là cả một vấn đề khó khăn, thì chỉ có một số nào phát tâm và một số chuẩn bị, còn một số không nói được thì thôi, cũng vô nghe nếu mình không muốn trả lời, bị nó hơi khó đấy, đòi hỏi quý vị phải có trình độ, có một số hiểu biết về danh từ Phật Pháp, nó không khó nhưng mà danh từ quý vị ít có hiểu được, một phần nó chữ Hán tôi đã cố gắng dịch ra và một phần nó không có hợp với khoa học hiện tại, thì tôi biết  cái nào nó tương đương với khoa học, tôi sẽ giảng qua khoa học để cho những người đi học người ta có thể hiểu được.


 
kinh sáu sáu 1


Chẳng hạn như căn và trần, thì quý vị mà đi học bác sĩ, kỹ sư không biết căn, trần là cái gì, nhưng nói căn là sinh lý, trần là vật lý thì họ rất hiểu, còn thọ và tưởng là tâm lý, thọ là cảm giác, tưởng là sự phân biệt của tư tưởng của ý thức, hành là ý chí, là tiềm thức, và thức là vô thức, là alaya thì họ hiểu rất dễ. Danh từ đó tôi có nghiên cứu, có đọc qua những kinh Phật và một số ở Văn hóa Phật giáo tức là hiện đại đấy, còn một số tôi không biết thì đành chịu thôi. Thành ra phật tử chưa quen với danh từ thì chúng ta tập, mỗi cái danh từ nào khó thì tôi nhớ, tôi giải thích cho nó rõ ràng. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài kinh Sáu Sáu.

Phần thứ nhì là trình bày kinh Sáu Sáu, tức nhiên là:
 • 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ, 6 ái là chúng ta trình bày theo chiều ngang.
 
Còn theo chiều dọc đó là:
 • 6 căn là 6 nội xứ: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn.
 • 6 trần là 6 ngoại xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.
 • 6 thức nhân: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức.
 • 6 xúc thân: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc.
 • 6 thọ nhân: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thọ.
 • 6 ái thân: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý ái…..

Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải được biết", do duyên gì được nói đến như vậy? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến "Sáu nội xứ cần phải được biết ", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ nhất. Khi được nói đến "Sáu ngoại xứ cần phải được biết", do duyên gì được nói đến như vậy? Sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến "Sáu ngoại xứ cần phải được biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ hai.

Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải được biết", do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương, khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc, khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải được biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ ba.

Khi được nói đến "Sáu xúc thân cần phải được biết", do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Khi được nói đến "Sáu xúc thân cần phải được biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư.

Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được biết", do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và do duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ năm.


 
kinh sáu sáu 2


Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", do duyên gì được nói đến như vậy? Do duyên mắt và duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ sáu.

GIẢNG VỀ VÔ NGÃ

Nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Mắt là tự ngã", như vậy không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã.

Nếu ai nói rằng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các sắc là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã.

Nếu ai nói rằng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Nhãn thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã.

Nếu có ai nói rằng: "Nhãn xúc là tự ngã, như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Nhãn xúc là tự ngã", như vậy, là không hợp lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã.

Nếu có ai nói rằng: "Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã.


 
kinh sáu sáu 3


Nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy nếu ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã.

Nếu có ai nói rằng: "Tai là tự ngã"; nếu có ai nói rằng: ""Mũi là tự ngã"; nếu có ai nói rằng: "Lưỡi là tự ngã"; nếu có ai nói rằng: "Thân là tự ngã"; nếu có ai nói rằng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy nếu ai nói rằng: "Ý là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã.

Nếu có ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Các pháp là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. Nếu có ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy, là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng: "Ý thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã.

Nếu có nói rằng: "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu có ai nói rằng: "Ý xúc là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã.

Nếu có ai nói: "Thọ là tự ngã", như vậy không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu có ai nói rằng: "Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã.

Nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy nếu có ai nói rằng: "Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã.NGUỒN GỐC VÀ ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN

Này các Tỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Ai quán mắt là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Ai quán các sắc... Ai quán nhãn thức... Ai quán nhãn xúc... Ai quán thọ... Ai quán ái... Ai quán tai... Ai quán mũi... Ai quán lưỡi... Ai quán thân... Ai quán ý... Ai quán các pháp... Ai quán ý thức... Ai quán ý xúc... Ai quán ái: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".

Nhưng này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến sự đoạn diệt của thân kiến. Ai quán mắt: ""Cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi". Ai quán sắc... Ai quán nhãn thức... Ai quán nhãn xúc... Ai quán thọ... Ai quán ái... Ai quán tai... Ai quán mũi... Ai quán lưỡi... Ai quán thân... Ai quán ý... Ai quán các pháp... Ai quán ý thức... Ai quán ý xúc... Ai quán thọ... Ai quán ái: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi".


 
kinh sáu sáu 4


MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH PHẬT
 • Một là, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ.
 • Hai là, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh ngục tù.
 • Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu oan trái của đời trước cũng như đời này.
 • Bốn là, các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ xoa và ác quỷ, rắn độc hùm beo tránh xa không dám hãm hại.
 • Năm là, tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt.
 • Sáu là, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời.
 • Bảy là, lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen.
 • Tám là, ngu chuyển thành trí, bênh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân.
 • Chín là, vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy.
 • Mười là, hay vì tất cả chúng sinh trồng các căn lành. Lấy tâm cầu của chúng sinh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp phước huệ rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả.
 
thông tin cuối bài viết
thông tin new 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây