094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA - HT THÍCH MINH CHÂU ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA - HT THÍCH MINH CHÂU Dịch: HT Thích Minh Châu
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Hình Thức: Bìa Cứng
Số Trang: 340 Trang
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2015
Độ Dày: 2,3cm
GL06 SÁCH GIÁO LÝ 120.000 đ Số lượng: 99 Quyển
 • ĐẠI THỪA VÀ SỰ LIÊN HỆ VỚI TIỂU THỪA - HT THÍCH MINH CHÂU

 •  225 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: GL06
 • Giá bán: 120.000 đ

 • Dịch: HT Thích Minh Châu
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Hình Thức: Bìa Cứng
  Số Trang: 340 Trang
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2015
  Độ Dày: 2,3cm


Số lượng
Số lượng: 99 Quyển
Lời Dịch Giả
Tôi dịch tập “Aspects of Mahāyāna Buddhism and its relation to Hīnayāna Buddhism” với mục đích rất khiêm tốn là giúp làm tài liệu học tập cho sinh viên Phật khoa Vạn Hạnh. Vừa dạy, vừa dịch, kéo dài trong một thời gian hơn một năm; vừa dịch, vừa in, nhiều khi bị chức vụ đa đoan của Viện Trưởng làm gián đoạn. Đến khi gần xong, xem lại, tôi muốn bản dịch và bản in đó phải được dịch lại và in lại cho hoàn hảo hơn; nhưng vì Viện nghèo, tiếc tiền tiếc công, nên tôi phải cho in cho xong và cho xuất bản với một vài lời cáo lỗi. Tôi cáo lỗi vì dịch không được trọn vẹn. Phần chú thích quan hệ trong tập sách Đại Thừa Và Sự Liên Hệ Với Tiểu Thừa này, tôi chỉ dịch một phần nhỏ, vì sinh viên Phật khoa chưa cần đến, và nếu có dịch cũng in không được vì quá nhiều chữ Sanskrit và Pāli. Các vị nào có cần khảo cứu đầy đủ, xin mời đến thư viện Vạn Hạnh xem.

 
đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa 1 min


Tôi bỏ chương chót về giới luật Đại thừa, không dịch, vì nghĩ ở Việt Nam giới luật Đại thừa khá phổ thông và cũng dễ tìm hiểu. Lời cáo lỗi thứ hai là cáo lỗi với tác giả mà tôi quen biết rất nhiều khi ở Ấn Độ, vì bản dịch này chưa phản ảnh trung thực hết toàn bộ giá trị của tác phẩm. Tác giả không những uyên thâm về Sanskrit và Pāli, lại được hướng dẫn bởi những nhà học giả trứ danh Pháp nên trình bày tập sách rất khoa học và khúc chiết, và tài liệu vừa dồi dào vừa chính xác. Thật là một công trình khảo cứu hy hữu! Giá trị của tập sách này là diễn đạt được tiến trình lịch sử tư tưởng Phật giáo qua ba giai đoạn: Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo các Bộ phái và Phật giáo Đại thừa. Tiến trình này của tư tưởng Phật giáo là một tiến trình liên tục, không có gián đoạn, tuần tự nhi tiến chứ không có đột ngột.

Tác giả đã thật sự thành công khi trình bày tiến trình các quan điểm về các vấn đề Ba thân, Niết-bàn, Tứ đế, các vị trí tu chứng qua các phái Thượng tọa bộ, Nhất thế hữu bộ, Đại thừa giáo khi mới hưng khởi, các nhà Duy thức và các vị hậu Đại thừa. Đoạn truy nguyên các tác phẩm Bát-nhã-ba-la-mật, truy nguyên nguồn gốc và địa điểm phát khởi Đại thừa giáo đáng được chúng ta đặc biệt chú ý vì tài liệu thật chính xác và khá phong phú. Tác giả đã nối liền lại hai dòng tư tưởng Tiểu thừa và Đại thừa, cũng như giúp chúng ta tìm được sự liên tục giữa hai dòng tư tưởng nhiều khi mâu thuẫn và chống đối này. Đọc kỹ tiến trình tư tưởng Phật giáo, chúng ta sẽ thấy các luận sư không vị nào là không muốn diễn đạt cho thật sự trung thành giáo nghĩa Nguyên thủy của đức Từ phụ.

 
đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa 2 min


Dù cho sự diễn đạt đặt dưới nhiều quan điểm và khía cạnh sai khác, lồng vào những bối cảnh có thể nói là mâu thuẫn, nhưng chúng ta vẫn nhận thấy những sóng ngầm đồng nhất, thật sự nguyên thủy trong sự cố gắng trung thành của các nhà luận sư. Cho nên quan điểm của một số học giả Pāli cho rằng “những gì ngoài ba tạng Pāli là ngụy tạo” là nhận xét vừa nguy hiểm, vừa nông nổi, lạc hậu. Nguy hiểm vì tự mình phủ nhận những cố gắng trung thành với đạo Phật Nguyên thủy của các nhà luận sư, như chúng ta đã thấy quá rõ ràng trong tập sách này; nguy hiểm hơn nữa là chúng ta phủ nhận luôn những tinh hoa đạo Phật Nguyên thủy do chính các nhà luận sư khai thác và diễn đạt. Nông nổi và lạc hậu vì ngày nay, các nhà học giả Phật giáo phần lớn đều chấp nhận một số tư tưởng Đại thừa là những tư tưởng của đạo Phật Nguyên thủy, và xác nhận chính trong tam tạng Pāli, được kiết tập trong một thời gian một vài thế kỷ, lẽ dĩ nhiên phải có những đoạn phi Nguyên thủy xen kẽ vào.

Nếu có nhà học giả nào chịu khó so sánh bốn tập A-hàm (Trung Hoa) với các tập Pāli Nikāya tương đương, các vị ấy sẽ thấy có nhiều đoạn văn A- hàm Trung Hoa lại nguyên thủy hơn các đoạn văn Pāli. Thái độ của một số Phật tử Đại thừa, ngược lại, xem những gì về Tiểu thừa là thiển cận, nhỏ hẹp, không đáng học hỏi, cũng là một thái độ nguy hiểm, nông nổi, nếu không muốn nói là ngây thơ, phản trí thức. Nguy hiểm vì tự nhiên phủ nhận ba tạng Pāli, bốn bộ A-hàm và các Luật tạng, những tinh hoa tốt đẹp nhất và nguyên thủy nhất của lời Phật dạy; và làm vậy, chúng ta mắc mưu các nhà Bà-la-môn giáo đã khôn khéo loại bỏ những tinh hoa của lời Phật dạy ra ngoài Phật giáo bằng cách gán cho danh từ “Tiểu thừa”. Nông nổi và ngây thơ, vì thật sự danh từ Tiểu thừa và Đại thừa không được tìm thấy trong ba tạng Pāli và bốn bộ A-hàm, mà chỉ là những danh từ được tạo ra về sau.

 
đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa 3


Hơn nữa, tìm hiểu quá trình lịch sử tư tưởng Phật giáo, chúng ta chỉ có thể hiểu được tư tưởng Đại thừa sau khi chúng ta tìm hiểu được tư tưởng Nguyên thủy. Loại bỏ tư tưởng Nguyên thủy để tìm hiểu tư tưởng Đại thừa cũng như thả mồi bắt bóng, và bắt bóng ở đây là bắt bóng tà ma ngoại đạo, mới thật sự nguy hiểm hơn. Các nhà gọi là Đại thừa cần phải xác nhận một sự thật lịch sử là các nước Tiểu thừa chống giữ sự xâm nhập của ngoại đạo tà giáo kiên trì và hữu hiệu hơn các nước Đại thừa. Lý do chính là tư tưởng Đại thừa và tà giáo ngoại đạo nhiều khi cách xa chỉ có gang tấc, và nhiều nhà tự cho là Đại thừa lại sẵn sàng bước qua biên giới ấy.
 
đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa 4 min


Ngày nay, với sự tiến triển của khoa Phật học và ngôn ngữ học, các sinh viên Phật khoa và những ai muốn thật sự tìm hiểu thế nào là Nguyên thủy Phật giáo cần phải có một căn bản Phật học toàn diện về các học phái, kể cả Nguyên thủy, Tiểu thừa và Đại thừa; cũng như cần phải hiểu biết các cổ ngữ Sanskrit, Pāli, Tây Tạng ngữ, Hán ngữ, nếu không muốn nói đến các sinh ngữ Anh, Pháp, Đức, Nhật, v.v.. Cho dịch tập sách này, tôi chỉ mong các sinh viên Phật khoa Đại học Vạn Hạnh cũng như những nhà học giả đạo Phật ý thức được sự quan trọng của một cái nhìn toàn diện lịch sử tư tưởng Phật giáo, có một thái độ nghiên cứu đạo Phật vô tư và khách quan, đánh giá đúng giá trị các tài liệu tham khảo và ý thức được sự cần thiết trong việc trang bị cho chính mình những dụng cụ ngôn ngữ để tìm hiểu đạo Phật.
Vạn Hạnh, ngày mùng 3 tháng 2 năm 1971
Tỳ-kheo Thích Minh Châu (Viện Trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn dịch)

 
đại thừa và sự liên hệ với tiểu thừa 5 min


Mục Lục:
Chương 1: Khái Niệm Lịch Sử Của Thời Đại Chuyển Tiếp Từ Tiểu Thừa Qua Đại Thừa
 • Thời Kỳ Thứ Nhất
 • Thời Kỳ Thứ Hai
 • Thời Kỳ Thứ Ba
Chương 2: Nhận Xét Tổng Quát Về Sự Liên Hệ Giữa Tiểu Thừa Và Đại Thừa
 • Mức Độ Đồng Ý Về Quan Niệm Pháp Không
 • Sự Tương Đồng Về Giáo Lý Tứ Đế Và Lý Duyên Khởi
 • Nhất Thừa
 • ……
 • ……
Chương 3: So Sánh Giữa Giáo Lý Tiểu Thừa Và Giáo Lý Đại Thừa
 • Những Điểm Sai Biệt Căn Bản
 • Các Biện Luận Của Tiểu Thừa
 • Quan Niệm Về Thân (Kaya) Khi Đại Thừa Mới Được Thành Hình
 • Giáo Lý Về Niết Bàn (Nirvana)
 • Giáo Lý Về Những Sự Thật
Chương 4: Những Giai Đoạn Trên Con Đường Tiến Triển Tâm Linh
 • Những Giai Đoạn Tiền Bhumi
 • Phụ Lục
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây