094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

THANH TỊNH ĐẠO - BHADANTACARIYA BUDDHAGHOSA - Bìa Mềm THANH TỊNH ĐẠO - BHADANTACARIYA BUDDHAGHOSA - Bìa Mềm Tác giả: Bhadantacariya Buddhaghosa
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải
Hình thức: Bìa mềm
Bộ: 2 quyển
Khổ sách: 14.5x20.5cm
Độ dày trọn bộ: 8.8cm
S001612 SÁCH GIÁO LÝ 500.000 đ Số lượng: 1000 Bộ
 • THANH TỊNH ĐẠO - BHADANTACARIYA BUDDHAGHOSA - Bìa Mềm

 •  1125 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S001612
 • Giá bán: 500.000 đ

 • Tác giả: Bhadantacariya Buddhaghosa
  Nhà xuất bản: Hồng Đức
  Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải
  Hình thức: Bìa mềm
  Bộ: 2 quyển
  Khổ sách: 14.5x20.5cm
  Độ dày trọn bộ: 8.8cm


Số lượng
LỜI GIỚI THIỆU

Bản Thanh Tịnh Đạo được Ni sư Trí Hải dịch từ bản The Path of Purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng tọa Nànamoli, nguyên bản Pàli do luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ V Tây lịch.
 
thanh tinh dao1

Là bộ sách kết tập tinh hoa trí tuệ từ kinh tạng Nikàya, Thanh Tịnh Đạo có thể xem là bộ sách rất quý trong kho tàng văn học thế giới, không thể thiếu trong nguồn tài liệu Phật học bằng tiếng Việt, và là hành trang chủ yếu của những ai thực hành giải thoát ở đời.

Dịch giả, Ni sư Trí Hải, với nhiều kinh nghiệm dịch thuật, với nhiều năm nghiên cứu kinh tạng Nikàya, đã dịch Thanh Tịnh Đạo rất cẩn trọng và chân xác.

Chúng tôi tin tưởng bản dịch sẽ tự giới thiệu với quý độc giả nhiều hơn những giá trị chúng tôi đề cập.

Với tư cách là người chuyển dịch kinh tạng Nikàya qua Việt ngữ, chúng tôi tán than công đức phiên dịch của Ni sư Trí Hải, và trân trọng giới thiệu bản dịch giá trị này.
----------

Hòa thượng Thích Minh Châu
 

LỜI DẪN

Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) do luận sư Buddhaghosa trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ V sau TL, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Pali tạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục Bảy thanh tịnh và Ba vô lậu học. Đây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được đại đức Nanamoli (người Anh, tu ở Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy.

Về các danh từ chuyên môn, phần lớn y cứ các bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu trong 5 bộ Nikàya, và nhất là hai tập Thắng pháp tập yếu. Nếu không nhờ các công trình đã đi trước ấy, dịch phẩm này cũng khó mà hoàn tất. Xin ghi lại đây niềm tri ân.

Bản này khi coi lại lần hai đã được rút gọn và sửa sai nhiều, bỏ bớt những chỗ trùng lặp, lối hành văn xưa, và thỉnh thoảng dùng một vài danh từ thời thượng cho đỡ khô khan, nhưng bảo đảm là không đi quá xa với nguyên bản. Không tin, quý vị thử so với bản Anh ngữ thì sẽ thấy.
----------

Dịch giả kính đề.
 

TỔNG MỤC LỤC

QUYỂN 1
----------
PHẦN MỘT: GIỚI THANH TỊNH
1. Mô tả giới
2. Hạnh đầu đà
PHẦN HAI: TÂM THANH TỊNH
3. Mô tả Định – Nhận một đề mục
4. Định – Kasina Đất
5. Định – Những kasina khác
6. Định bất tịnh quán
7. Định – 6 tùy niệm
8. Định - đề mục quán bằng tùy niệm
9. Mô tả định : các phạm tru
10. Định – các vô sắc xứ
11. Mô tả định – kết luận


QUYỂN 2
----------
12. Mô tả giới 
13. Thắng trí – kết luận
Phần III : TUỆ THANH TỊNH
14, Mô tả về các uẩn
15. Mô tả về xứ và giới
16. Căn, Đế
17. Định nghĩa duyên sanh
18. Kiến thanh tịnh
19. Đoạn nghi thanh tịnh
20. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh
21. Đạo tri kiến thanh tịnh
22. Tri kiến thanh tịnh
23. Lợi ích trong sự tu tuệ.
KẾT
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây