094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC - HT THÍCH THIỀN TÂM TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC - HT THÍCH THIỀN TÂM Dịch: Thích Thiền Tâm
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 464 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2016
Năm Tái Bản: 2022
Độ Dày: 2,2cm
TĐTH SÁCH GIÁO LÝ 80.000 đ Số lượng: 49 Quyển
 • TỊNH ĐỘ THÁNH HIỀN LỤC - HT THÍCH THIỀN TÂM

 •  363 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TĐTH
 • Giá bán: 80.000 đ

 • Dịch: Thích Thiền Tâm
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 464 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2016
  Năm Tái Bản: 2022
  Độ Dày: 2,2cm


Số lượng
Số lượng: 49 Quyển
Duyên Khởi Kết Tập
Nam Mô A Di Đà Phật, một nhân duyên đưa đến, có vị Phật tử ở tiểu bang Hawaii, Mỹ quốc hỏi Diệu Âm xin thỉnh cuốn sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục? Vị Phật tử nọ đã nhờ những người bạn tìm kiếm cuốn sách này ở Việt Nam mà không được. Thấy vậy, Diệu Âm trả lời là không có cuốn sách này và tiếp lời Phật tử nọ, Diệu Âm nói là đó là cuốn sách ghi lại những chuyện vãng sanh của những vị Thánh, Hiền, Tăng, và Cư sĩ ở Trung Hoa mà trước đây cố HT.Thích Thiền Tâm đã dịch ra từ Hán văn sang Việt văn lấy nhan đề là Mấy Điệu Sen Thanh. Vì nhân duyên này mà Diệu Âm vào trang mạng tìm kiếm dữ kiện của Tịnh Độ Thánh Hiền Lục in ra thành sách để cúng dường các Phật tử yêu cầu.


 
tịnh độ thánh hiền lục 1 min


Luôn tiện đây, Diệu Âm cũng kết tập thêm những chuyện vãng sanh của những vị Thánh, Hiền, Tăng, và Cư sĩ tại gia ở Việt Nam từ thời cận đại đến thời hiện đại, từ năm 1947 – 2014 từ trong nước ra đến Hải Ngoại để làm tăng thêm lòng tin sâu, nguyện thiết, và hạnh niệm Phật của các Phật tử trên bước đường tu đạo giải thoát. Trong cuốn sách nhỏ này chỉ liệt ra những chuyện vãng sanh được tìm thấy trên mạng, ngoài ra còn có rất nhiều chuyện vãng sanh khác mà Diệu Âm đã không tìm thấy dữ kiện hoặc những chuyện vãng sanh tương tự mà Diệu Âm không để vào đây để tránh lập lại, ngoại trừ những chuyện vãng sanh đặt biệt...

Nhờ sự yêu cầu của các Phật tử về sách Tịnh Độ Thánh Hiền Lục nên Diệu Âm mới có nhân duyên kết tập bộ sách này và vô cùng hoan hỷ đáp ứng lòng mong mỏi của đại chúng. “Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật”. Như lời Phật dạy trong kinh: “Người hay tự độ, qua lại giúp nhau, chí tâm cầu nguyện, chất chứa gốc lành, tuy cả một đời, tinh tấn cần khổ, chỉ trong khoảnh khắc. Sau được sanh về, nước Vô Lượng Thọ, vui sướng không cùng. Vĩnh viễn nhổ tận, cội gốc sanh tử, chẳng còn khổ lo, sống ngàn vạn kiếp, tự tại tùy ý”... (Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 34).

Trong quá trình kết tập, vì tất cả những chuyện vãng sanh đều lấy từ trên mạng (internet), nếu có chổ nào thiếu xót dữ kiện về những mẫu chuyện, hoặc sai lời văn, hoặc thiếu tên người ghi chuyện vãng sanh, sai vi tính, đánh máy,v.v... Diệu Âm xin thành tâm sám hối và kính xin các bậc Tôn Túc và các vị liên hữu thiện tri thức từ bi hoan hỷ vui lòng cải chính cho, và góp ý thêm để cho cuốn sách này ngày càng phong phú hầu thật sự đem lại nhiều lợi ích cho hành giả tu Niệm Phật. Nếu việc làm này có chút ít công đức nào, Diệu Âm xin nguyện hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh trong mười phương pháp giới thành tựu Tín, Nguyện, Hạnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, tâm Bồ Đề bất thối, Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, hết một báo thân này, đồng sanh Cực Lạc quốc, đồng gặp Phật A Di Đà, đồng thành Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật tử tại gia kết tập và cẩn soạn - Diệu Âm Hạnh Siêu - Orlando, Florida, Hoa Kỳ 2014.

 
tịnh độ thánh hiền lục 2


Trích “Huệ Viễn Đại Sư - Liên Tông Sơ Tổ”:
Huệ Viễn đại sư họ Cổ, nguyên quán xứ Lâu Phiền ở Nhạn Môn thuộc tỉnh Sơn Tây. Ngài sanh tại Thạch Triệu, năm Giáp Ngọ, vào niên hiệu Diên Hy đời vua Thành Đế nhà Tấn. Cả song thân đều khuyết danh. Thuở ấy, còn gọi là thời Ngũ Hồ, mặc dù có nhiễu nhương, nhưng các tư tưởng học thuyết Thánh Hiền lan rộng đã lâu, nên từ bé Ngài đã thấm nhuần nề nếp thuần phong đạo đức. Niên hiệu Hàm Hòa thứ 9, Ngài lên mười ba tuổi, được song thân cho du học ở miền Hứa Lạc. Không bao lâu, từ Nho giáo đến các học thuyết Lão, Trang cùng bách gia chư tử, Ngài đã thông biện đến mức siêu quần.

Trong niên hiệu Cảnh Bình, vừa 21 tuổi, cảm thấy các học thuyết sở đắc của mình không thể giải quyết được vấn đề sống chết luân hồi, mà trong tâm hằng thao thức, Ngài cùng ẩn sĩ Phạm Tuyên Tử định du phương tìm đạo. Nhưng lúc ấy vì có loạn Thạch Hồ, đường giao thông bị trở ngại nên ý nguyện không thành. Thời gian sau, có Đạo An Pháp Sư trú tại chùa Nghiệp Trung ở núi Thái Hàng thuộc dãy Hằng Sơn, vân tập Tăng chúng giảng dạy kinh điển. Các hàng đạo tục, vua quan, sĩ thứ đều cảm hóa hướng về. Ngài nghe danh mến đức, tìm đến xin quy y, nương theo tu học.

 
tịnh độ thánh hiền lục 3


Sau khi nghe Pháp Sư giảng kinh Bát Nhã, Ngài suốt thông tỏ ngộ than rằng: “Phật pháp quả thật cao diệu bao la, xét lại học thuyết của Khổng, Mạnh, Lão, Trang, khác nào như tro tàn, cặn bã!”. Từ đó, Ngài chuyên tâm hôm sớm đọc tụng, suy nghĩ, tu tập. Đạo An thấy biết khen ngợi: “Về sau Phật pháp lưu thông ở Động Độ, âu là do Huệ Viễn này chăng?” Niên hiệu Thái Nguyên thứ 6, Đại Sư du hóa tới Tầm Dương, thuộc tỉnh Giang Tây, xa trông cảnh Lô Sơn rộng rãi thanh tú, phải nơi hành đạo, mới đến lập tịnh xá nương ở. Thấy chỗ đó thiếu nước, vả lại bấy giờ tại bản xứ gặp cơn nắng hạn, các dòng suối đều cạn khô, Ngài phát tâm từ bi đến khe núi tụng kinh Hải Long Vương, cầm tích trượng dộng xuống đất khấn nguyện.

Bỗng có con Bạch Long từ dưới đất bay vọt lên hư không. Giây phút mưa to xối xả, mực nước các nơi đều trở lại bình thường, tại đó xuất hiện dòng suối mát mẻ trong xanh, quanh co tuôn chảy. Vì hiện tượng này, Ngày lấy hiệu tịnh xá là Long Tuyền. Lúc ấy, Pháp Sư Huệ Vĩnh, một bạn đồng môn, trước đã trụ chùa Tây Lâm bên phía tây Lô Sơn, muốn mời Ngài về cùng ở. Nhưng pháp duyên của Huệ Viễn đại sư thạnh, học giả nương về Ngài càng ngày càng đông, cạnh Tây Lâm đất hẹp, không thể lập đạo tràng dung chúng. Quan Thái sử Hoàn Y thấy thế, phát tâm cất chùa cho Ngài bên phía Đông Lô Sơn. Do uy đức của Đại Sư, khi sắp khởi công kiến tạo, vào một đêm nọ bỗng có cơn mưa giông to lớn, sấm sét vang trời. Sáng ra, đại chúng thấy vật liệu xây cất, như các thứ gỗ to quí và cát đá chất thành đống. Bởi nhờ sức thần linh vận chuyển giúp công như thế nên ngôi chùa ấy có tên Đông Lâm Thần Vận Tự.


 
tịnh độ thánh hiền lục 4 min


Khi ngôi lan-nhã hoàn thành, Đại Sư đốc xuất chúng ngày đêm tinh tấn hành đạo. Trước thời gian ấy, tại Quảng Châu có các ngư dân, vào buổi hoàng hôn, thấy ánh sáng xuất hiện trên mặt biển. Họ cùng đến tìm xem và vớt được một tôn tượng Văn Thù Bồ Tát rất đẹp, liền đem trình với quan Thái Thú sở tại là Đào Khản. Tượng này được tôn trí tại chùa Hàn Khê. Sau đó, vị trụ trì nhân có việc xuống Hạ Khẩu, ban đêm mộng thấy ngôi bản tự bị hỏa hoạn, chỗ thờ đức Văn Thù có nhiều Long Thần ủng hộ vây quanh. Ông vội vã trở về, quả thật ngôi chùa đã bị lửa thiêu tàn rụi, chỉ có pho tượng là còn nguyên. Về sau Đào Công sắp đi trấn nhậm nơi khác, nhân thấy tôn tượng rất linh thiêng muốn đem theo, nhưng dùng đủ mọi cách mà vẫn không di chuyển được.

Nghe danh đức của ngài Huệ Viễn, ông đến viếng thăm, nhân tiện thuật lại mọi việc, và nhờ Đại Sư chú nguyện để cung thỉnh tôn tượng về thờ tại chùa Đông Lâm. Lần này, khác hơn trước, Long Thiên đều ủng hộ, một cơn gió nhẹ thổi đến làm cho tôn tượng bỗng nhiên lay động, cuộc di chuyển rất thuận tiện dễ dàng. Tượng được tôn trí một nơi trang nghiêm riêng biệt tại Đông Lâm, gọi là Văn Thù Các. Trước chùa, để cảnh trí thêm phần trang nhã và muốn phân định thời khắc, Đại Sư cho đào ao trồng hoa sen trắng, trên mặt nước thả mười hai cánh sen gỗ, dẫn nước suối vào. Cứ mỗi giờ nước chảy đầy qua cánh sen gỗ. Đại chúng y theo đó định thời khóa tu hành, gọi là Liên Lậu.

Lần lượt, các bậc cao Tăng, những hành danh sĩ mến đạo phong của Huệ Viễn đại sư, đến xin dự chúng tu tập, mỗi ngày thêm nhiều. Trong đây có những vị lỗi lạc tài hoa, như nhóm ông Tạ Linh Vận, trước kia thường nhìn thiên hạ bằng đôi mắt trắng. Nhưng khi gặp Đại Sư bỗng liền đổi thành thái độ khiêm cung trước đạo phong an điềm, giải thoát và lời luận biện cao nhã, thông suốt của Ngài. Khu vực Lô Sơn có rất nhiều rắn độc, từ trước đã làm nguy hại đến tánh mạng dân cư ở vùng ấy. Nhưng từ khi có chùa Đông Lâm, các loài rắn dữ đều trở nên hiền lành, ngày lẫn đêm thường vây quanh Đại Sư để nghe giảng kinh. Bởi trường hợp này, Đại Sư được người đương thời tôn hiệu là “Bích Xà Thánh Giả”.

Thỉnh thoảng lại có những bậc danh tài bá lâm tìm đến vấn nạn Ngài. Trong ấy, đại để như Pháp Sư Huệ Nghĩa cho đến quan Thái Úy Hoàn Huyền. Nhưng khi tiếp kiến gương mặt rộng rãi uy nghiêm, phong thái trầm tĩnh tự tại của Đại Sư, các vị ấy bỗng nhiên mất tự chủ, xuất hạn đầm đìa, rồi rút lui không dám tranh biện. Ra ngoài họ đều kinh ngạc than thở: “Huệ Viễn đại sư có uy lực nhiếp chúng rất lạ lùng, thật đáng nể phục!”. Niên hiệu Long An thứ ba và đầu năm Nguyên Hưng đời Đông Tấn, quan Phụ Chính Hoàn Huyền lần lượt gởi cho Ngài hai văn kiện bãi đạo và thanh lọc hàng ngũ xuất gia. Nội dung của văn kiện gồm nhiều lý lẽ đề cập đến việc không lợi ích cho quốc gia và sự hoang đường thiếu thiết thật của Phật giáo. Thời gian ấy, Tăng chúng trong toàn quốc bị đạo luật này chi phối, nhiều vị phải hoàn tục. Đại Sư đều tuần tự phúc đáp bằng lời lẽ vững mạnh thích đáng, khiến cho đạo luật đó không thể ứng dụng được tại tỉnh Giang Tây.

Trong niên hiệu Nghĩa Hy, An Đế từ Giang Lăng xa giá đến Giang Tây, Trấn Nam tướng quân Hà Vô Kỵ yêu cầu ngài đích thân nghinh tiếp đức vua. Đại Sư lấy cớ đau yếu từ khước không bái yết. Đến năm Nguyên Hưng thứ hai, Hoàn Huyền lại gởi văn thư cho ngài, với nhiều lý luận bắt buộc hàng Sa-môn phải lễ bái quốc vương. Đại Sư soạn văn thư phúc đáp và quyển Sa Môn Bất Kính Vương Giả Luận gồm năm thiên để hồi âm. Triều đình đều nể trọng và phải chấp nhận quan điểm của Ngài. Đạo đức, sự linh cảm và công hộ trì Phật pháp của Đại Sư còn rất nhiều, nơi đây chỉ thuật lại phần khái quát. Những điểm này trong vô hình đã khiến cho tỉnh Giang Tây biến thành trung tâm Phật hóa tại miền Nam.


 
tịnh độ thánh hiền lục 5


Ở Đông Lâm, nhân khi rỗi rảnh, Đại Sư họp chúng lại bảo: “Chư vị đến đây niệm Phật, phải chăng đều cùng quyết chí gieo nhân lành cầu về Tịnh Độ ư?” Nhân cơ duyên đó, Ngài cùng đại chúng cho mời thợ khéo chiếu y theo kinh điển, tạo tượng Tây Phương Tam Thánh. Ba tôn tượng A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí khi tạo thành rất cao lớn tươi đẹp, có đủ nét tướng uy đức trang nghiêm. Tượng Tam Thánh ấy được phụng cúng ở Bát Nhã Đài Đông Lâm. Vào tiết Mạnh Thu năm Mậu Thìn, nhằm ngày lạc thành tôn thượng, Đại Sư cùng tất cả chúng kết lập Bạch Liên Xã, nguyện đồng sanh về cõi Liên bang. Khi ấy, ông Lưu Di Dân làm bài văn phát nguyện khắc vào bia đá. Các danh sĩ như nhóm ông Vương Kiều Chi lại viết thành tập thơ, lấy tên Niệm Phật Tam Muội để tỏ bày ý chí. Đại Sư vì làm lời tựa như sau:

“Tam muội là thế nào? Chính là nhớ chuyện, tưởng lặng vậy. Nhớ chuyện thì chí một tâm đồng. Tưởng lặng thì khí thanh thần sáng. Khí thanh thì trí soi ngộ đến lý nhiệm mầu. Thần sáng thì không chỗ u vi nào chẳng thấu. Hai điểm này tự nhiên thầm hợp nương về mà phát sanh ra diệu dụng. Lại các môn Tam Muội, danh mục rất nhiều, công cao dễ tu, niệm Phật là thắng. Tại sao thế? Vì cùng nơi huyền tịch mới hiểu Như Lai, thể hợp với thần, mười phương ứng hiện. Thế nên, khi vào tam muội, lặng lẽ vong tri, trí sáng chiếu cảnh duyên, gương lòng bày muôn tượng. Chỗ mát ta không đến được, mà vẫn thấy vẫn nghe. Nơi linh trí lặng sáng thanh, nên hằng thông hằng suốt. Nếu chẳng phải bậc căn cơ linh mẫn, thì làm sao vào được cảnh diệu huyền ư? Hôm nay, cùng chư hiền tu tập, đồng nương kết pháp duyên. Rửa lòng cửa Phật, những e còn kém duyên sen. Chuyên ý sớm hôm, cảm nỗi tháng ngày chẳng lại. Chí nguyện ba thừa thông suốt, bước đạo tiến cao. Lòng mong dìu dắt người sau, lối tranh tẩy sạch. Xin xem thiên bài mà thấu ý, đừng theo văn vịnh để vui tâm”...


 


Mục Lục:
Duyên Khởi Kết Tập
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục Trung Hoa
Huệ Viễn Đại Sư – Liên Tông Sơ Tổ
Thiện Đạo Đại Sư – Liên Tông Nhị Tổ
Thừa Viễn Đại Sư – Liên Tông Tam Tổ
Pháp Chiếu Đại Sư – Liên Tông Tứ Tổ
Thiếu Khang Đại Sư – Liên Tông Ngũ Tổ
Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư – Liên Tông Lục Tổ
Tỉnh Thường Đại Sư – Liên Tông Thất Tổ
Liên Trì Đại Sư – Liên Tông Bát Tổ
Ngẫu Ích Đại Sư – Liên Tông Cửu Tổ
Hành Sách Đại Sư – Liên Tông Thập Tổ
Thật Hiền Đại Sư – Liên Tông Thập Nhất Tổ
Triệt Ngộ Đại Sư – Liên Tông Thập Nhị Tổ
Ấn Quang Đại Sư – Liên Tông Thập Tam Tổ
Tịnh Độ Thánh Hiền Lục (Trung Hoa)
Phần 2 – Lời Đầu
Trí Giả Đại Sư (Thiên Thai Trí Giả)
Hoằng Tế Đại Sư
Đức Thanh, Hám Sơn Đại Sư
Đế Nhàn Pháp Sư
Thọ Tâm Đại Sư
Tư Ngạn Đại Sư
Chí Thiện Thiền Sư
Mặc Am Đại Sư
……
……
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây