094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

NGHI THỨC SÁM HỐI NIỆM PHẬT - HT. THÍCH TRÍ TỊNH NGHI THỨC SÁM HỐI NIỆM PHẬT - HT. THÍCH TRÍ TỊNH Việt Dịch: HT. Thích Trí Tịnh
In Ấn: Chùa Vạn Đức
Số Trang: 32 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 14,5x20,5cm
Độ Dày: 0,3cm
SHNP THÍCH TRÍ TỊNH 15.000 đ Số lượng: 999993 Quyển
 • NGHI THỨC SÁM HỐI NIỆM PHẬT - HT. THÍCH TRÍ TỊNH

 •  4965 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: SHNP
 • Giá bán: 15.000 đ

 • Việt Dịch: HT. Thích Trí Tịnh
  In Ấn: Chùa Vạn Đức
  Số Trang: 32 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Độ Dày: 0,3cm


Số lượng
Lời Khai Thị Nghi Thức Sám Hối Niệm Phật
Tất cả pháp môn của Phật dạy đều có tông chỉ, y theo tông chỉ mà thực hành mới có kết quả. Tông chỉ của môn niệm Phật là Tín, Nguyện và Hạnh. Thế nào là Tín? – Tin chắc cõi Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm ở cách đây mười muôn ức Phật độ về Tây phương là chỗ mình nguyện sẽ về. Tin chắc nguyện lực của Phật A Mi Đà, nhiếp thọ người niệm Phật vãng sanh. Tin chắc mình niệm Phật đây quyết sẽ được vãng sanh về Cực Lạc thế giới ở bực bất thối chuyển Bồ tát. Được như vậy gọi là Tin Sâu.


 
nghi thức sám hối niệm phậtThế nào là Nguyện? – Mong mỏi được về Cực Lạc thế giới như viễn khách nhớ cố hương. Mong mỏi được ở gần Phật A Mi Đà như con thơ nhớ từ mẫu. Ngày ngày ngưỡng vọng Tây phương mà lòng mãi ngậm ngùi. Phút phút trông chờ Từ phụ mà mắt luôn trông ngóng. Nguyện rời cõi trược ác, nguyện về tịnh độ an lành, nguyện thành Phật, nguyện độ chúng sanh. Như trên đây gọi là Nguyện Thiết.

 
nghi thức sám hối niệm phật 2


Thế nào là Hạnh? – Dùng lòng tin mà chí nguyện ở trên mà xưng niệm hồng danh “Nam Mô A Mi Đà Phật”. Niệm lớn tiếng, niệm nhỏ tiếng hay niệm thầm đều được cả, miễn là khi niệm phải đủ bốn điều dưới đây mới gọi là thực hành đúng pháp.
 1. Rành Rõ – Rành là từng chữ từng câu rành rẽ không lộn lạo. Rõ là mình tự nhận lấy tiếng niệm rõ ràng không trại không mờ.
 2. Tương Ứng – Tiếng hiệp với tâm, tâm duyên theo tiếng, tâm và tiếng hiệp khắn với nhau.
 3. Chí Thiết – Chí thành tha thiết nhớ tưởng đến Phật, như con thơ mắc cạn mà kêu cầu Từ mẫu cứu vớt.
 4. Nhiếp Tâm – Để tâm vào tiếng niệm Phật, không cho tạp niệm xen vào. Nếu xao lãng thời liền thâu lại chăm chú nhận rõ lấy tiếng niệm Phật của mình.
 
nghi thức sám hối niệm phật 1


Nghi Thức: (đứng chắp tay xá hướng lên Phật đài)
Nam mô Thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật (1 lạy)
Nam mô Thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp (1 lạy)
Nam mô Thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng (1 lạy)

(quỳ tay cầm hương giơ cao xướng cúng dường)

Nguyện mây hương mầu này
Khắp cùng mười phương cõi
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, các Bồ Tát,
Vô biên chúng Thanh Văn
Và cả thảy Thánh Hiền
Duyên khởi đài sáng chói
Trùm đến vô biên cõi,
Khắp xông các chúng sinh
Đều phát lòng Bồ đề,
Trọn nên đạo vô thượng.

(cắm hương vào lư, lạy 1 lạy. Đứng chắp tay xướng)


 
nghi thức sám hối niệm phật 3Sắc thân Như Lai đẹp
Trong đời không ai bằng
Không sánh, chẳng nghĩ bàn
Nên nay con đảnh lễ.
Sắc thân Phật vô tận
Trí huệ Phật cũng thế,
Tất cả pháp thường trú
Cho nên con về nương.
Sức trí lớn nguyện lớn
Khắp độ chúng quần sinh,
Khiến bỏ thân nóng khổ
Sinh kia nước mát vui.
Con nay sạch ba nghiệp
Quy y và lễ tán
Nguyện cùng các chúng sanh
Đồng sinh nước An Lạc.

Án pha nhựt, ra vật. (7 lần câu này) 
nghi thức sám hối niệm phật 4 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây