THIỆN PHƯỚC TOÀN TẬP - HT THIỆN PHƯỚC NHỰT Ý THIỆN PHƯỚC TOÀN TẬP - HT THIỆN PHƯỚC NHỰT Ý Nguyên Tác: Đức Tôn Sư Hòa Thượng Thiện Phước - Nhựt Ý
NXB: Hồng Đức
Khổ: 16x24cm
Năm XB: 2021
Độ Dày: 4cm
Số Trang: 940 Trang
Hình Thức: Bìa Cứng - Dát Vàng Các Bên
TPTT HỒI KÝ - TỰ TRUYỆN 1.000.000 đ Số lượng: 1000010 Quyển
 • THIỆN PHƯỚC TOÀN TẬP - HT THIỆN PHƯỚC NHỰT Ý

 •  1843 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TPTT
 • Giá bán: 1.000.000 đ

 • Nguyên Tác: Đức Tôn Sư Hòa Thượng Thiện Phước - Nhựt Ý
  NXB: Hồng Đức
  Khổ: 16x24cm
  Năm XB: 2021
  Độ Dày: 4cm
  Số Trang: 940 Trang
  Hình Thức: Bìa Cứng - Dát Vàng Các Bên


Số lượng
Số lượng: 1000010 Quyển
THIỆN PHƯỚC TOÀN TẬP
 
thiện phước toàn tập


CÁI ĐẸP CỦA NGƯỜI TU
Tâm con yên lặng như gương tròn sáng
Tâm con trong sạch như ánh nguyệt tròn
Tâm con từ bi như tuyết phủ núi sông
Tâm con quảng đại như cam lồ pháp vũ
Tâm là Phật như đóa hoa sen vàng
Tâm là đức hạnh như ngàn hoa đua nở
Tâm con chẳng tham sân si
Nào khác chi gió mùa xuân thổi nhẹ
Tâm con thiện lành là mỹ sắc thanh lương
Tâm con nhẫn nhục hiếu đạo
Cũng như ngày xuân vô tận
Tâm bình đẳng là tình cao thượng
Tâm bác ái ấy nụ cười chư Phật
Tâm hỷ xả là ánh sáng Như Lai
Tâm giác ngộ là rừng bửu báu
Tâm ly trần là thắng cảnh tây Phương.
Đức Tôn Sư Thiện Phước – Nhựt Ý

 
 
thiện phước toàn tập 1TIỂU SỬ ĐỨC TÔN SƯ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THIỆN HẠ PHƯỚC

Đức Tôn Sư Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước húy Nhựt Ý, dòng Lâm Tế thứ 41. Tông chủ môn phong pháp phái LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG (1924 – 1986).
 
- Khai sáng hệ phái LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG.
- Sáng lập Phật học đường Tây Phương BỒNG ĐẢO (1962 – 1980)
- Sáng lập Phật giáo Từ thiện Xã hội miền Đông.
- Đại biểu trung ương giáo hội Phật giáo Tịnh Độ Tông miền Đông Nam Bộ.
- Chứng minh Đạo sư các chùa Tổ đình Linh Sơn, Quan Âm Tu Viện, Long Sơn Cổ Tự, Nhứt Nguyên Bửu Tự, chùa Long Phước Thọ, Bửu Hoa Ni Viện và Tam Thiện Tự.
- Sáng lập Tịnh xá Thắng Liên Hoa, xã Hiệp Hòa, Thành phố Biên Hòa.
 
Để tiếp nối dòng pháp truyền thống chánh pháp và Phật giáo trong khoảng từ thế kỷ XIX đến thế kỷ XXI này, với một công trình thể hiện lòng đại bi của Bồ tát lợi tha, nối chí cùng tiền nhân, thừa kế bảo trì nền chánh pháp chính chân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dùng Phương tiện quyền thừa tiếp dẫn chúng sanh tiến bước, nối chí công hạnh chư Tổ đức, khai thông chơn lý Phật pháp tối thắng Phương tiện PHÁP MÔN NIỆM PHẬT là siêu thắng; một pháp môn tu thật phù hợp, khế cơ, kế lý, đúng theo lời huyền ký của Đức Bổn Sư và Chư Đại Bồ Tát: “Trong đời mạt pháp, không gì hơn Pháp Môn Niệm Phật …”.

 
thiện phước toàn tập 2


Kinh qua những đạo hạnh chân chính đó, Hòa Thượng Tôn Sư của chúng ta đã mãn nguyện độ sanh, hoằng dương chánh pháp: “Ngài đã viên mãn báo thân trên hành tinh này, Ngài đã hoàn thành nhiệm mệnh hóa tha độ chúng trên đất nước Việt Nam, cũng như đối với hang giáo phẩm Tăng, Ni, Phật tử trong Tông môn LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG. Từ đây Ngài không còn hiện diện trên trần thế, để lại cho chúng ta một mất mát to lớn hơn bao giờ hết, một nỗi niềm thương tiếc không bao giờ nguôi.


THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP

Hòa Thượng Tôn Sư tên thật là Lê Minh Ý, vì nạn chiến tranh Việt – Pháp nên cải tự là Lê Văn Mười. Tôn Sư sinh ngày mùng 1 tháng 7 năm Giáp Tý (1924), hồi 6h sáng, nhằm tiết Đại thử, tại thôn Nhật Tảo, làng An Nhựt Tân, quận Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thân sinh là cụ Lê Văn Đẩu, nhà nho uyên thâm, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Hoạt, một người hiền đức, gia phong nề nếp.

 
thiện phước toàn tập 3


Đời Ngài tuy thuộc gia đình nông dân, nhưng có nếp sống kỷ cương gia giáo, bất hạnh vì mẫu thân mất sớm, chỉ còn thân phụ và anh, chị, em gồm 9 người; mà nay cũng đã qua đời. Ngài thứ mười, là con út, được thân phụ thương mến cho ăn học và dạy truyền pháp tắc nhân đạo, gia phong nho giáo thuần túy cho Ngài. Thuở nhỏ, Ngài đã có căn lành duyên tốt, ý chí thoát ly khỏi gia đình tìm chơn lý Phật pháp sớm nở trong lòng son trẻ. Từ những năm 16 đến 19 tuổi, Ngài đã vân du non này núi nọ, hết chùa này sang am tự khác tìm Thầy hỏi đạo, vấn tu về pháp môn niệm Phật để tập làm người xuất gia. Năm 1959, sau khi xuất gia hành đạo tại núi Bồng Lai, Ngài cũng độ được gia quyến tu xuất gia làm Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni. Ngài cũng độ được thân bằng quyến thuộc nội, ngoại, cháu con và chính nơi quê hương xứ sở bạn bè, bà con láng giềng cũng tín ngưỡng quy y làm Tăng, Ni, Phật tử với Ngài rất đông.


 
thiện phước toàn tập 4Năm 1956, chí thoát trần lúc nào cũng sống mạnh trong tâm hồn của bậc túc căn Phật pháp, nên Ngài rày đây mai đó tham vấn học Phật, khai hóa giảng đạo, mở khóa cầu an, cầu siêu, làm các công đức lành, giúp đỡ cho bá tánh, bá gia khi hữu sự. Có khi ngài tập tu khổ hạnh, ăn ngọ cả năm, tu tịnh khẩu suốt năm, có khi Ngài phát nguyện đưa đò không lấy tiền để giúp những dân quê nghèo khó, thêm lâm nạn chiến tranh đói khổ, và lấy công đức này làm gia hạnh cho cuộc sống Đạo qua tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôn Sư luôn phát khởi làm tất cả công đức lành, như bố thí xả thân làm việc từ thiện, bắc cầu, bồi lộ, khuyến tu. Với những công đức này, Ngài chỉ mong mỏi hồi hướng cho việc xuất gia, làm nên việc lớn. Nhưng rồi, chí nguyện làm Phật cũng không đến được, bởi chiến tranh bùng nổ….

TRÍCH ĐOẠN THƠ:

MẸ NHẮN CON THƠ
Các con ơi các con có Mẹ hiền
Con tập cái tánh cho nhu mì
Dễ ăn dễ dạy việc gì cũng dễ thương
Các con ơi các con có Mẹ hiền
Con dễ ăn dễ dạy Mẹ hiền thương con
Các con ơi các con có Mẹ hiền
Con còn bé đó nghe con
Con còn nhỏ dại đó nghe con
Con giữ một lòng son
Nghe lời ông Lục đó nghe con
Con dễ ăn dễ dạy Mẹ liền thương con.
Đức Tôn Sư 
thiện phước toàn tập 5LỜI TÂM HUYẾT CỦA ĐỨC HÒA THƯỢNG TÔN SƯ

Hỡi các con ạ!
Này các con phái nữ, Thầy ban truyền lời tâm huyết các con ghi nhớ kỹ vào quả tim các con phái nữ nghìn thu con ạ. Các con nên nhàm chán thân này là huyễn tướng, vậy các con chớ đem thân mạng các con phái nữ mà đến với toàn thể phái nam là các con đã quá vô tình gây tạo muôn ngàn tội ác. Vì các con phái nữ nó là địa ngục A Tỳ, nó là kiếm độc phi đao, nó là viên độc dược nguy hiểm lắm con à. Khi nó đến với phái nam, trẻ già đồng thọ lãnh muôn ngàn sự khổ nhục thiên thu đó con ạ …

Phái nữ các con nên dừng bước mà ngẫm nghĩ và quán xét cho kỹ càng, chớ vụn hay vô tình mà tạo gây nhiều tội ác thiên thu đó con ạ. Các con phái nữ trẻ già cũng tự nghĩ rằng: Chỉ có Đức Phật là nguồn an ủi cho đời con, Đức Phật đưa các con đến bờ giải thoát an lạc, Đức Phật hằng nhắc nhở các con xa lìa cõi đời mộng ảo huyễn hoặc, thân tâm các con nên giác ngộ để hồi hướng về tâm niệm quán tưởng Đức Phật các con ạ. Tất cả sự thương ghét, mừng giận nhơn nghĩa, oán thù ích kỷ tư riêng, tham muốn phiền não, tình duyên hứa hẹn ở cõi đời nó hoàn toàn là giấc mộng giả dối đó phái nữ các con ạ. 
thiện phước toàn tập 6Phái nam trẻ già không một ai đến với thân mạng các con, mà các con phái nữ chẳng cảm thọ lãnh tram ngàn sự đau khổ thân tâm đến ngàn thu không ngừng nghỉ đó các con ạ. Chính các con phái nữ cũng đừng gieo rắc sự đau khổ cho phái nam vì các con mà cảm nhiễm lấy sự tủi nhục muôn đời đen bạc. Thầy khuyên các con phái nữ, nên dừng bước và tránh xa những điều quả báo tội lỗi đọa đày cả thân mạng, các con ạ. Chính thân mạng các con nó thường mê muội làm cho Phật tánh giác linh con chìm đắm sông mê bể khổ cả muôn vạn kiếp đó các con ạ.

Phái nữ các con à, nghe Thầy đem lời tâm huyết nhắc các con, các con nên giác ngộ thân mạng, tâm tánh để các con thoát vòng nô lệ đen tối đau khổ mà các con theo Đức Phật qua bờ giải thoát cõi mê lầm, Thầy mong các con phái nữ ghi nhớ lời Thầy nhắc mãi nghìn thu, nghìn đời các con ạ. Chính Thầy mong mỏi các con thoát hẳn cái kiếp thân nữ hoặc thân nam, mà thân tâm tánh mạng thân tâm các con vô ngại tự nhiên khác tục các điều giả dối mộng ảo của đời, để các con chiến thắng chinh phục các mê lầm, trong sạch tâm hồn, giác ngộ để các con xứng đáng làm con của Thầy.


 
thiện phước toàn tập 7


Các con phái nữ giác ngộ đầy đủ nghị lực hàng phục các điều phiền não cõi lòng để các con thân mạng tâm hồn được an lạc, tự nhiên, giải thoát cả thân mạng để đoạn lìa muôn quả ngàn nghiệp đau khổ trong quá khứ, hiện tại vị lai kiếp, các con sẽ tự chủ, tự lập, tự tu, tự giác ngộ lấy lương tâm đó vậy các con ạ. Đặng vậy mới chơn thật là con của Thầy, con của Thầy tuyệt trừ không có người nữ, người nam trẻ già nào mê muội đó các con ạ. Con của Thầy là kẻ thoát vòng lục tụy, thoát kiếp mê trần, lìa mộng ảo, lìa vọng niệm, lìa ham thích cõi đời giả dối đó các con ạ. Mong các con chớ có phụ lòng Thầy nhủ khuyên, lời tâm huyết của Thầy chỉ bày cho các con phái nữ đó vậy.
Ngày 4 tháng 9 năm Bính Ngọ, 1966
Đức Tôn Sư


 
thiện phước toàn tập 8


MỤC LỤC:

TIỂU SỬ ĐỨC TÔN SƯ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THIỆN HẠ PHƯỚC (7)
NHỮNG BÀI VĂN ĐIẾU DÂNG CÚNG DƯỜNG ĐỨC TÔN SƯ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THIỆN HẠ PHƯỚC (21)
 1. ĐIẾU VĂN CỦA NI SƯ HUỆ GIÁC KINH DÂNG THẦY MẸ BÁ BÁI (21)
 2. BÀI ĐIẾU VĂN CỦA PHẬT TỬ ĐOÀN TỊNH XÁ PHƯỚC HUỆ, XÃ PHÚ TÚC, HUYỆN ĐỊNH QUÁN THÀNH KÍNH DÂNG LÊN (28)
 3. VĂN TẾ SƯ HUYNH THIỆN PHƯỚC, HIỆU NHỰT Ý (29)
 4. ĐIẾU VĂN CỦA THƯỢNG TỌA SIÊU NHỰT QUANG TRƯỚC GIÁC LINH CỦA ĐỨC TÔN SƯ (32)
 5. ĐIẾU VĂN CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN NGUYỆT, VIỆN CHỦ BỒ ĐỀ TRÀNG ĐỌC TRƯỚC GIÁC LINH ĐỨC TÔN SƯ (34)
 6. LỜI TỰ BẠCH KÍNH DÂNG GIÁC LINH TÔN SƯ (40)
 7. LỜI CỦA ĐỨC PHÓ PHÁP CHỦ THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM (46)
 8. LỜI ĐẠO TỪ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HÀO, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM NHÂN CHUYẾN VIẾNG THĂM QUAN ÂM TU VIỆN (47)
 9. LỜI HUẤN TỪ CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH HUỆ HƯNG TRƯỞNG BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG (48)
 10. THI SĨ ĐOÀN YÊN LINH KÍNH DÂNG GIÁC LINH NGÀI (49)
 11. BÓNG MẸ BAO LA (50)
 12. KÍNH DÂNG GIÁC LINH ĐỨC TÔN SƯ HÒA THƯỢNG THƯỢNG THIỆN HẠ PHƯỚC, BIỆT HIỆU ĐỨC MẪU TRẦU BỒNG LAI … ĐÔI DÒNG TÂM SỰ (52)
 
thiện phước toàn tập 9


 
THIỆN PHƯỚC TOÀN TẬP – PHẦN 1
ĐÔI DÒNG ĐẦU PHẦN 1 (57)
 1. KHẨU KHUYẾT CHƠN TRUYỀN (59)
 2. KỆ GIẢNG (72)
 3. KỆ BÚT TÂY PHƯƠNG BỬU ĐIỆN (83)
 4. TRANG NGHIÊM THƯỢNG CỔ (92)
 5. LỊCH SỬ BỒNG LAI (107)
 6. TRANG NGHIÊM BÀN CỔ SƠN (121)
 7. CỔ TÍCH THƠ (135)
 8. NHÀN CỔ THI (141)
 9. BÁT NHÃ TÂM KINH (147)
 10. KỆ BÚT (149)
 11. SÁM TRUYỀN (157)
 12. BỨC TÂM THƠ CỦA MẸ DIÊU TRÌ ĐỊA MẪU (165)
 13. KHUYẾN TU (176)
 14. BỒNG LAI ĐẠI ĐẠO (182)
 15. QUAN ÂM CHỈ GIÁO (198)
 16. PHẬT ĐỊA MẪU (217)
 17. THANH TỊNH TRANG NGHIÊM BỒNG LAI (222)
 18. THẬP NHỊ BỒ ĐÀN CUNG (229)
 19. TÂM KINH (237)
 20. SÁM HỐI (251)
 21. CẦU NGUYỆN (257)
 22. BÀI CÚNG CƠM (260)
 23. BÀI CÚNG SAO (261)
 24. PHỤNG THỈNH QUỐC VƯƠNG ĐẠI NAM QUỐC (264)
 25. CÔ LÁI ĐÒ (265)
 26. NGUYỆN CHUÔNG (269)
 27. NGUYỆN THỌ THỰC (271)
PHỤ LỤC NHỮNG VĂN BẢN CỦA TỊNH ĐỘ TÔNG VIỆT NAM VÀ BÚT TÍCH CỦA HÒA THƯỢNG THIỆN PHƯỚC (273)

 
thiện phước toàn tập 10


THIỆN PHƯỚC TOÀN TẬP – PHẦN 2
ĐÔI LỜI ĐẦU PHẦN 2 (311)
BỔN QUYẾT ĐỊNH THỆ VÔ LƯỢNG NGHÌN THU PHẬT TRƯỜNG TỒN (315)
XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC CHƯ VỊ BỒ TÁT (319)
XƯNG TÁN NHƯ LAI (327)
XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC BỒ TÁT HẠNH (330)
 1. CUNG BÀN ĐÀO THI NGÂM (335)
 2. KỶ NGUYÊN MỚI (344)
 3. LONG MÃ TRƯỜNG THI (351)
 4. THIÊN CỔ THI (356)
 5. THƠ GỬI ÔNG THỔ THẦN (361)
 6. CỔ THI 1 (361)
 7. HÀI NHI VÂN TẬP (370)
 8. NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT (381)
 9. SÁM HỐI (385)
 10. TÌNH NHƠN LOẠI (388)
 11. TUỒNG HIẾU ĐẠO (393)
 12. DÒNG LỆ THẮM CỦA PHƯƠNG TÂY (401)
 13. LỄ PHẬT (407)
 14. KỆ RẰNG (409)
 15. CỔ THI 2 (414)
 16. XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC Y BÁT (416)
 17. VĂN THƠ CỔ TÍCH (422)
 18. SÁM HỐI HỒI TÂM (427)
 19. LỜI MẸ DẠY (428)
 20. ĐẠO TÂM (429)
 21. CHÚC XUÂN NĂM 1966 (432)
 22. MẸ NHẮN VỚI CON (435)
 23. CÁI ĐẸP CỦA NGƯỜI TU (440)
 24. CÔ GÁI ĐẸP (442)
 25. MẸ NON BỒNG CHÚC THỌ HÀI NHI (444)
 26. THƯỞNG XUÂN BÁCH TUẾ (451)
 27. CHÚC XUÂN DƯỚI BÓNG CỘI HUỲNH (452)
 28. NỖI LÒNG CỦA MẸ (453)
 29. LƯU TÍCH SỬ NON BỒNG (457)
 30. CỔ THI NON BỒNG (459)
 31. PHẨM HUẤN TU LỜI GIÁO TRUYỀN CỦA TÔN SƯ (463)
 32. PHẨM HIẾU ĐẠO (467)
 33. LƯU KÝ NON BỒNG (470)
 34. DIỄN TẢ CÁI TÂM (472)
 35. TÂM (474)
 36. SƠ PHÁT TÂM (476)
 37. CÁI GÌ ĐÂY? (479)
 38. TIỀN ĐỒ KHẤT SĨ (481)
 39. NÀY CÁC TRÒ SA DI (484)
 40. NÀY CHƯ VỊ TỲ KHEO (485)
 41. CHÚC XUÂN QUÝ SỬU (490)
 42. TỨ DIỆU ĐỀ THƠ (492)
 43. BẢN TÂY THI (493)
 44. LỜI TÂM HUYẾT CỦA ĐỨC HÒA THƯỢNG TÔN SƯ (496)
 45. TÂM THƠ CỦA TÔN SƯ (498)
 46. DƯỠNG TỬ MINH LINH (500)
 47. TẠM BIỆT (503)
 48. TÌNH NHƠN LOẠI (505)
 49. MẸ NHẮN CON THƠ (508)
 50. TÂY THI PHÚ (509)
 51. DỪNG CHÂN (511)
 52. NAM XUÂN (516)
 53. THẦY GỞI CÁC CON (519)
 54.  THẦY GỞI CHO CON (526)
 55. BẠCH TẤU TÔN SƯ (533)
 56. CÔ XỨ HOA (540)
 57. CHÚC TẾT NĂM GIÁP DẦN (541)
 58. NON BỒNG KỆ BÚT (544)
 59. LÒNG TRUNG HIẾU (552)
 60. CHÚC NGÔN KỆ BÚT (567)
 61. SÁM HỐI VỚI ĐỨC PHẬT (569)
 62. LỄ BÁI (570)
 63. CẦU NGUYỆN (571)
 64. BÀI KHẨU QUYẾT (573)
 65. TÂM KINH (574)
 66. LỜI DẠY THỨ 38 CỦA ĐÚC TÔN SƯ (575)
 67. LỜI DẠY THỨ 39 CỦA ĐÚC TÔN SƯ (576)
 68. LỜI DẠY THỨ 40 CỦA ĐÚC TÔN SƯ (577)
 69. LỜI DẠY THỨ 41 CỦA ĐÚC TÔN SƯ (578)
 70. LỜI DẠY THỨ 42 CỦA ĐÚC TÔN SƯ (579)
 71. LỜI DẠY THỨ 43 CỦA ĐÚC TÔN SƯ (580)
 72. PHẬT TỬ PHỤNG HÀNH (581)
 73. NHỰT KÝ THIÊN THU (582)
 74. PHẬT TỬ TRÌ ĐỨC HẠNH (583)
 75. XUÂN NĂM MẬU THÂN (585)
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH HÒA THƯỢNG THIỆN PHƯỚC (587)


THIỆN PHƯỚC TOÀN TẬP – PHẦN 3
ĐÔI LỜI ĐẦU PHẦN 3 (647)
DI HUẤN TỔ SƯ (650)
 1. THIÊN CỔ THI (661)
 2. BỔN THỆ NGUYỆN NGƯỜI TU PHẬT (664)
 3. BÀI VĂN TẾ ĐỨC ÔNG (665)
 4. LỜI THỆ NGUYỆN (669)
 5. TẾT TRUNG THU (670)
 6. NHỚ ƠN THẦY (672)
 7. MÁ THƯƠNG CON (676)
 8. GIẤC MỘNG ĐÊM TRƯỜNG (677)
 9. BÀI THƠ BIỀN NGẪU (680)
 10. BÀI HIẾU HỌC (681)
 11. BÀI PHÁT NGUYỆN (682)
 12. CHÚC XUÂN NĂM BÍNH THÌN (683)
 13. MỒNG HAI THÁNG TƯ NĂM BÍNH THÌN (685)
 14. ĐẠO LUẬT QUAN ÂM TU VIỆN (687)
 15. NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (689)
 16. VẠN HUÊ CA (693)
 17. TẾT TRUNG THU (695)
 18. BỨC TÂM THƠ CỦA CON GỬI CHO MẸ (698)
 19. BỔN THỆ TÍN HẠNH NGUYỆN (700)
 20. QUÊ HƯƠNG LONG PHƯỚC (701)
 21. CUỘC ĐỜI CỦA GIÁC QUANG (706)
 22. BÁT CHÁNH ĐẠO (711)
 23. CHÚC TẾT MẬU NGỌ (712)
 24. NĂM CON NGỰA (713)
 25. CHÚC THỌ TÔN SƯ (714)
 26. KỆ GIẢNG CỦA MẸ (721)
 27. THI KỆ (735)
 28. TÔNG CHỈ TỊNH ĐỘ (739)
 29. TẶNG PHONG THI (742)
 30. CỔ THI CA (743)
 31. VĂN TẾ THẦN HOÀNG (747)
 32. LỜI PHÁT NGUYỆN CỦA TÔN SƯ (749)
 33. BÀI CẦU NGUYỆN CỦA MẸ (752)
 34. KÝ NGÔN TỰ (754)
 35. BÀI SÁM HỐI 1 (757)
 36. THUẬN THIÊN (760)
 37. BÀI SÁM HỐI 2 (770)
 38. KHUYẾN THIỆN (777)
 39. TUỒNG HIẾU ĐẠO 1 (783)
 40. KHUYẾN THIỆN (792)
 41. BÀI KHUYẾN THIỆN (802)
 42. LỜI PHÁT NGUYỆN ĐI TU (809)
 43. LỜI PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ Y BÁT (811)
 44. TUỒNG NHÂN ĐẠO (813)
 45. CỔ THI 1 (822)
 46. CỔ THI 2 (832)
 47. CỔ THI 3 (842)
 48. TUỒNG HIẾU ĐẠO 2 (849)
 49. PHÁP KỆ (853)
 50. CHÚC TẾT CHÙA NHỨT NGUYÊN (863)
 51. CHÚC TẾT NĂM NHÂM TUẤT (866)
 52. PHÙ ÔNG CẤM (867)
 53. BÀI SÁM HỐI 3 (881)
 54. KỆ PHÁP (885)
PHỤ LỤC HÌNH ẢNH HÒA THƯỢNG THIỆN PHƯỚC (895)

 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2

 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây