Luận tạng phật giáo Tuệ Quang tập 31 Luận tạng phật giáo Tuệ Quang tập 31 Luận tạng phật giáo Tuệ Quang tập 31 bao gồm 4 cuốn thay vì 5 cuốn như những tập khác, đây là một bộ luận được Việt dịch công phu của Tuệ Quang Foundation S0277 Kinh bắc tông 1.500.000 đ Số lượng: 1000011 Bộ
 • Luận tạng phật giáo Tuệ Quang tập 31

 •  3917 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: S0277
 • Giá bán: 1.500.000 đ

 • Luận tạng phật giáo Tuệ Quang tập 31 bao gồm 4 cuốn thay vì 5 cuốn như những tập khác, đây là một bộ luận được Việt dịch công phu của Tuệ Quang Foundation


Số lượng
Đọc thử luận tạng tập 31
 
Tập Luận Tạng tập 31 được in thành 4 cuốn gần 3200 trang với các nội dung sau

Cuốn 31/1 bao gồm các mục, mỗi mục có các phần nhỏ (gọi là quyển nguyên gốc):
 • Số 1604: Luận đại thừa trang nghiêm kinh
 • Số 1605: Đại thừa A tì đạt ma tập luận
 • Số 1606: Đại thừa A tì đạt ma tạp tập luận
 • Số 1607: Luận lục môn giáo thụ tập định
 • Số 1608: Luận nghiệp thành tựu
 • Số 1609: Luận Đại thừa thành nghiệp
 • Số 1610: Luận Phật tính
 • Số 1611: Luận cứu cánh Nhất thừa bảo tính
 • Số 1610: Luận Đại thừa ngũ uẩn
 • Số 1613: Luận Đại thừa quảng ngũ uẩn
 • Số 1614: Luận Đại thừa bách pháp minh môn
 • Số 1615: Luận Vương pháp chính lý
 • Số 1617: Luận tam vô tính ( xuất từ vô tướng luận)
 • Số 1618: Luận hiển thức (xuất xứ luận vô tướng)
 • Số 1649: Luận vô tướng tư trần
 • Số 1620: Luận giải quyển
 • Số 1621: Luận Chưởng Trung
 • Số 1622: Luận thủ nhân giả thuyết
 • Số 1623: Quán tổng tướng luận tụng
 • Số 1624: Luận quán sở duyên quyên
 • Số 1625: Quán sở duyên luận thích
 • Số 1626: Luận Đại thừa pháp giới vô sai biệt
 • Số 1627: Luận Đại thừa pháp giới vô phân biệt (Luận Như Lai Tạng)
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây