KINH DUY MA CẬT – ĐOÀN TRUNG CÒN KINH DUY MA CẬT – ĐOÀN TRUNG CÒN KINH DUY MA CẬT được chia làm ba quyển: Quyển thượng, quyển trung và quyển hạ.
Mỗi quyển đều có ba phần: Phần Hán văn, phần dịch âm và phần dịch nghĩa.
Biên Dịch: Đoàn Trung Còn

Hán Dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư
Nhà XB: Tôn Giáo - Khổ: 14,5x20,5cm
Năm xuất bản: 2020 - Số Trang: 423
Loại Bìa: Bìa Cứng - Trọng Lượng: 670gr
KDMC Kinh bắc tông 150.000 đ Số lượng: 1000100 Quyển
 • KINH DUY MA CẬT – ĐOÀN TRUNG CÒN

 •  1059 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: KDMC
 • Giá bán: 150.000 đ

 • KINH DUY MA CẬT được chia làm ba quyển: Quyển thượng, quyển trung và quyển hạ.
  Mỗi quyển đều có ba phần: Phần Hán văn, phần dịch âm và phần dịch nghĩa.
  Biên Dịch: Đoàn Trung Còn

  Hán Dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư
  Nhà XB: Tôn Giáo - Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm xuất bản: 2020 - Số Trang: 423
  Loại Bìa: Bìa Cứng - Trọng Lượng: 670gr


Số lượng
Kinh Duy Ma Cật này được thuyết bởi một vị trưởng giả tên là Duy-ma-cật. Ấy là người đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật, trồng sâu căn lành; được đức nhẫn vô sinh, biện tài vô ngại, du hí thần thông, nắm được các phép tổng trì, đạt được pháp vô sở úy; hàng phục chúng ma, vỗ về những kẻ oán hờn; đã vào được pháp môn sâu xa vi diệu, giỏi về phép trí huệ, thông đạt phương tiện; thành tựu nguyện lớn, biết rõ chỗ xu hướng trong tâm của mỗi chúng sinh, phân biệt được những căn tánh lanh lợi hoặc chậm lụt. Đối với đạo Phật, từ lâu trong tâm ngài đã thuần phục, chí quyết về Đại thừa. Mỗi khi làm việc chi, ngài đều khéo léo suy xét, liệu lường. Ngài trụ nơi oai nghi của Phật, lòng dạ rộng lớn như biển cả. Chư Phật khen ngợi, những đệ tử là Đế-thích và Phạm vương, chúa cõi thế giới đều kính trọng ngài.

 
duy ma cật min
 
duy ma cật 1
 

Hương tán
Lò hương vừa đốt,
Cõi pháp nức xông,
Chư Phật hội lớn thảy đều nghe,
Tùy chỗ kết mây lành,
Lòng thành mới thấu,
Chư Phật hiện toàn thân.
Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát ma ha tát!

(Ba lần)

 
 
duy ma cật 2
 

Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn:
Án, tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, tát bà ha.
(Ba lần)
Tịnh tam nghiệp chân ngôn:
Án ta phạ, bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám.
 (Ba lần)
Án thổ địa chân ngôn:
Nam mô tam mãn đa, một đà nẩm. Án độ rô, độ rô, địa vĩ, ta bà ha.
(Ba lần)
Phổ cúng dường chân ngôn:
Án nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhựt ra hộc.

(Ba lần)

 
 
duy ma cật 3
 

Khai kinh kệ

Pháp mầu sâu thẳm chẳng chi hơn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được,
Nay con thấy, nghe, được thọ trì,
Nguyện giải Như Lai nghĩa chân thật.
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

(Ba lần)

 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây