QUY SƠN CẢNH SÁCH HỌC GIẢI - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG NIỆM QUY SƠN CẢNH SÁCH HỌC GIẢI - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG NIỆM Dẫn Giải: Đại Đức Thích Đồng Niệm
Hiệu Đính: Trí Huệ
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 390 Trang
Hình Thức: Bìa Cứng
Khổ: 14,5x20,5cm
Năm XB: 2021
Độ Dày: 2,3cm
QSCS SÁCH VỀ LUẬN 100.000 đ Số lượng: 1000000 Quyển
 • QUY SƠN CẢNH SÁCH HỌC GIẢI - ĐẠI ĐỨC THÍCH ĐỒNG NIỆM

 •  1063 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: QSCS
 • Giá bán: 100.000 đ

 • Dẫn Giải: Đại Đức Thích Đồng Niệm
  Hiệu Đính: Trí Huệ
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 390 Trang
  Hình Thức: Bìa Cứng
  Khổ: 14,5x20,5cm
  Năm XB: 2021
  Độ Dày: 2,3cm


Số lượng
Lời Tựa
Trong Kinh Tăng Chi Bộ có dạy rằng: có ba công việc trọng yếu của người tu hành cần làm là: “Thọ trì tăng thượng giới học, thọ trì tăng thượng tâm học và thọ trì tăng thượng tuệ học. Ba công việc này, này các Tỳ-kheo, một Tỳ-kheo cần phải làm trước”. Thể theo lời dạy của Như Lai, hàng hậu học chúng con luôn lấy Giới làm thầy và lấy lời dạy của đức Phật làm kim chỉ nam trong tiến trình tu học.


 
quy sơn cảnh sách học giải


Tuy nhiên trên lộ trình đi đến giải thoát ấy, chắc hẳn rằng sẽ khó tránh khỏi những gian nan thử thách, không ít lần nhiều hành giả phải rơi vào những “ngã ba đường” tiến thoái lưỡng nan, vô phương vô định. Nhất là trong thời buổi ngày nay, khi mà trên mạng thông tin đại chúng hằng ngày vẫn đăng tải không ít những thông tin trái chiều, làm nhiễu loạn niềm tin Phật pháp. Thì việc trùng tuyên lại những chánh pháp mà đức Phật đã dạy là vô cùng cấp thiết. Bên cạnh đó, sở dĩ con (Đồng Niệm) chọn cuốn Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải này, bởi lẽ:

Quyển Quy Sơn Cảnh Sách Học Giải là một quyển luận của Thiền sư Linh Hựu soạn viết để cảnh giác và sách tấn đồ chúng. Do Ngài ở tại núi Quy, người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên, nên dùng tên núi để gọi Ngài ; vì vậy Ngài có tên là Quy Sơn. Quyển luận này nhằm mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nổ lực tu hành, để được giải thoát nên được đề tựa là Cảnh Sách; “Quy Sơn Cảnh Sách” là luận Cảnh Sách của Ngài Quy Sơn.

Ngài là bậc triệt ngộ xuất chúng dưới tòa của Tổ Bá Trượng. Ngài đã khai mở huệ nhãn cho không biết bao nhiêu người Tăng kẻ tục, và đã từng làm cho Phật pháp cũng như thiền tông được tỏa sáng và hưng thịnh cả một phương trời. Tới nay sức ảnh hưởng của Ngài qua những hành trạng, ngữ lục hoặc những lời dạy cao đẹp trong bài văn Cảnh Sách này vẫn còn âm vang trên trang giấy, tỏa sáng trong tâm hồn của những kẻ lầm mê, khiến được chợt tỉnh mà biết đường về.

Hơn thế nữa, riêng bản thân con, từ nhỏ đã được xuất gia tu học tại Tổ đình Nhạn Sơn, Tổ đình Thiên Hòa, chùa Bình An lại được sự dạy dỗ tận tình của Bổn sư Thích Thị Hoàng, và cố HT. Thượng Đỗng Hạ Quán, HT. Thượng Đồng Hạ Chơn, đã giáo giới hạnh nghiêm cho con trong suốt thời gian tu học tại Bình Định.


 
quy sơn cảnh sách học giải 1


Mặc dù bài Văn Cảnh Sách này, đã được nhiều chư tôn đức dịch giải sang Việt văn, nhưng vì lời văn và dịch giải quá súc tích, cao siêu, khó cho hàng hậu học lãnh hội được trọn vẹn ý nghĩa thâm sâu của nó. Nên con chẳng quảng ngu hèn, lần mò dịch và giải làm cho bài văn được dễ hiểu, trôi chảy, và gần gũi hơn. Trước là để tự mình học hỏi nghiên cứu, cũng như lấy những lời dạy này để tự cảnh tỉnh lấy mình trên bước đường tu học. Sau truyền bá rộng khắp cho những ai hữu duyên cũng đồng một lý tưởng duy tuệ thị nghiệp, thượng cầu hạ hóa, hầu đền đáp một phần nào đó ân đức cao đẹp của Thích Ca Mâu Ni Phật, liệt vị Tổ sư cũng như hiện tiền Tam Bảo, Hòa Thượng Bổn Sư, các bậc Thầy và thiện hữu tri thức có công ơn giáo dưỡng.

Đề là học giải vì chúng con còn đang chập chững trên bước đường tu học và thực hành giáo pháp của đức Phật nên Giải là để Học, và Học hiểu và thực hành tới đâu thì Giải tới đó. Vì vẫn còn ở trên tình thức hiểu biết và phân biệt, nên chắc chắn bài Học Giải này của con sẽ còn nhiều chỗ thiếu sót, chưa thông suốt và lột hết được ý nghĩa thâm sâu của bài văn này. Vì vậy, kính mong các bậc tiền bối, các bậc thầy, các vị thiện hữu tri thức gần xa, từ bi lượng thứ và góp ý chỉ dạy thêm cho con.

Sau cùng, con xin thành tâm cảm niệm ân đức cao cả của Tam Bảo đã làm chỗ quy hướng tinh thần cho con trên bước đường tu đạo. Con thành kính cảm niệm công đức của Tổ Quy Sơn Linh Hựu đã viết bài văn tuyệt vời này để cảnh sách và chỉ bày cho chúng con, con đường hướng thượng đến giác ngộ giải thoát. Con xin cảm niệm HT. Thích Đỗng Quyên đã cung cấp bản Hán văn “Quy Sơn Cảnh Sách Chú Thích Ký”.


 
quy sơn cảnh sách học giải 2


Đặc biệt thành kính công ân giáo dưỡng của Bổn sư, Giáo thọ, thiện hữu tri thức; đồng thời cũng xin thành kính tri ân tất cả những đàn na tín thí đã bố thí cúng dường để Đồng Niệm có thể yên ổn tu học. Nếu có chút phước lành nào trong việc dịch giải bài văn này, chúng con xin nguyện hồi hướng và chia sẻ đến tất cả các vị thầy bạn, huynh đệ, đàn na, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, thiện hữu và các tri thức, tất cả kẻ oán người thân, oan gia trái chủ nhiều đời, cùng pháp giới chúng sanh đều được lợi ích an vui giải thoát. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tỳ Kheo Thích Đồng Niệm (Ninh Thuận, ngày 15 tháng 10 năm Canh Tý – 2020)Trích:
Bài 1. Giải Thích Hai Chữ “Quy Sơn”
Tựa đề có bốn chữ. Hai chữ trước (Quy Sơn) là người năng nói (chủ thể). Hai chữ sau (Cảnh Sách) là pháp bị nói (khách thể). Người ta lấy tên của núi (Quy Sơn) mà xưng (thay tên Tổ Linh Hựu), pháp thì lấy “Cảnh Sách” làm danh mục. Người ta mà dùng tên núi để xưng danh là như vậy. Núi Quy Sơn ở phía Tây Bắc quận Trường Sa. Nhân Tổ Linh Hựu ở đó, người đời tôn trọng Tổ, mà gọi tên núi Quy Sơn vậy.

Húy của Tổ Sư là Linh Hựu, họ Triệu, người ở Trường Khê, Phúc Châu. Năm 15 tuổi xuất gia, năm 20 tuổi thọ giới cụ túc. Chuyên tinh và nghiên cứu các Kinh Luật Đại thừa, Tiểu thừa. Năm 23 tuổi qua tỉnh Giang Tây, tham học với Tổ Bách Trượng Đại Trí Thiền sư. Tổ Bác Trượng thấy lần đầu cho sư vào tịnh thất hầu Tổ, liền ở đầu lớp tham học. Một ngày đứng hầu (bên Tổ Bách Trượng), Tổ Bách Trượng bảo Linh Hựu bươi lò lấy lửa, Linh Hựu bươi rồi thưa rằng, không có lửa. Tổ Bách Trượng tự đứng dậy đi bươi sâu tận đáy lò được chút lửa, đưa lên cao mà nói: ngươi nói không có lửa, chớ cái này là thứ gì?


 
quy sơn cảnh sách học giải 3


Sư Linh Hựu nhân đó mà giác ngộ cái lý (không trung diệu hữu), liền lễ tạ và trình bày cái chỗ vừa giác ngộ ấy. Tổ Bách Trượng dạy rằng: đấy là mới tạm thời mà đã chia đường mê giác rồi. Kinh nói: Muốn hiểu biết nghĩa Phật tánh, phải xem thời tiết nhân duyên, thời tiết đã đến, như mê chợt ngộ, như quên thoạt nhớ, mới biết là vật sở hữu của mình, chẳng từ ai cho được. Cho nên, Tổ Sư nói: Ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp, chỉ là không còn các cái tâm phân biệt phàm, Thánh. Từ xưa đến này tâm pháp, vốn đầy đủ như vậy. Ngươi (Linh Hựu) đã được thế, khéo tự giữ gìn lấy. Sau đó Sư Linh Hựu sung lên chức Điển tọa.

Lúc bấy giờ có họ “Tư Mã”, tu hạnh “đầu đà”, từ tỉnh Hồ Nam đến, thăm Tổ Bách Trượng và nói rằng: Con ở tỉnh Hồ Nam, có tìm được một quả núi, tên là Đại Quy, là chỗ ở của 1500 người thiện tri thức. “Tổ Bách Trượng” hỏi: Lão tăng qua đó trụ trì được không? Tư Mã Đầu Đà thưa: chẳng phải chỗ Hòa thượng ở. Tổ Bách Trượng hỏi: tại sao? Tư Mã Đầu Đà thưa: Hòa thượng là người xương (già), núi kia là thịt (trẻ). Hòa thượng ở đó, đồ chúng không đủ một nghìn. Tổ Bách Trượng bảo thị giả kêu “Thủ Toạ” đến, hỏi Tư Mã Đầu Đà rằng: người này như thế nào? Tư Mã Đầu Đà nói thầy Thủ toạn tằng hắng mọt tiếng, đi vài bước. Tư Mã Đầu Đà nói: không thể được. Tổ Bách Trượng lại kêu “Điển tọa” đến và hỏi: Tư Mã Đầu Đà mới thấy, bèn nói rằng: đây chính là ông chủ của Quy Sơn…

Bài 2. Giải Thích Hai Chữ “Cảnh Sách”
Hai chữ (Cảnh Sách), chính là cái tông chỉ của một quyển luật này. Cảnh, là cảnh tỉnh người chưa giác ngộ. Sách, là sách tấn người hậu học. Nhân vì “thời mạt pháp, (cuối đời Đường)”, Quy Sơn Đại sư, Ngài thấy người chơn tu ít ỏi, hiu quạnh, sự giải đãi ngày càng nhiều, bởi việc làm của chư Tăng phần nhiều giống thế tục, tham của, tham ăn giải đãi, lười biếng, không có cái chí hướng tới. Ngài liền chép văn Cảnh Sách này, để hiểu, giác ngộ, và tinh tấn.

Ghi rằng: Theo các kinh, luận, hoặc dùng riêng tên người mà làm tên sách; hoặc dùng riêng tên pháp làm tên kinh; hoặc dùng luôn cả nhân pháp để đặt tên, còn văn Cảnh Sách đây, chính là lấy cả nhân (Quy Sơn) và pháp (Cảnh Sách) hiệp lại làm tên bộ luận. Hai chữ Quy Sơn là do người đời sau thêm vào, chẳng phải Đại sư tự đặt. Theo lệ thường đồ chú thuật, thì với dưới đề mục, để riêng biệt cái danh của tác giả, nay ở đây lại đem cái danh của tác giả để ngay vào trong đề mục, nên lấy nhân và pháp làm tên gọi là “Quy Sơn Cảnh Sách”…


 
quy sơn cảnh sách học giải 4


MỤC LỤC:
Lời Tựa
Bài 1. Giải Thích Hai Chữ “Quy Sơn”
Bài 2. Giải Thích Hai Chữ “Cảnh Sách”
Bài 3. Nhận Thức Vô Thường
Bài 4. Xa Lìa Thế Tục Xuất Gia Tầm Đạo
Bài 5. Phật Pháp Trường Tồn Do Tăng Ni Trì Giới
Bài 6. Trẻ Không Lo Học Đến Già Tự Phụ
Bài 7. Nghĩ Đến Lúc Bệnh
Bài 8. Tinh Tấn Học Đạo
Bài 9. Thế Nào Là Người Xuất Gia
Bài 10. Thân Cận Bậc Thiện Tri Thức
Bài 11. Dùng Tâm Để Tham Thiền Học Đạo
Bài 12. Tinh Chuyên Quyết Tâm Giữ Trai Giới Đã Thọ
Bài 13. Quyết Thực Hiện Hoài Bão Xuất Trần Thượng Sĩ
Bài 14. Tự Mình Quyết Định
Bài 15. Cùng Nhau Tu Hành
Tài Liệu Tham Khảo


 
thông tin cuối bài viết
 
thông tin new 2
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây