THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - KHẢI MINH THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - KHẢI MINH Theravada Phật Giáo Nguyên Thủy
Nguyên Bản: Nhóm Dunadhammanidhi
Dịch: Tỳ Khưu Khải Minh
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Bìa: Bìa Cứng – Có Tay Gập
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2017
Trọn Bộ: 2 Tập – 867 Trang
Độ Dày: 5,6cm (cả bộ)
TPTY SÁCH VỀ LUẬN 250.000 đ Số lượng: 10 Bộ
 • THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GIẢI THÍCH - KHẢI MINH

 •  271 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TPTY
 • Giá bán: 250.000 đ

 • Theravada Phật Giáo Nguyên Thủy
  Nguyên Bản: Nhóm Dunadhammanidhi
  Dịch: Tỳ Khưu Khải Minh
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Bìa: Bìa Cứng – Có Tay Gập
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2017
  Trọn Bộ: 2 Tập – 867 Trang
  Độ Dày: 5,6cm (cả bộ)


Số lượng
Lời Tựa
Như sen trong hồ luôn vươn cao khoe sắc, mỗi loại hoa hiện lên sự tinh khiết và cao quý của mình một cách tao nhã mà không điều gì có thể chối bỏ nét đẹp ấy. Cũng vậy, Tam Tạng Pháp Học được Đức Thiện Thệ ban dạy trải qua bao nhiêu thế hệ nhưng vẫn luôn vươn cao rực rỡ mà không hề bị tác động bởi những bùn nhơ luân hồi. Thật thanh khiết thay! Tam Tạng giáo điển tựa như ba loài hoa sen trong khu vườn trang trọng của Chánh Pháp. Mỗi loại toát lên cho mình một nét đẹp cao quý riêng. Tùy duyên từng người sẽ tự cảm nhận được loài hoa sen nào là tươi đẹp nhất. Tuy loại nào cũng đẹp, cũng thanh cao nhưng đối với mỗi người thì lại có sự nhận định riêng. Mỗi người có duyên với mỗi Tạng khác nhau như có người thì thọ trì Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Thắng Pháp. Tạng Abhidhamma đặc thù hơn Tạng Suttanta (Kinh) và Tạng Vinaya (Luật) trên phương diện nghĩa lý, trình bày Pháp chơn đế, như loài hoa sen thanh khiết nhất trong hồ.


 
thắng pháp tập yếu luận và lời giải thích 1 min


Với sự mong muốn góp phần giúp cho người hữu duyên với Tạng Thắng Pháp và có tâm cầu Pháp, Ngài Giáo thọ Sư Anuruddha đã viết nên bộ “Thắng Pháp Tập Yếu Luận” là nội dung cốt lõi đúc kết qua bảy (7) bộ trong Tạng Thắng Pháp. Tuy nhiên, với trí tuệ ngày càng muội lược của chúng sanh hiện nay thì khó thể nào hiểu được trọn vẹn bộ sách của Ngài, nên có một khóm các vị Tỳ Kheo Dunadhammanidhi tại Thái Lan đã nêu lên những lời giải thích về nội dung trong bộ sách của Ngài Anuruddha, giúp cho những người sơ cơ mới biết Tạng Diệu Pháp có thể hiểu được phần nào. Đó là cuốn “Thắng Pháp Tập Yếu Luận Và Lời Giải Thích” gồm có chín (9) chương:

Chương I:  Tâm Tập Yếu.
Chương II: Tâm Sở Tập Yếu.
Chương III: Linh Tinh Tập Yếu.
Chương 4: Tâm Lộ Tập Yếu.
Chương 5: Ngoại Tâm Lộ Tập Yếu.
Chương 6: Sắc Pháp Tập Yếu.
Chương 7: Tổng Hợp Tập Yếu.
Chương 8: Duyên Tập Yếu.
Chương 9: Nghiệp Xứ Tập Yếu.


 
thắng pháp tập yếu luận và lời giải thích 2 minVà trong Tập 1 “Thắng Pháp Tập Yếu Luận và Lời Giải Thích” này trình bày đến ba (3) chương đầu tiên. Mong rằng với dịch phẩm này sẽ giúp cho quý vị hiểu được những gì mình còn đang vướng mắc, và quý vị có thể tự đọc, hiểu, suy nghiệm, thực hành để đem lợi ích cho chính quý vị. Cũng như thấy được nét đẹp tuyệt diệu của hoa sen đang nở trong hồ. Do phước báu biên dịch này xin cho tôi trong vòng luân hồi luôn được độc lập, có chánh kiến và không bao giờ bị lệ thuộc vào ai cả. Một khi tôi đã kiến tạo thiện sự thì không có một tác nhân nào có thể làm trở ngại hoặc rơi vào những trường hợp nguy biến, khốn cùng khiến cho tôi phải thối lui thiện pháp. Khi được nghe và biết đến Chánh Pháp, xin cho tôi thông suốt nhanh chóng để làm duyên sớm chấm dứt sanh hữu trong thời Đức Phật vị lai.
Tỳ Khưu Khải Minh


 
thắng pháp tập yếu luận và lời giải thích 3


Trích “Kệ Ngôn Khởi Đầu”:
Ngài Giáo thọ Sư khởi đầu sáng tác bộ Kinh này bằng kệ ngôn:

Sammasambuddhamatulam                          Sasaddhammaganuttamam
Adhivadiya bhasissam                                     Abhidhammatthasangaham
Tattha vuttabhidhammattha                         Catudha paramatthhato
Cittam cetasikam rupam                                Nibbanamiti sabbatha.

Con (Giáo thọ Sư Anuruddha) xin thành kinh đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác, Bậc không tìm thấy ai so sánh ngang bằng cùng với Chánh Pháp và Chư Tăng cao thượng, rồi xin thành kính trình bày đến bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Nội dung chính của Bộ Thắng Pháp trong Tạng Thắng Pháp có bốn (4) Pháp chơn đế là: Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp và Níp-bàn.


 
thắng pháp tập yếu luận và lời giải thích 4 min


Giải Thích Về Sự Khởi Đầu Sáng Tác Bộ Kinh
Ngài Giáo thọ Sư Anuruddha khi sáng tác bộ Kinh này là bộ Kinh có sự thâm sâu vi tế, có nhiều nghĩa lý thù diệu vô cùng đa dạng, có thể tháo gỡ chỉnh đốn tri kiến của mình và người khác được hoàn hảo, để làm điều kiện vun bồi trí tuệ nhạy bén cho thiện nam tử trong việc học Pháp. Ngài mới khởi đầu sáng tác bằng kệ ngôn rằng: Sammasambuddhamatulam… với ý định trình bày:
 • Việc đảnh lễ Tam Bảo.
 • Nội dung chính mà ngài sẽ trình bày.
 • Tên bộ Kinh.
 • Việc hoàn thành lợi ích.

Giải Thích:
Câu “Sammasambuddhamatulam … abhivadiya: Con xin thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác, Bậc không tìm thấy ai so sánh bằng, cùng với Chánh Pháp và Chư Tăng cao thượng”. Là Ngài trình bày đến việc đảnh lễ Tam Bảo. Lợi ích của việc đảnh lễ Tam Bảo có vô số, nhưng đặc biệt hơn là Ngài Giáo thọ Sư có ý định nương vào oai lực Tam Bảo để ngăn ngừa sự rủi ro tai hại có thể xảy ra trong lúc sáng tác bộ Kinh này, có thể làm cho việc sáng tác không thành tựu.


 
thắng pháp tập yếu luận và lời giải thích 5


Câu “Bhasissam abhidhammatthasangaham: Xin thành kính trình bày bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận”. Là ngài trình bày khai mở cho hiểu đến nội dung cốt lõi sẽ đề cập trong bộ Kinh mà Ngài sáng tác. Từ “Thắng Pháp Tập Yếu Luận” có nghĩa là nội dung cốt lõi của bộ Thắng Pháp trong Tạng Thắng Pháp mà Đức Phật thuyết thành bảy (7) bộ như: Bộ Pháp Tụ … nên Ngài Giáo thọ Sư trình bày đến nội dung cốt lõi của Tạng Thắng Pháp được nêu lên trong bộ kinh mà ngài sáng tác này để giải thích. Đức Thế Tôn thuyết về nội dung cốt lõi nào trong Tạng Thắng Pháp, thì ngài Giáo thọ Sư sẽ trình bày đến nội dung ấy giống như vậy trong bộ Kinh mà ngài sẽ sáng tác.

Lại nữa, nhóm từ “Bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận” là nhóm từ mà ngài Giáo thọ Sư trình bày nêu rõ cách thức sáng tác của ngài. Ngài Giáo thọ Sư sáng tác bộ Kinh theo cách thức gom lại nội dung cốt lõi của Tạng Thắng Pháp đã đề cập rộng rãi. Trình bày đến tên gọi của bộ Kinh là “Thắng Pháp Tập Yếu Luận” (Abhidhammatthasangaha) theo cách thức mà tự mình sáng tác. Lại nữa, chỉ riêng từ “Tập Yếu” (Sangaha) tức “gom lại” hiển lộ tên gọi trong bộ này còn để trình bày sự thành tựu lợi ích đối với việc học tập trong bộ Kinh này.


 
thắng pháp tập yếu luận và lời giải thích 6 min


Thật vậy, trong bảy (7) bộ Thắng Pháp như bộ Pháp Tụ (Dhammasangani)… đề cập đến mỗi loại thực tánh Pháp gom chung với nhau, như trong bộ Pháp Tụ trình bày đến mỗi loại Tâm đồng sanh với Tâm sở (Pháp đồng sanh với Tâm) và cảnh đặc biệt… Khi đề cập lẫn lộn với nhau sẽ là nhân làm cho người bắt đầu mới học tập dễ lầm lẫn khó phân biệt rằng đây là Tâm, đây là Tâm Sở, đây là Cảnh… không tìm hiểu cho thấu suốt được trong nhóm thực tánh Pháp đó. Cho nên ngài Giáo thọ Sư Anuruddha mới dùng cách thức gom lại nội dung chính của nhóm đó rồi trình bày phân ra cho học tập từng Pháp một theo sự sắp xếp ngăn nắp và sắp đặt ý nghĩa tuần tự cả bày (7) bộ, ấn định thành chín (9) chương cho người bắt đầu học, được học tập dễ dàng, không nhầm lẫn, không rối ren. Có như vậy mới được thành tựu lợi ích trong việc học tập, tức phát sanh trí tuệ nhận định được dễ dàng các Pháp thực tánh…

 
thắng pháp tập yếu luận và lời giải thích 7 minMỤC LỤC:
TẬP 1
Lời Tựa
Kệ Ngôn Khởi Đầu
 • Ý Nghĩa Của Từ “Tâm”
 • Ý Nghĩa Của Từ “Tâm Sở”
 • Ý Nghĩa Của Từ “Sắc Pháp”
 • Ý Nghĩa Của Từ “Níp-Bàn”
Chương 1: Tâm Tập Yếu
 • Tâm Dục Giới
 • Mười Tám (18) Tâm Vô Nhân
 • Tâm Sắc Giới
 • Tâm Vô Sắc Giới
 • Tâm Siêu Thế
Chương 2: Tâm Sở Tập Yếu
 • Mười Ba (13) Tâm Sở Tợ Tha
 • Mười Bốn (14) Tâm Sở Bất Thiện
 • Hai Mươi Lăm (25) Tâm Sở Tịnh Hảo
 • Phương Cách Phối Hợp
 • Phương Cách Yếu Hiệp
Chương 3: Linh Tinh Tập Yếu
 • Thọ Tập Yếu
 • Nhân Tập Yếu
 • Môn Tập Yếu
 • Cảnh Tập Yếu
 • Vật Tập Yếu
TẬP 2
Chương 4: Tâm Lộ Tập Yếu
 • Diễn Hoạt Tập Yếu
 • Phương Cách Diễn Hoạt Của Lộ Tâm Liên Quan Đến Quy Trình Cảnh Theo Đường Ngũ Môn
 • Phương Cách Diễn Hoạt Của Lộ Tâm Liên Quan Đến Quy Trình Cảnh Theo Đường Ý Môn
 • Quy Luật Của Tâm Na Cảnh
 • Quy Luật Cuuả Tâm Đổng Lực
 • Phân Loại Về Người
 • Phân Theo Cõi
Chương 5: Ngoại Tâm Lộ Tập Yếu
 • Nhóm 4 Cõi
 • Nhóm 4 Tục Sinh
 • Nhóm Bốn Nghiệp
 • Bốn Loại Nghiệp Cho Quả Liên Quan Gián Tiếp
 • Bốn Loại Nghiệp Liên Quan Đến Thời Gian Cho Quả
 • Bốn Loại Nghiệp Liên Quan Đến Nơi Cho Quả
 • Nhóm Bốn Tử Sanh
Chương 6: Sắc Pháp Tập Yếu
 • 11 Loại Sắc Theo Yếu Lược
 • Phân Loại Sắc (Rupavibhaga)
 • Sắc Sở Sanh (Rupasamutthana)
 • Sự Liên Quan Giữa Các Bọn Sắc (Kalapayojana)
 • Tiến Trình Diễn Hoạt Của Sắc (Rupapavattikama)
 • Níp Bàn (Nibbana)
 
thông tin cuối bài viết 2
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây