094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

VÃNG SANH THẬP NGHI QUẢNG NGŨ UẨN CHƯ LUẬN GIẢNG KÝ VÃNG SANH THẬP NGHI QUẢNG NGŨ UẨN CHƯ LUẬN GIẢNG KÝ Tác Giả: TL. Đạo Nguyên
               PS. Trí Viên
               PS. Tịnh Chiếu
Chuyển Ngữ: Như Hòa
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 542 Trang
Hình Thức: Bìa Cứng
Khổ Sách: 18,8x26cm
Năm Xuất Bản: 2019
Độ Dày: 3,2cm
CLGK SÁCH VỀ LUẬN 800.000 đ Số lượng: 5 Quyển
 • VÃNG SANH THẬP NGHI QUẢNG NGŨ UẨN CHƯ LUẬN GIẢNG KÝ

 •  1066 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: CLGK
 • Giá bán: 800.000 đ

 • Tác Giả: TL. Đạo Nguyên
                 PS. Trí Viên
                 PS. Tịnh Chiếu
  Chuyển Ngữ: Như Hòa
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 542 Trang
  Hình Thức: Bìa Cứng
  Khổ Sách: 18,8x26cm
  Năm Xuất Bản: 2019
  Độ Dày: 3,2cm


Số lượng
VÃNG SANH THẬP NGHI QUẢNG NGŨ UẨN CHƯ LUẬN GIẢNG KÝ
Cuốn Pháp Bảo Gồm 3 Bộ Luận Nổi Tiếng Như Sau:


 
Vãng sanh thập nghi quảng ngũ uẩn chư luận giảng ký 1 min


1) Vãng Sanh Luận:
Tác Giả: Thiên Thân Bồ Tát
Giảng Thuật: Trưởng Lão Đạo Nguyên
Là bộ luận cơ bản được xếp vào 5 Kinh 1 Luận của pháp môn Tịnh Độ. Thiên Thân Bồ Tát xem kinh Vô Lượng Thọ liền phát nguyện, nguyện sanh Tây Phương. Do vậy, Ngài soạn Kệ Tụng tán thán kinh Vô Lượng Thọ. Đại Thừa Phật pháp thì phải tự lợi, lợi lạc người khác, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều sanh về Tây Phương. Do vậy. Ngài làm Kệ Tụng, lại còn soạn một bài luận để giải thích thêm, khiến cho mọi người hiểu rõ công đức của kinh Vô Lượng Thọ, ai nấy đều phát nguyện sanh về Tây Phương.


 
Vãng sanh thập nghi quảng ngũ uẩn chư luận giảng ký 2 min


2)  Tịnh Độ Thập Nghi Luận
Tác Giả: Thiên Thai Trí Giả đại sư thuyết
Giảng Giải: Pháp sư Trí Viên
Tịnh Độ Thập Nghi Luận được tán dương là “Đông Độ đệ nhất Tịnh Độ luận điển” (bộ luận bậc nhất về Tịnh Độ của Đông Độ) là do có nguyên nhân sâu xa. Trí Giả đại sư thấu hiểu thông suốt cương tông của đại đạo Tịnh Độ, biết đường lối để chúng sanh đạt được lợi ích to lớn “vãng sanh, đạt được thành tựu”, lợi ích do vãng sanh, và tướng đại duyên khởi của pháp môn. Do đó, Ngài dốc sức bài trừ những nỗi nghi hoặc đã tồn tại lâu dài trong lòng người từ trước đến nay. Những nỗi nghi hoặc ấy như: Có kẻ ngờ vực tiến trình theo thứ tự trên đường Bồ Đề, có kẻ ngờ vực chỗ bất đồng giữa các pháp môn theo lối thông thường [và pháp môn Tịnh Độ], có kẻ nghi hoặc giữa sự chuyên tu và phổ tu (tu theo đường lối chung, thông thường, tu phổ quát), có kẻ ngờ phàm phu có thể vãng sanh hay không, làm thế nào để vãng sanh v.v… Do bộ luận này [mà người đọc] giống như nhà tối ngàn năm bỗng được ánh nắng chiếu vào, cũng như người ngồi tàu thủy sẽ nhanh chóng đạt đến chỗ đáng tin. Những điều ấy đều là do chính sức lực của đại sư tạo nên. Chúng ta học tập bộ luận này, sẽ phát hiện: Mỗi chỗ đều đủ sức đoạn nghi, sanh tín, trọn đủ rốt ráo những luận thuyết chánh đáng đầy sức thuyết phục. Sau khi đã phá trừ mười mối nghi, những mối nghi vốn cao ngất trong tâm đều triệt để sụp đổ; từ đó, sẽ thấy rõ đại đạo Tịnh Độ, kiến lập cơ sở tín nguyện trong tâm. Vì thế, đây là giáo điển căn bản của Tịnh Độ vậy.


 
Vãng sanh thập nghi quảng ngũ uẩn chư luận giảng ký 3


3) Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận
Biên Soạn: Thích Tịnh Chiếu
Đại Thừa Quảng Ngũ Uẩn Luận do An Huệ Bồ Tát biên soạn để giải thích đại lược bộ Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận do Thiên Thân Bồ Tát trước tác, khiến cho ý nghĩa càng được rõ ràng hơn. Ngũ Uẩn là một pháp tướng cơ bản nhất trong Phật pháp. Ngũ Uẩn bao gồm Sắc Uẩn, Thọ Uẩn, Tưởng Uẩn, Hành Uẩn, và Thức Uẩn.


 
Vãng sanh thập nghi quảng ngũ uẩn chư luận giảng ký 4 min

Vãng sanh thập nghi quảng ngũ uẩn chư luận giảng ký 5 min

Vãng sanh thập nghi quảng ngũ uẩn chư luận giảng ký 6 min
 
thông tin cuối bài viết 2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây