094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

PHÁP AN CƯ TỰ TỨ - HT THÍCH TIẾN ĐẠT PHÁP AN CƯ TỰ TỨ - HT THÍCH TIẾN ĐẠT Biên Soạn: Thích Tiến Đạt
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Số Trang: 135 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Xuất Bản: 2017
Độ Dày: 0,7cm
ACTT SÁCH VỀ LUẬT 25.000 đ Số lượng: 0 Quyển
 • PHÁP AN CƯ TỰ TỨ - HT THÍCH TIẾN ĐẠT

 •  262 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: ACTT
 • Giá bán: 25.000 đ

 • Biên Soạn: Thích Tiến Đạt
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Số Trang: 135 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Xuất Bản: 2017
  Độ Dày: 0,7cm


Tựa
Pháp An Cư Tự Tứ đã có từ thời Phật tại thế. Ngay sau khi thành đạo dưới cội Bồ-đề, đức Thế-tôn đã đến vườn Nai để chuyển bánh xe pháp, độ cho năm anh em ngài Kiều Trần Như. Ngôi Tam- bảo như vậy đã hình thành trên thế gian. Sau đó, đức Thế-tôn đã cùng Tăng đoàn an-cư mùa mưa đầu tiên tại Lộc uyển. Nhờ nỗ lực tu tập dưới sự hướng dẫn của đức Thế-tôn mà cả năm vị đều chứng quả A-la-hán ngay trong mùa an-cư đó. Từ đó về sau, đức Phật và chúng đệ tử hàng năm đã tự giác thực hiện pháp an-cư. Cho đến khi nhóm lục quần Tỷ-khiêu không tự giác chấp hành, bị người đời cơ hiềm, đức Thế-tôn liền quy định, chế tài thành pháp bắt buộc không thể thiếu đối với người xuất gia. Do vậy, an-cư vừa là bổn phận, vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm của người đệ tử Phật. Nếu không thực hiện thì coi như là phạm tội.

 
pháp an cư tự tứ 1 min


Sau khi Phật nhập Niết-bàn, các đệ tử của Ngài đã tuân thủ nghiêm túc pháp mà đức Thế-tôn chế định. Sau mỗi một mùa an-cư, con dấu chính pháp đều được đóng vào Luật-tạng, từ đó trở đi được tính làm Phật lịch. Đến nay, trải qua 2560 mùa an-cư kết hạ, truyền thống của chư Phật, chư Tổ vẫn được Tăng ny Phật giáo các nước nói chung, Phật giáo Việt Nam nói riêng gìn giữ và phát huy. Nhận thấy ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của an-cư, tự-tứ trong đời sống Tăng-già liên hệ mật thiết đến sự tồn tại của Chính pháp, chúng còn không quản ngại kiến văn thô lậu của mình, y cứ vào Luật-tạng, biên tập cuốn “Pháp an-cư – tự tứ” này làm tài liệu học tập cho Tăng ny sinh trường Trung Cấp Phật Học và cũng là để cống hiến tham khảo cho các cơ sở an-cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chúng con thành kính tri ân các bậc thầy đã truyền dạy giới luật cho chúng con cùng các bậc Thiện-tri-thức đã đọc duyệt, góp ý để cho cuốn sách này được đầy đủ và hoàn thiện. Xin hồi hướng hết thảy công đức đến các vị Tăng ny Phật tử đã cúng dàng tịnh tài tịnh lực, góp công góp sức để ấn tống cuốn sách này. Vì kiến giải nông cạn, không sao tránh khỏi sai sót trong biên tập, cúi mong các bậc cao minh chỉ điểm để lần tái bản sau, sách này sẽ được cụ túc, viên mãn hơn.
Đại Từ Ân tự, ngày tự-tứ năm Bính thân 2016
Sa-môn Thích Tiến Đạt


 
pháp an cư tự tứ 2


I. Duyên Khởi
Căn cứ vào luật Tứ Phận: Khi ấy Phật ở nước Xá-vệ, vườn Cấp Cô Độc, lục quần Tỷ-khiêu thường đi du hành trong nhân gian bất kể xuân hạ thu đông. Khi mùa hạ đến, trời mưa to, nước lớn tràn khắp, cuốn trôi cả y bát toạ cụ...; việc đi lại dẫm đạp giết hại vô số côn trùng cũng như cỏ cây. Các cư-sỹ thấy vậy đều cơ hiềm rằng: Sa-môn Thích tử không biết tàm quý, đi du hành trong nhân gian bất kể mùa nào, đến nỗi bị nước cuốn trôi cả y bát toạ cụ., dẫm đạp giết hại chúng sinh và cỏ cây, đoạn mạng của chúng. Các ngoại đạo còn có pháp an-cư ba tháng; đến ngay như sâu, kiến, chim muông cũng còn có hang ổ để ở. Sa-môn Thích tử vì sao lại du hành suốt cả năm mà không biết dừng chân để an-cư?” Khi ấy, các Tỷ-khiêu nghe thấy sự than phiền của cư-sỹ, trong đó có người ưa học giới, có tàm quý liền đem sự việc đó bạch lên đức Phật. Phật gọi sáu vị Tỷ-khiêu ấy đến khiển trách rồi bảo chúng Tỷ-khiêu rằng: Từ nay trở đi, cho phép các Tỷ-khiêu kết an-cư trong ba tháng của mùa mưa”.

 
pháp an cư tự tứ 3


II. Ý Nghĩa
1- Là thời gian thích hợp để người xuất gia dừng chân tại một trụ xứ đủ điều kiện theo quy định của luật để tịnh tu tam vô lậu học, tránh sự đi lại tổn hại đến chúng sinh. Do thắng duyên an-cư này mà những Tỷ-khiêu - nhờ thực hành đúng chính pháp - chưa chứng Thánh quả sẽ chứng Thánh quả, chưa thanh tịnh được thanh tịnh.

2- An-cư là biểu thị cho tinh thần sống chung hoà hợp để chỉ điểm lẫn nhau, sách tiến cho nhau, giáo giới cùng nhau. Tăng-già có thanh tịnh hoà hợp thì chính pháp mới tồn tại.

3. An-cư là nhân tố tích cực để Phật tử tại gia thân cận cúng dàng, gieo trồng phúc điền, ngoại hộ Phật Pháp.

“Nơi nào chúng đệ tử của đức Phật còn nhiệt thành trong việc Bố-tát thuyết giới và An- cư thì nơi ấy chính pháp tồn tại và ngược lại”.

 
pháp an cư tự tứ 4


III. Chế Tài
An-cư là pháp mà Phật chế chung cho cả Tăng và ny. Trong luật Thập Tụng có ghi “Phật dạy: Năm chúng đều phải nên an-cư. Tỷ-khiêu, Tỷ-khiêu ny, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di ny không tiền an-cư phạm tội Đột-cát-la. Nếu vì việc Phật Pháp Tăng, hoặc chăm sóc người bệnh, hoặc bản thân bị bệnh không kịp kết tiền an-cư mà thụ pháp hậu an-cư thì không phạm. Đến ngày hậu an-cư mà không thụ pháp hậu an-cư, bất luận có lý do hay không có lý do đều phạm tội Đột-cát-la”.

Trong luật Tăng-kỳ có chép: Tỷ-khiêu đi đường, nếu gặp ngày tiền an-cư mà không thụ pháp an-cư, phạm một tội Việt-tỳ-ny. Đến nơi trụ xứ vào ngày hậu an-cư mà không thụ pháp an-cư, phạm hai tội Việt-tỳ-ny. Người ấy phạm tội phá an-cư, không được nhận sự cúng dàng y phục của tín chúng sau an-cư….

- Biệt chế: Là việc chế riêng cho Tỷ-khiêu ny. Trong phần Tỷ-khiêu ny giới của luật Tứ Phận có nói: “Phật chế Tỷ-khiêu ny không tiền an-cư, phạm tội Đột-cát-la; không hậu an-cư, phạm tội Ba-dật-đề. Nếu vì việc Phật Pháp Tăng, hoặc chăm sóc người bệnh, không kịp tiền an- cư mà thụ pháp hậu an-cư thì không phạm” (giới 164 chương Ba-dật-đề). “Tỷ-khiêu ny hạ an-cư ở nơi không có trụ xứ của Tỷ-khiêu, phạm tội Ba-dật-đề” (giới 132 cũng chương Ba-dật-đề). Chẳng những phạm giới mà còn trái với Bát kính pháp mà Phật quy định.

 
pháp an cư tự tứ 5


IV. Điều Kiện Trụ Xứ An-Cư
Khi muốn an-cư, trước hết phải liệu lượng xem nơi đó là, hoặc Tăng-già-lam, hoặc a-lan-nhã, hoặc dưới gốc cây, hoặc trong hang núi (Phật chế Tỷ-khiêu ny không được an-cư nơi a-lan-nhã, không được an-cư dưới gốc cây hoặc trong hang núi để tránh nạn về tính mạng và phạm hạnh). Ở những nơi này phải vắng lặng, không huyên náo, cũng không có sư tử, hổ báo, sài lang, rắn độc, ruồi muỗi, giặc cướp, nạn nước lửa.... Nơi ấy liệu có thể ở hết ba tháng an-cư không; nơi ấy có người để nương vào an-cư không (y chỉ). Cho nên trong luật Tứ Phận có ghi: Trong an-cư phải y vào vị luật sư thông suốt hai bộ luật. Luận Minh Liễu nói: Trụ xứ mà không có 5 lỗi trở ngại sau thì có thể ở đó để an-cư:

1- Quá xa tụ lạc: Vì muốn tìm cầu những thứ cần thiết sẽ gặp khó khăn (đi khất thực quá xa thì mất thời gian và mệt nhọc).
2- Quá gần thành thị: Vì chướng ngại cho việc tu tập (do ồn ào náo nhiệt phan duyên nên không tu tập được).
3- Có các nạn như ruồi muỗi…..: Vì khiến cả hai bên đều tổn hại, lại trái với duyên Phật chế.
4- Không có người để y chỉ: Không có vị luật sư thông cả hai bộ luật. Người y chỉ trong an-cư (hạ chủ, đường chủ, lãnh chúng) phải có đủ 5 đức: 1. Những gì chưa nghe khiến cho được nghe; 2. Những gì đã nghe khiến cho được thanh tịnh; 3. Có khả năng giải quyết những sự nghi ngờ; 4. Thông đạo đạt tuệ không chướng ngại; 5. Trừ bỏ tà kiến khiến cho được chính kiến.
5- Không có thí chủ cung cấp ẩm thực, thuốc men.. Nếu không có 5 lỗi trở ngại trên mới có thể ở đó an-cư”.

Trong luật Thập Tụng nói: “Nơi núi rừng hoang vu không người qua lại rất đáng sợ thì không được ở đó”. Luật Ngũ Phận cũng nói: “Khi muốn an-ar phải nên liệu lượng xem trụ xứ ấy có nạn hay không có nạn. Không có nạn thì nên ở, có nạn thì nên đi”…


 


MỤC LỤC:
TỰA
AN CƯ
 1. Duyên Chế
 1. Duyên Khởi
 2. Ý Nghĩa
 3. Chế Tài
 4. Điều Kiện Trụ Xứ An Cư
 5. Cương Giới An Cư
 6. Thời Điểm An Cư
 1. Thụ Pháp An Cư
 1. Kết Giới An Cư
 2. Phân Chia Phòng Xá
 3. Nhận Thẻ An Cư
 4. Chính Thức An Cư
PHỤ
 • Thiền Lâm Chức Sự
 • Lễ Khai Pháp
 • Giảng Đường Quy Tắc
 • Quy Ước Cho Giảng Sư
 • Trụ Chúng Quy Ước
 • Cộng Trụ Quy Ước
 • Đại Điện Quy Ước
 • Trai Đường Quy Ước
 • Liêu Phòng Quy Ước
TỰ TỨ
 1. Duyên Khởi Và Ý Nghĩa
 2. Tác Pháp Tự Tứ
 1. Sám Hối Tịnh Tu
 2. Pháp Ny Sai Sứ Đến Trong Tăng Cầu Tự Tứ
 3. Bày Tòa Họp Tăng Lễ Phật
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây