094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT - HT. THÍCH THANH TỪ BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT - HT. THÍCH THANH TỪ Tác Giả: Thích Thanh Từ
Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
Khổ Sách: 14.5x20.5cm
Số Trang: 416 Trang
Hình Thức: Bìa mềm
Năm Xuất Bản: 2018
Độ Dày: 2cm
Cân Nặng: 500gr
TT01 THÍCH THANH TỪ 70.000 đ Số lượng: 1000100 Quyển
 • BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT - HT. THÍCH THANH TỪ

 •  3982 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TT01
 • Giá bán: 70.000 đ

 • Tác Giả: Thích Thanh Từ
  Nhà Xuất Bản: Tôn Giáo
  Khổ Sách: 14.5x20.5cm
  Số Trang: 416 Trang
  Hình Thức: Bìa mềm
  Năm Xuất Bản: 2018
  Độ Dày: 2cm
  Cân Nặng: 500gr


Số lượng
Lời Đầu Sách 
Chúng tôi viết quyển sách Bước Đầu Học Phật này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.


 
bước đầu học phật 1 min


Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gầy dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tại và mai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật, chúng ta đừng làm méo mó khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đả phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc. Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng phiền trách chúng tôi. 
Thích Thanh Từ
(Thiền tông Việt Nam) 

 
bước đầu học phật 2 min


Trích “Bước Đầu Học Phật – Tam Quy”:
I. Mở Đề
Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dong thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của đạo Phật. Đêm tối vô minh che phủ tất cả chúng sanh, cầm đuốc sáng soi đường cho họ là trách nhiệm của đạo Phật. Đạo Phật đến với chúng sanh trong một niềm khát vọng vô biên, một sự trông chờ tột độ. Nhưng, con thuyền có giá trị cứu mạng khi nào người sắp chết chìm biết bám lấy nó. Ngọn đuốc là một cứu tinh, khi nào những kẻ lạc đường trong đêm tối khao khát muốn ra. Con thuyền và ngọn đuốc sẽ vô bổ, nếu những kẻ sắp chết chìm và người lạc trong đêm tối chấp nhận cái gì mình đang chịu. Cũng thế, đạo Phật sẽ vô ích với những chúng sanh chấp nhận sanh tử và an phận trong vô minh. Vì thế, đạo Phật có mặt trên thế giới này đã hơn hai ngàn năm trăm năm, còn biết bao nhiêu người nhìn nó với cặp mắt xa lạ. Song những kẻ đã nếm được pháp vị, thấy công đức của đạo Phật đối với mình vô vàn không sao kể hết. Thật đúng với câu “Phật hóa hữu duyên nhân”.

II. Định Nghĩa
Đứng về hành động, đạo Phật là con đường đưa người trở về cố hương giác ngộ. Hoặc đạo Phật là phương pháp giúp người tiến tu đến giác ngộ. Đứng về thực thể, đạo Phật là tánh giác sẵn có của tất cả chúng sanh. Những kẻ phiêu lưu ở tha phương viễn xứ ước mơ khao khát trở về cố hương, đạo Phật là tấm bản đồ vẽ rõ con đường trở về cố hương, do bàn tay của người đồng cảnh ngộ đã trở về đến tận quê nhà, Đức Thích- ca Mâu-ni. Nếu ý thức được cảnh khổ của người xa quê, một lòng quyết chí trở về cố hương được người trao tay cho tấm bản đồ, biết rõ con đường về quê thì còn sung sướng nào hơn. Không cam chìm sâu trong đêm tối vô minh, người cương quyết tiến lên con đường giác ngộ, nắm vững những phương tiện tiến tu, chắc chắn sớm chiều sẽ được mãn nguyện.

Đứng trên bờ biển thấy toàn biển đều là sóng, bởi cơn gió mạnh, người ta ngơ ngác không biết làm sao tìm ra nước biển. Nếu đây là sóng thì nước biển ở đâu? Những lượn sóng đuổi nhau lặn hụp hò hét ầm ì, mặt biển là những cái biến động ấy sao? Người sáng suốt nghe thế, bảo họ rằng: “Chính sóng ấy tức là nước”, “cái biến động kia chỉ là hiện tượng của mặt biển tĩnh lặng”. Hãy ngay nơi sóng, chúng ta nhận ra nước, trên cái biến động biết được thể tịnh. Hiện tướng vô minh và tánh giác cũng thế. Tất cả những vọng tưởng điên đảo là hiện tướng vô minh, vọng tưởng lặng lẽ là tánh giác thanh tịnh. Tuy hai tên hai tướng khác nhau, song không thể rời vô minh tìm được tánh giác, như sóng với nước.

Tánh giác là cái thể chẳng sanh chẳng diệt của mỗi con người chúng ta, hằng tàng ẩn trong con người vô thường sanh diệt này, như thể tĩnh lặng của mặt biển sẵn có trên tướng biến động ầm ì. Bởi chúng sanh sẵn có tánh giác mà quên, nên Đức Thích-ca thương xót giáo hóa chỉ dạy cho thức tỉnh, đó là đạo Phật. Chủ yếu của đạo Phật là giác ngộ, nên được biểu trưng bằng phóng quang, ngọc minh châu, cây đuốc, ngọn đèn. Nói đến đạo Phật là nói đến giác ngộ; mọi hình thức mê tín hiện có trong đạo Phật, do người sau ứng dụng sai lầm, chớ không phải thực chất của đạo Phật.


 
III. Lý Thuyết
Phần lý thuyết của đạo Phật rất phong phú, nói chung là Tam tạng giáo điển, gồm Tạng Kinh, Tạng Luật và Tạng Luận. Tam tạng này hiện ấn hành có hai văn hệ: Pali tạng, Hán tạng. Pali tạng thuộc Nam truyền Phật giáo, Hán tạng thuộc Bắc truyền Phật giáo. Ở đây, chúng tôi nói về hệ thống Hán Tạng. Bộ Hán Tạng hiện do Nhật Bản và Đài Loan ấn hành gồm trên năm ngàn quyển. Thật là một kho tàng văn hóa dồi dào, chính những người tu sĩ Phật giáo cũng chưa chắc đã đọc hết. Trong ba Tạng, quan trọng nhất là tạng Kinh, vì tạng Luận là giải thích lại tạng Kinh, còn tạng Luật nói rõ về nghi thức luật lệ của người tu. Trong tạng Kinh tổng quát chia làm ba phần : hệ thống A-hàm, hệ thống Bát-nhã, hệ thống Pháp Hoa, Niết-bàn, Hoa Nghiêm. Hệ thống A-hàm giải thích về triết lý vô thường, khổ, không, vô ngã. Hệ thống Bát-nhã giải thích tự tánh các pháp là Không, chỗ tánh Không ấy là tướng chơn thật. Hệ thống Pháp Hoa, Niết-bàn, Hoa Nghiêm giải thích chúng sanh sẵn có tánh giác gọi là Trí tuệ Phật, Tri kiến Phật, Niết-bàn.

Tuy nhiên, vì truyền bá lâu xa khó tránh khỏi những tư tưởng tập tục sai lầm chen lẫn trong Chánh pháp. Chúng ta muốn phán định chánh tà, trong Kinh có dạy dùng Tứ pháp ấn, Tam pháp ấn, Đệ nhất pháp ấn để ấn định đúng sai. Tứ pháp ấn là vô thường, khổ, không, vô ngã. Tất cả những Kinh thuộc hệ thống A-hàm nói không ngoài bốn lý này, nếu nói khác bốn lý này là tà thuyết. Tam pháp ấn là chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, Niết-bàn tịch tịnh. Đây là trùm cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa đều nằm gọn trong ấy. Đệ nhất pháp ấn là nhất tâm chơn như. Phần này chỉ riêng hệ thống Pháp Hoa..., không can hệ đến hai hệ thống kia. Nắm được cái căn bản này, chúng ta tạm biết cương yếu học Phật.

Phần lý thuyết của đạo Phật khác hẳn với thuyết lý của những triết gia, học giả khác. Bởi vì họ dùng suy tư nghĩ tưởng biện thuyết, còn đây do Đức Phật sau khi giác ngộ thấy lẽ thật như thế, tùy hoàn cảnh trường hợp đem ra chỉ dạy cho người. Người khéo ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống sẽ được kết quả tốt đẹp, hoàn toàn không họa hại. Cho nên, trong Kinh nói “lời Phật nói trước, giữa, sau đều thiện”…

 
bước đầu học phật 3 min


Mục Lục:
01 - Đạo Phật
 02 - Tam Qui
 03 - Ngũ Giới
 04 - Đi Lễ Chùa
 05 - Sám Hối
 06 - Cúng Dường Tam Bảo
 07 - Phật Giáo Độ Sanh
 08 - Luân Hồi
 09 - Tam Độc
 10 - Từ Bi
 11 - Mê Tín, Chánh Tín
 12 - Tội Phước
 13 - Nghiệp Báo
 14 - Giác Ngộ Pháp Gì Ứng Dụng Tu Ngũ Thừaphật Giáo?
 15 - Tinh Thần Giác Ngộ Của Đạo Phật Qua Ngày Lễ Vu-Lan
 16 - Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử
 17 - Tu Trong Mọi Hoàn Cảnh
 18 - Hoa Sen Trong Bùn
 19 - Bồ-Tát Sợ Nhân Chúng Sanh Sợ Quả
 20 - Chấp Là Gốc Của Đấu Tranh
 21 - Cốt Lõi Của Đạo Phật
 22 - Chữ Tức Trong Đạo Phật
 23 - Thấy Thân Giả Dối Có Phải Quan Niệm Chán Đời Không?
 24 - Số Mạng, Nghiệp Báo Đồng Hay Khác?
 25-Phật Là Gì?
 26-Thế Nào Là Phật Pháp?
 27-Học Phật Bằng Cách Nào?
 28-Làm Sao Tu Theo Phật?
Kết Luận
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây