GIÁ TRỊ VĂN HỌC TRONG TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM GIÁ TRỊ VĂN HỌC TRONG TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM Tác Giả: Thích Phước Đạt
NXB: Hồng Đức
Số Trang: 447 Trang
Hình Thức: Bìa Mềm
Khổ: 16x24cm
Năm XB: 2016
Độ Dày: 2,2cm
TPTL VĂN HỌC PHẬT GIÁO 160.000 đ Số lượng: 1000000 Quyển
 • GIÁ TRỊ VĂN HỌC TRONG TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM

 •  1534 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TPTL
 • Giá bán: 160.000 đ

 • Tác Giả: Thích Phước Đạt
  NXB: Hồng Đức
  Số Trang: 447 Trang
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Khổ: 16x24cm
  Năm XB: 2016
  Độ Dày: 2,2cm


Số lượng
Ngày nay, trước xu hướng toàn cầu hoá, vấn đề độc lập tự chủ của quốc gia, dân tộc không chỉ giới hạn ở cương giới, lãnh thổ mà còn phải xác định ở bản sắc văn hoá dân  tộc. Gần đây, có nhiều công trình nghiên cứu về văn hoá, văn học thời Lý Trần được công bố như là một sự minh chứng cho một thời đại với văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc.  Do vậy nghiên cứu đề tài Giá trị văn học trong tác phẩm của Thiền phái Trúc Lâm cũng là một cách để gìn giữ những tinh hoa văn hoá của cha ông và góp phần phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc trong thời đại hội nhập hôm nay.

 
giá trị văn học trong tác phẩm của thiền phái trúc lâmGiá trị văn học trong tác phẩm của Thiền Phái Trúc Lâm, lần đầu tiên trong học thuật, tác giả đã nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện đầy đủ về lịch sử truyền thừa của Thiền phái về các tác giả và tác phẩm của Thiền phái này ở đời Trần, từ những vị đặt nền móng tư tưởng cho đến ba vị Tổ đầu tiên. Để thực hiện công trình mang tính chuyên sâu này, tác giả đã biết kế thừa những thành tựu đã có về văn bản học, về nghiên cứu, mà trong những thành tựu nghiên cứu đã có này, bên cạnh những nhận định thông nhất, không phải là không có những kiến giải khác nhau, có khi đối lập nhau, nhưng tác giả đã biết tỉnh táo tiếp thu, chiếm lĩnh và khai thác triệt để rồi sáng tạo, phát triển để dàn dựng thành một công trình bề thế, chuyên sâu với những kiến giải hợp lý, có sức thuyết phục về giá trị nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tất cả tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau của Thiền phái Trúc Lâm.

Tác giả là Tiến sĩ, Thượng tọa, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban kiêm Chánh thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Phó Ban Văn Hoá Trung ương, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học thành phố Hồ Chí Minh. có nhiều bài viết được công bố trên các tạp chí Văn Hóa Phật giáo, Nghiên cứu Phật học, Giác ngộ, Thế giới Phật Giáo, Nghiên cứu Văn học, Hán Nôm…, đặc biệt là công trình Trần Thái Tông và Khoá Hư Lục (2005) và công trình Giá trị văn học trong tác phẩm của Thiền Phái Trúc Lâm (2008) này được tái bản 2019…
Trích Trân trọng đôi lời  PGS.NGƯT. Mai Cao Chương - PGS.TS Nguyễn công Lý 
giá trị văn học trong tác phẩm của thiền phái trúc lâm 1Trân Trọng Đôi Lời
Phật giáo ấn độ đã truyền vào Việt Nam từ rất sớm, có thể là từ nửa cuối thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Hơn hai ngàn năm tồn tại và phát triển, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó và đồng hành với dân tộc, đã ảnh hưởng sâu đậm trong mạch sống của dân tộc ở nhiều phương tiện, trong đó có văn hóa – tư tưởng và văn học, từ đó đã tạo nên một bộ phận văn học độc đáo, đặc sắc: Văn học Phật giáo, mà bộ phận văn học này nằm trong cấu trúc tổng thể của văn học Việt Nam, góp phần làm cho nền văn học nước nhà thêm phong phú về nội dung tư tưởng và đa dạng về hình thức nghệ thuật.

Phật giáo Việt Nam đã phát triển và thịnh đạt vào thời đại Lý – Trần. Đây là thời đại thống nhất đất nước, thống nhất cộng đồng; thời đại phục hưng những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc để phát triển đất nước và là thời đại khoan giản, an lạc, nhân thứ, rộng mở và dân chủ. Thời đại này đã hình thành nền văn hóa Thăng Long rực rỡ, đã làm nên một cột mốc, một dấu ấn quan trọng khó lòng gặp lại trong lịch sử văn hóa – tư tưởng Việt Nam, mà nền văn hóa ấy gắn liền với Phật giáo. Hào khí của thời đại Lý – Trần có được cũng hình thành từ nền văn hóa Thăng Long này.

Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo thời Lý – Trần nói riêng thì Phật giáo đời Trần đã phát triển cực thịnh với sự thành lập một Giáo hội Phật giáo thống nhất: Phật giáo Nhất tông, bằng cách sát nhập và dung hợp ba Thiền phái đã có ở nước ta trước đó là: Thiền phái Tỳ-ni-đa-lưu-chi (thế kỷ VI), Thiền phái Vô Ngôn Thông (thế kỷ IX) và Thiền phái Thảo Đường (thế kỷ XI) để thành lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với công đầu của Đệ nhất Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nhưng người đặt nền móng tư tưởng cho Thiền phái này là Trần Thái Tông, mà sử sách đã tôn vinh Ngài là “bó đuốc sáng của Thiền học đời Trần”. Có thể xem tư tưởng của Ngài là kim chỉ nam dẫn đường để Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được thành lập và phát triển.


 
giá trị văn học trong tác phẩm của thiền phái trúc lâm 2


Nếu nói Phật giáo thời Lý – Trần là đỉnh cao của Phật giáo Việt Nam thì văn học Phật giáo thời Lý – Trần là tinh hoa của văn học Phật giáo Việt Nam. Trong văn học Phật giáo Lý – Trần, thì có thể nói văn học Phật giáo đời Trần đã kết tinh những tinh hoa tư tưởng của thời đại Lý – Trần với những tác phẩm thuộc loại hình Văn – Sử - Triết bất phân, đạt đến trình độ cổ điển, mẫu mực, khó lòng tìm thấy trong văn học ở các giai đoạn sau.

Người đặt nền móng cho văn học Phật giáo đời Trần là Hoàng đế - Thiền sư – Thi nhân – Tư tưởng gia Trần Thái Tông. Những vị kế tục là Hoàng đế - Thiền sư – Thi nhân: Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông; là vị tướng lĩnh – Thiền sư – Thi nhân: Tuệ Trung Thượng sĩ Trần Tung; là hai vị Thiền sư – Thi nhân: Pháp Loa và Huyền Quang. Tất cả đã hình thành một chi lưu của văn học Phật giáo: Văn học Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Cho đến nay, đã có nhiều thành tựu nghiên cứu về Phật giáo đời Trần, về Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, về văn học đời Trần, trong đó có văn học Phật giáo đời Trần, đặc biệt là nghiên cứu những tác phẩm của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Góp phần vào những thành tựu nghiên cứu trên là công trình Giá Trị Văn Học Trong Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm của Thượng tọa Tiến Sĩ Thích Phước Đạt. Với công trình Giá Trị Văn Học Trong Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm, lần đầu tiên trong học thuật, tác giả đã nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện đầy đủ về lịch sử truyền thừa của Thiền phái, về các tác giả và tác phẩm của Thiền phái này ở đời Trần, từ những vị đặt nền móng tư tưởng cho đến ba vị Tổ đầu tiên. Để thực hiện công trình mang tính chuyên sâu này, tác giả đã biết kế thừa những thành tựu đã có về văn bản học, về nghiên cứu, mà trong những thành tựu nghiên cứu đã có này, bên cạnh những nhận định thống nhất, không phải là không có những kiến giải khác nhau, có khi đối lập nhau, nhưng tác giả đã biết tỉnh táo tiếp thu, chiếm lĩnh và khai thác triệt để rồi sáng tạo, phát triển để dàn dựng thành công một công trình bề thế, chuyên sâu với những kiến giải hợp lý, có sức thuyết phục về giá trị nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật của tất cả tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau của Thiền Phái Trúc Lâm.
PGS. NSUT. Mai Cao Chương & PGS. TS. Nguyễn Công Lý


 
giá trị văn học trong tác phẩm của thiền phái trúc lâm 3
MỤC LỤC
Trân Trọng Đôi Lời
Ký Hiệu Các Từ Viết Tắt
Mở Đầu
CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
Tình Hình Sưu Tầm Văn Bản Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm
Tình Hình Nghiên Cứu Văn Bản Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm Ở Góc Độ Tư Tưởng Và Lịch Sử Truyền Thừa
Tình Hình Nghiên Cứu Văn Bản Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm Ở Góc Độ Văn Học
CHƯƠNG 2: BỐI CẢNH THỜI ĐẠI VÀ LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
 2.1. BỐI CẢNH THỜI ĐẠI
2.1.1. Thời Đại Hào Hùng Của Dân Tộc Đại Việt Với Hào Khí Đông A
2.1.2. Phật Giáo Lý-Trần Gắn Liền Với Lịch Sử Xây Dựng Và Phát Triển Đất Nước
2.2. NHỮNG NHÂN VẬT ĐẶT NỀN MÓNG THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
2.2.1. Trần Thái Tông
2.2.2. Tuệ Trung Thượng sĩ
2.2.3. Trần Thánh Tông
2.3. LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
2.3.1. Sự Ra Đời Và Quá Trình Phát Triển Của Thiền Phái
2.3.1.1. Các Thành Tố Hình Thành Và Truyền Thừa Thiền Phái
2.3.1.2. Các Ý Kiến Khác Nhau Về Sự Truyền Thừa Thiền Phái
2.3.2. Hành Trạng Trúc Lâm Tam Tổ
2.3.2.1. Sơ Tổ Trần Nhân Tông
2.3.2.2. Đệ Nhị Tổ Pháp Loa
2.3.2.3. Đệ Tam Tổ Huyền Quang
TIỂU KẾT


 
giá trị văn học trong tác phẩm của thiền phái trúc lâm 4


CHƯƠNG 3: GIÁ TRỊ NỘI DUNG TƯ TƯỞNG TRONG TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
3.1. GIỚI THIỆU TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
3.1.1. Tác Phẩm Của Trần Thái Tông
3.1.2. Tác Phẩm Của Tuệ Trung
3.1.3. Tác Phẩm Của Trần Thánh Tông
3.1.4. Tác Phẩm Của Trần Nhân Tông
3.1.5. Tác Phẩm Của Pháp Loa
3.1.6. Tác Phẩm Của Huyền Quang
3.2. TƯ TƯỞNG THIỀN HỌC ĐẠI VIỆT TRONG TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
2.2.1. Quan Điểm Phật Tại Tâm
2.2.2. Chủ Thuyết Cư Trần Lạc Đạo
2.2.3. Tinh Thần Tuỳ Duyên
2.2.4. Phương Thức Hành Thiền Tu Chứng
3.3. NHỮNG CẢM HỨNG CHÍNH TRONG TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
2.3.1. Cảm Hứng Bản Thể Giải Thoát Trong Thơ Văn Của Thiền Phái
2.3.2. Cảm Hứng Cõi Thiên Nhiên Phật Nhiệm Mầu
2.3.3. Cảm Hứng Nhân Văn – Thế Sự
2.3.4. Cảm Hứng Quê Hương Đất Nước Quê Hương Thiền Tông
TIỂU KẾT
CHƯƠNG 4: GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT TRONG TÁC PHẨM CỦA THIỀN PHÁI TRÚC LÂM
4.1. Thể Loại Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm
4.1.1. Cơ Sở Hình Thành Và Phát Triển Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo
4.1.2. Hệ Thống Thể Loại Văn Học Phật Giáo
4.1.3. Sự Vận Dụng Các Thể Loại Văn Học Phật Giáo Trong Tác Phẩm Của Thiền Phái
4.1.3.1. Luận Thuyết Tôn Giáo
4.1.3.2. Kệ Và Thơ Thiền
4.1.3.3. Ngữ Lục
4.1.3.4. Niêm Tụng Kệ, Tụng Cổ
4.1.3.5. Tự
4.1.3.6. Ca, Ngâm
4.1.3.7. Phú
4.2. Ngôn Ngữ Văn Tự Trong Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm
4.2.1. Chữ Hán – Chữ Nôm
4.2.2. Sự Tiếp Biến Từ Đặc Trưng Ngôn Ngữ Kinh Điển Phật Giáo Đến Đặc Trưng Ngôn Ngữ Tác Phẩm Của Thiền Phái
4.2.2.1. Đặc Trưng Ngôn Ngữ Kinh Điển Phật Giáo
4.2.2.2. Đặc Trưng Ngôn Ngữ Thiền Học Trong Tác Phẩm Của Thiền Phái
4.3. Các Thủ Pháp Nghệ Thuật Trong Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm
4.3.1. Điển Cố
4.3.2. Ẩn Dụ
4.3.3. Thí Dụ
4.3.4. Biểu Tượng - Ước Lệ
4.3.5. Nghịch Ngữ
TIỂU KẾT
KẾT LUẬN 
• PHỤ LỤC 1: Các Biểu Đồ Liên Hệ Đến Thiền Phái Trúc Lâm
• PHỤ LỤC 2: Các Bảng Thống Kê Phân Loại Điển Cố Được Sử Dụng Trong Tác Phẩm Của Thiền Phái Trúc Lâm
• PHỤ LỤC 3: Một Số Hình Ảnh Tư Liệu Thiền Phái Trúc Lâm
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây