TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ VÀ CHÚ GIẢI - THIỀN VIỆN VIÊN CHIẾU TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ VÀ CHÚ GIẢI - THIỀN VIỆN VIÊN CHIẾU Nguyên Tác: “Buddhist Legends”
Dịch: Thiền Viện Viên Chiếu
Chú Giải: Thiền Sư Pháp Minh
NXB: Thiền Viện Viên Chiếu
Năm Xuất Bản: 2020
Khổ: 18,5x25,5cm
Độ Dày Mỗi Tập: 4,7cm
Bộ 2 Quyển – 4 Tập
PCCG VĂN HỌC PHẬT GIÁO 700.000 đ Số lượng: 20 Bộ
 • TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ VÀ CHÚ GIẢI - THIỀN VIỆN VIÊN CHIẾU

 •  521 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: PCCG
 • Giá bán: 700.000 đ

 • Nguyên Tác: “Buddhist Legends”
  Dịch: Thiền Viện Viên Chiếu
  Chú Giải: Thiền Sư Pháp Minh
  NXB: Thiền Viện Viên Chiếu
  Năm Xuất Bản: 2020
  Khổ: 18,5x25,5cm
  Độ Dày Mỗi Tập: 4,7cm
  Bộ 2 Quyển – 4 Tập


Số lượng
Lời Nói Đầu
Tập “Tích Truyện Pháp Cú Và Chú Giải” này được dịch theo bản Anh ngữ “Buddhist Legends” của học giả Eugene Watson Burlingame. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải (Dhammapada Commentary) bằng tiếng Pali. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của ngài Buddhaghosa (Phật Âm), sống khoảng thế kỷ thứ V Tây lịch. Nhận thấy sự lợi ích rộng lớn của nó, chúng tôi phụng dịch để đóng góp vào nền Phật học nước nhà. Tuy cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót, kính mong chư vị Cao Túc thương tình tha thứ cho. Chúng con cũng xin tri ân Thành Hội Phật Giáo TP Hồ Chí Minh đã giúp đỡ cho việc in ấn dịch phẩm.
Kính ghi, Thiền Viện Viên Chiếu
Cuối năm Ất Hợi, 1995 
tích truyện pháp cú và chú giải
Dẫn Nhập
Kính lạy đức Thế Tôn Phật Đà, đấng Toàn Thiện Toàn Giác. Con xin cúi đầu đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng. Cả thế gian chìm trong đêm tối dày đặc của vô minh phiền não. Ngài cũng ở thế gian mà quét sạch được nó. Với năng lực siêu phàm chứng đạt được, Ngài đã thắp sáng ngọn đèn Chánh pháp. Ngài là bậc Toàn Trí, phân biệt rành mạch chân ngụy trong mọi vấn đề. Đấng Đạo sư đã thuyết nói chánh pháp, vì lòng từ vô lượng đã giảng giải giáo pháp theo căn cứ, khiến trời người đều được an vui, mãn nguyện.

“Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại”

Đấy là ước nguyện của Trưởng lão Kumara Kassapa đã thổ lộ với tôi, vị Trưởng lão đã khéo tự điều phục được mình, hằng sống với tâm an tịnh, chí nguyện luôn kiên trì. Ngài chân tình khuyến thỉnh tôi, do lòng mong muốn Chánh pháp được trường tồn. Vì vậy, tôi sẽ thay thế thổ ngữ đầy những lối diễn đạt dài dòng này, phiên dịch tác phẩm qua thứ tiếng thông dụng, êm ái, dễ nghe của kinh điển. Những điểm nào khó hiểu, chưa rõ nghĩa trong các câu kệ, dù chữ hay lời, tôi xin sẽ làm sáng tỏ. Phần còn lại, tôi sẽ trình bày bằng tiếng Pali, phù hợp với tinh thần các câu kệ. Như thế, tôi mong sẽ đem đến an vui, mãn nguyện cho tâm bậc hiền trí về cả hai mặt đạo và đời.
Tác Giả Bản Pali


 
tích truyện pháp cú và chú giải 1Lời Tựa
Kinh Pháp Cú là một bộ sưu tập Đá Quý và hẳn là kim chỉ nam cho mỗi Phật tử. Nội dung bản kinh nên được đọc đi, đọc lại, nghiên cứu, quán triệt và trên hết, là phải áp dụng hằng ngày. Những câu danh ngôn vàng ngọc được thể hiện trong bản Kinh này đã minh chứng hùng hồn những lời dạy đạo đức và triết học của Đức Phật.

Độc giả sẽ nhận thấy sự so sánh giản dị được Đức Phật ứng dụng trong Kinh Pháp Cú mà ngay cả một em nhỏ cũng có thể hiểu được. Ví dụ như so sánh bánh xe bò, bóng người, căn nhà lợp vụng, ngôi làng đang ngủ, hồ nước sâu thẳm v.v... Sự vĩ đại của Đức Phật là ở chỗ Ngài trình bày những sự thật uyên thâm bằng những ngôn từ giản dị. Trong Kinh Pháp Cú có nhiều trường hợp cho thấy Đức Phật không những thuyết giảng cho giới trí thức và hàng trưởng lão, mà còn giáo dục trẻ em bằng ngôn ngữ của riêng chúng.

Bản văn Pali đây đã được in theo kiểu chữ Roman để độc giả có thể thuộc được những câu Kệ (Gathas) trong lúc nhàn rỗi và thán phục vẻ đẹp, vẻ phong phúc của ngôn từ nguyên thủy. Trong khi chuẩn bị bản soạn này, tôi đã tham khảo tất cả những bản soạn có giá trị, và tôi phải thừa nhận rằng chúng vô cùng ích lợi cho tôi.
Narada Mahathera
Tháng 7 ngày 14 năm 1962 – Tu viện Vajirarama, Colombo, Sri Lanka


 
tích truyện pháp cú và chú giải 2


Lời Mở Đầu
Phật giáo thích hợp cho cả hai hạng người, đại chúng và trí thức. Phật giáo có sữa cho trẻ em mà cũng có thức ăn đầy đủ cho người khỏe mạnh. Phật giáo cung ứng một lối sống cho những Hội viên của Giáo hội Tăng già và một lối sống khác cho người tại gia cư sĩ. Trên tất cả, Phật giáo truyền bá con đường Giác ngộ duy nhất. Bao nhiêu những đặc điểm trên được diễn đạt đầy đủ trong quyển Kinh Pháp cú (Dhammapada) một trong ba mươi mốt quyển hợp thành Tam Tạng (Tipitaka) tức là ba cái giỏ chứa đựng tinh hoa của giáo lý nhà Phật.

Mỗi ai đi tìm chân lý, dầu theo tín ngưỡng nào, đều có thể thấy hứng thú và bổ ích khi đọc quyển sách Trí Tuệ này. Thường xuyên suy niệm về những lời vàng ngọc chứa đựng trong ấy và đem ra thực hành trong đời sống hằng này, người nhiệt tâm hướng về đạo pháp có thể thâu hoạch một niềm vui tinh thần vượt lên cao hơn tất cả những hạnh phúc trên thế gian và có thể đạt đến trạng thái tâm cao thượng để, duyên theo đó, tự thanh lọc thân tâm mình và cố gắng rọi sáng, làm cho người khác trở nên trong sạch, bằng gương lành và lời khuyên dạy thích nghi.


 
tích truyện pháp cú và chú giải 3


Kinh Pháp Cú không phải là sách để đọc thoáng qua như một thiên tiểu thuyết, rồi kính cẩn xếp lại, để qua một bên. Phải đọc đi đọc lại, và xem nó như người bạn cố tri, luôn luôn ở bên cạnh để đem lại cho ta nguồn cảm hứng, nguồn an ủi, để nâng đỡ, hộ trì, và cải thiện tâm linh ta, mỗi khi cần đến. Đức Phật không giảng kinh Pháp Cú dưới hình thức ta thấy ngày nay. Ba tháng sau khi Ngài nhập Niết-bàn, chư Thanh Văn A-La-Hán tụ hợp trong kỳ triệu tập đầu tiên để nghe đọc lại những lời giáo huấn của Ngài, rồi kết tập lại thành chương những kim ngôn mỹ từ đầy thi vị mà Ngài đã truyền dạy trong nhiều trường hợp khác nhau, và gọi là Dhammapada, Pháp Cú Kinh.

Phạn ngữ Dhamma, Bắc phạn Dharma, là một danh từ khó phiên dịch ra ngôn ngữ khác, bởi vì có rất nhiều ý nghĩa. Ta phải hiểu theo đoạn văn. Ở đây – trong chữ Dhammapada – Dhamma là Phật ngôn, hay giáo huấn của Đức Phật. Pada bao hàm ý nghĩa tiết mục, đoạn, phần, hay đường lối. Vậy, Dhammapada có thể được hiểu là “những đoạn, hay những phần của Giáo Pháp”, “Đường lối của Giáo Pháp”. Cũng có vài học giả dịch là “Con đường của chân lý”, “Chánh tịnh đạo”, “Con đường đạo hạnh”.


 
tích truyện pháp cú và chú giải 4Kinh Pháp Cú (Dhammapada) gồm 423 câu Pali êm dịu mà Đức Phật đã đọc lên trong khoảng 300 trường hợp, trên đường hoằng pháp kéo dài bốn mươi lăm năm, để thích hợp với những tâm tánh khác nhau của người nghe. Bản chú giải đồ sộ của Đại đức Buddhaghosa trình bày đầy đủ các trường hợp nào Đức Phật đã dạy những lời cao quý ấy dưới hình thức câu chuyện dẫn tích, dài hay ngắn, cùng với lối giải thích cổ truyền bản văn Pali và các danh từ chuyên môn.

Bản chú giải quý báu này được ông E. M.Burlinghame phiên dịch ra Anh ngữ cho loại sách Harward Oriental Series. Cũng nên ghi nhận rằng những câu chuyện dẫn tích ấy giúp người đọc thấu hiểu câu kệ dễ dàng và minh bạch hơn. Chân lý cao thượng nằm trong những câu Pháp cú thể hiện rõ ràng giáo huấn có tánh cách luân lý và triết học của Phật giáo. Ngay hai câu đầu tiên đã vắn tắt trình bày hệ thống luân lý triết học của Phật giáo. Tầm quan trọng của Tâm – lấy tâm làm khuôn vàng thước ngọc để đo lường giá trị luân lý – định luật Nhân quả (nghiệp báo) trong Phật giáo, vấn đề đau khổ và hạnh phúc, trách nhiệm cá nhân v.v… cùng với hai thí dụ lấy ngay trong đời sống quen thuộc hằng ngày, tất cả bấy nhiêu được diễn đạt trong hai câu song yếu. Tiếp theo là hai tích chuyện thích đáng để làm cho vấn đề thêm sáng tỏ. Ở hàng đầu của hai câu song yếu đầu tiên đã có vài điểm khó hiểu, đặc biệt là danh từ Dhamma mà bản chú giải đã dài dòng phân tách. Nhờ hai tích chuyện đi liền theo sau người đọc thông hiểu rõ ràng hơn… 
tích truyện pháp cú và chú giải 5
MỤC LỤC:
QUYỂN 1&2
 • Lời Nói Đầu
 • Dẫn Nhập
 • Lời Tựa
 • Lời Mở Đầu
 • Giới Thiệu Kinh Pháp Cú Dhammapada
 1. Phẩm Song Yếu
 2. Phẩm Không Phóng Dật
 3. Phẩm Tâm
 4. Phẩm Hoa
 5. Phẩm Ngu
 6. Phẩm Hiền Trí
 7. Phẩm A-La-Hán
 8. Phẩm Ngàn
 9. Phẩm Ác
 10. Phẩm Hình Phạt
QUYỂN 3&4
 • Lời Nói Đầu
 • Lời Phi Lộ
 • Dẫn Nhập
 1. Phẩm Già
 2. Phẩm Tự Ngã
 3. Phẩm Thế Gian
 4. Phẩm Phật
 5. Phẩm Hạnh Phúc
 6. Phẩm Hỷ Ái
 7. Phẩm Sân Hận
 8. Phẩm Cấu Uế
 9. Phẩm Công Bình Pháp Trụ
 10. Phẩm Đạo
 11. Phẩm Tạp Lục
 12. Phẩm Địa Ngục
 13. Phẩm Voi
 14. Phẩm Tham Ái
 15. Phẩm Tỳ Kheo
 16. Phẩm Bà-La-Môn
 17. Phần Kết


 
thông tin cuối bài viết 2
 
thông tin cuối bài viết 1
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây