094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG Giảng: Pháp Sư Tịnh Không
Dịch: Thích Nữ Tắc Phú
Hình Thức: Bìa Mềm
Số Trang: 211 Trang
Khổ Sách: 14,5x20,5cm
Năm Phát Hành: 2022
Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
Độ Dày: 1cm
TK03 PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG 40.000 đ Số lượng: 1000092 Quyển
 • CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

 •  3215 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: TK03
 • Giá bán: 40.000 đ

 • Giảng: Pháp Sư Tịnh Không
  Dịch: Thích Nữ Tắc Phú
  Hình Thức: Bìa Mềm
  Số Trang: 211 Trang
  Khổ Sách: 14,5x20,5cm
  Năm Phát Hành: 2022
  Nhà Xuất Bản: Hồng Đức
  Độ Dày: 1cm


Số lượng
Lời Giới Thiệu
“Nam-mô A-di-đà Phật”! Sáu chữ hồng danh này được truyền tụng khắp nhân dân Việt Nam, từ nông thôn đến thành thị, ngay cả đi vào thi ca văn học. Thánh hiệu này là câu nói thân thuộc trên đầu miệng mọi người. Gặp mặt chào nhau A-di-đà Phật. Gặp việc bất trắc thảng thốt cũng A-di-đà Phật! Nhưng mấy ai niệm Phật mà có ước vọng mục đích việc niệm Phật của mình như thế nào. Người ta niệm Phật theo quán tính mà không biết mình niệm Phật để làm gì, với mục đích gì? May thay! Hòa thượng Tịnh Không đã giảng giải cặn kẽ cho chúng ta mọi vấn đề về pháp môn niệm Phật. Đọc trong quyển sách này, chúng ta sẽ biết vì sao chúng ta niệm Phật, phải niệm Phật như thế nào và được những lợi ích công đức ra sao? Quyển “Công Đức Niệm Phật” này nguyên là băng giảng của Hòa thượng Tịnh Không được cư sĩ Trần Truyền Tịnh ghi chép chỉnh lý lại và sư cô Thích nữ Tắc Phú phát tâm dịch ra Việt ngữ. Nội dung bài giảng rất bổ ích cho các hành giả niệm Phật cầu vãng sinh Tịnh độ. Đọc xong, chúng ta thấy lòng tin càng cũng c, ai cũng có thể niệm Phật và có phần cầu vãng sanh Tịnh độ được. Tôi xin chân thành tán thán công đức pháp thí này và nguyện cầu:

Nhà nhà đều niệm Phật
Người người đều niệm Phật
Cực Lạc được sinh về
Đồng lên ngôi bất thoái.

Kính cẩn giới thiệu, Tu viện Huệ Quang, ngày vía Phật Di – Đà. Năm Đinh Hợi- PL 2551
Hòa thượng Thích Minh Cảnh

 
công đức niệm phật 1 min


Lời Tác Giả
Phật giáo là nền giáo dục tột cùng viên mãn của Đức Phật đối với chúng sinh trong chín pháp giới. Tất cả các kinh mà Đức Phật Thích-ca Mâu- ni đã giảng trong 49 năm, nội dung chính là thuyết minh về chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Nhân sinh chính là bản thân mình, còn vũ trụ là môi trường đời sống của chúng ta. Bậc giác ngộ được gọi là Phật, Bồ- tát, kẻ không giác ngộ bị gọi là phàm phu. Tu hành chính là sửa đổi cách nhìn, cách nghĩ, cách nói, cách làm sai lầm của chúng ta đối với vũ trụ nhân sinh. Cương lĩnh tu hành của Phật giáo là giác, chính, tịnh; giác mà không mê, chính mà không tà, tịnh mà chẳng nhiễm. Đồng thời nương vào ba môn học Giới, Định, Huệ để đạt đến mục tiêu đó. Nền tảng của tu học là Tam phước, tiếp người thì y cứ vào Lục hòa, ứng sự tu theo Lục độ, tuân thủ hạnh nguyện Phổ Hiền, hướng tâm về Tịnh độ thì việc giáo hóa của Đức Phật mới có thể hoàn thành.
Pháp sư Tịnh Không

 
công đức niệm phật 2 min


Trích “Công Đức Niệm Phật - Phật Pháp Là Giáo Dục”:
Những năm gần đây, Phật pháp ở Đài Loan có thể nói là rất phổ biến, nhất là pháp môn niệm Phật. Kể ra người niệm Phật tuy nhiều mà vì sao phải niệm Phật? Phải niệm như thế nào? Lợi ích niệm Phật có nhiều không? Thông thường mọi người đối với những vấn đề này hầu hết đều vẫn còn một số nghi ngờ. Lần diễn giảng này của chúng tôi, đặt nặng vào phương diện công đức của niệm Phật. Trước hết, chúng ta phải có nhận thức chính xác đối với Phật pháp, sau đó mới có thể sinh khởi lòng ưa thích việc học Phật, thì lợi ích của công đức học Phật pháp rất dễ thành tựu. Dân Quốc năm thứ nhất (1911), tiên sinh Âu Dương Cánh Vô ở trường đại học Trung Sơn Đệ Tứ của Nam Kinh', lần đầu tiên đã có một bài diễn thuyết rất quan trọng với đề tài là: “Phật pháp chẳng phải là tôn giáo, chẳng phải là triết học mà là nhu cầu cần thiết cho xã hội hiện nay”.

Nội dung của đề tài bảo chúng ta rằng: Phật pháp quả là nhu cầu cần thiết cho xã hội này, chúng ta không thể nhìn Phật pháp như là tôn giáo; vì tôn giáo mang nghĩa hạn hẹp, không thể bao quát Phật pháp, còn Phật pháp bao quát tôn giáo. Phật pháp giống như là một trường đại học hoàn chỉnh. Tôn giáo và triết học đều là một khoa trong trường học. Một khoa không thể đại biểu cho cả trường. Phật pháp rốt cuộc là thế nào? Tiên sinh Âu Dương nói: “Phật giáo chính là giáo dục”. Đương nhiên, cách nói này chắc chắn không sai nhưng chúng ta vẫn cảm thấy hoang mang, thần bí. Thế nên, chúng ta phải quan sát tỉ mỉ hơn, phát hiện Phật giáo rất giống sự giáo dục mà chúng ta đã nói. Nói đúng hơn, Phật giáo là sự giáo dục xác thực. Khi còn tại thế, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã sáng lập cách giáo dục này, giống như cách giáo dục gia giáo được Khổng Tử thành lập ở Trung Quốc.

 
công đức niệm phật 3


Chúng ta đã học lịch sử, biết rằng: Khổng Tử là một người sau khi bất đắc chí mới lui về ẩn cư, chuyên tâm vào công việc dạy học; Đức Phật Thích-ca Mâu-ni thì bỏ chính trị mà theo việc dạy học, không giống như tình trạng của Khổng Tử nhưng sự thành tựu của các ngài trong giáo dục đều rất huy hoàng vĩ đại giống như nhau. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, đệ tử Phật tôn xưng Đức Phật Thích-ca là “Bổn sư”, giống như những thư sinh ở Trung Quốc tôn xưng Khổng Tử là “Tiên sư”. Bổn sư là thầy giáo chính, là người đầu tiên sáng lập nền giáo dục này. Chúng ta tự xưng là đệ tử, đệ tử có nghĩa là học trò, đủ thấy chúng ta và Phật có mối quan hệ thầy trò. Chúng ta tôn kính Phật, xem Ngài là thầy của mình, hoàn toàn không phải là thần minh. Nếu nhìn Phật như nhìn thần minh thì đã biến thành tôn giáo.

Người thời nay nói Phật giáo là tôn giáo, chúng ta cũng không có cách nào bác bỏ, bởi vì Phật giáo quả thật đã biến chất rồi. Vì vậy, mọi người trong xã hội đều xem Phật, Bồ-tát như thần minh. Phật giáo mà chúng ta cần học không phải là tôn giáo, mà là một bộ phận giáo dục. Như thế mới có thể được lợi ích chân thật, các Bồ-tát trong quá khứ cũng đều là học trò của Đức Phật. Các ngài đều là bậc trưởng bối của chúng ta, là những người học trò vào những năm đầu tiên học tập theo Đức Phật. Những quan hệ này mà có thể nhận thức rõ ràng thì không đến nỗi mê tín. Phật giáo dạy chúng ta phải nên tin thật chắc chắn. Kinh Hoa Nghiêm ghi: “Lòng tin là cội nguồn của đạo, là mẹ của công đức”. Nhà Phật thường đề cập đến: “Tu hành chứng quả”.

 
công đức niệm phật 4


Nói theo hiện nay chính là: Hoàn thành học nghiệp, thành tựu đức năng, tức là năng lực của Như Lai, trí huệ của Như Lai là trí huệ viên mãn. Trong đây, nhân tố quan trọng nhất chính là “Tín” Phật giáo nói đến “Tin” có hai cách. Một là tin ở chính mình, hai là tin ở thầy. Phải có lòng tin chân chính đối với thầy, có thầy hướng dẫn chúng ta mới có thể nhận biết để học tập; nếu không có lòng tin đối với thầy thì dù cho thầy có giỏi đến mấy, bạn cũng không muốn học theo. Nói cách khác, Nội dung chân thật của Phật pháp, bạn học không đến nơi, rốt cuộc bạn vẫn là một mảng rỗng không!...
 
công đức niệm phật 5 min


MỤC LỤC:
LỜI GIỚI THIỆU
LỜI TÁC GIẢ
CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT
 1. Phật Giáo Là Giáo Dục, Chẳng Phải Là Tôn Giáo, Chẳng Phải Là Triết Học
 1. Phật Giáo Là Giáo Dục
 2. Mục Tiêu Giáo Dục Của Phật Pháp: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác
 3. Đột Phá Chướng Ngại Của Không Gian Và Thời Gian
 4. Pháp Môn Niệm Phật Rất Dễ Thành Tựu
 1. Trọng Tâm Phật Pháp – Hạt Nhân Phật Pháp: Pháp Môn Niệm Phật
 1. Vui Vẻ Học Tập – Học Để Ứng Dụng
 2. Kết Tập Và Dịch Kinh Điển Phật
 3. Tính Tất Yếu Và Nguyên Tắc Cần Tuân Thủ Của Việc Hội Tập Bản Kinh Vô Lượng Thọ
 4. Pháp Môn Niệm Phật Chẳng Phải Pháp Mà Người Tầm Thường Có Thể Tin
 5. A Di Đà Phật Là Đỉnh Cao Của Phật Pháp
 1. Hiếu Dưỡng Cha Mẹ, Tôn Kính Sư Trưởng Là Căn Bản Tu Hành Trong Phật Pháp
 1. Sinh Mệnh Đổi Thay Theo Nhân Quả - Nhân Quả Là Chân Lý
 2. Đạo Tràng – Tòng Lâm Thời Xưa, Truyền Hình Vệ Tinh Thời Nay
 3. Thâm Tín Tịnh Độ Thật Không Dễ Dàng
 4. Nền Tảng Của Tịnh Độ Là Hiếu Dưỡng Cha Mẹ Và Tôn Kính Sư Trưởng
 1. Tâm Học Phật Với Nguyện – Giải – Hành
 1. Đạo Phật Là Sự Thực Tiễn Của Tam Quy Y “Giác, Chính, Tịnh”
 2. Năm Năm Học Giới, Vâng Theo Lời Dạy Của Sư Trưởng
 3. Tôn Phật A Di Đà Làm Thầy
 4. Tất Cả Pháp Từ Tâm Sinh, Niệm Phật Rốt Ráo Thành Phật
 5. Niệm Phật, Hiện Đời Được Sống Lâu, Thanh Tịnh, An Vui
PHỤ LỤC
 1. Pháp Môn Thù Thắng
 1. Đức Phật A Di Đà – Công Đức Của Danh Hiệu Không Thể Nghĩ Bàn
 2. Yếu Quyết Niệm Phật Là Thu Nhiếp Cả Sáu Căn
 3. Đại Sư Ấn Quang Truyền Pháp Tâm Ấn
 4. Tinh Yếu Pháp Mười Niệm
 1. Tu Hành
 1. Người Phụ Nữ Ở Gia Đình Làm Cách Nào Để Tu Bồ Tát Đạo Trong Đời Sống Hằng Ngày
 1. Thật Chứng
 1. Truyện Thứ Nhất
 2. Dõng Mãnh Tinh Tấn, Vãng Sinh Bất Thoái
 3. ……
 4. ……
 5. ……
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây