094.278.3333 - 0888.959.000

187 Bà Triệu - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

MẸ HIỀN CON HIẾU - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG MẸ HIỀN CON HIẾU - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG Giảng: HT. Tịnh Không
Dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
NXB: Phương Đông
Số Trang: 238 Trang
Bìa: Mềm, Có Tay Gập
Khổ: 14x20cm
Năm XB: 2013
Độ Dày: 1,3cm
MHCH PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG 55.000 đ Số lượng: 112 Quyển
 • MẸ HIỀN CON HIẾU - PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

 •  2486 Lượt xem
 • Mã sản phẩm: MHCH
 • Giá bán: 55.000 đ

 • Giảng: HT. Tịnh Không
  Dịch: Vọng Tây Cư Sĩ
  NXB: Phương Đông
  Số Trang: 238 Trang
  Bìa: Mềm, Có Tay Gập
  Khổ: 14x20cm
  Năm XB: 2013
  Độ Dày: 1,3cm


Số lượng
Giới Thiệu Đôi Nét Về Hòa Thượng Tịnh Không:
Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, thế danh là Từ Nghiệp Hồng, Ngài sanh tháng 2 năm 1927, tại huyện Lư Giang tỉnh An Huy Trung Quốc. Thời thiếu niên Ngài học ở trường trung học Quốc Lập thứ ba và trường trung học Nam Kinh Thị Lập thứ nhất, năm 1949 Ngài đến Đài Loan, phục vụ ở Thật Tiễn Học Xã, lúc có thì giờ Ngài nghiên cứu học tập kinh sử triết học. Năm 26 tuổi bắt đầu học Phật ăn trường chay, đầu tiên cầu học với nhà triết học giáo sư Phương Đông Mỹ. Kế đến theo học với cao tăng Mật Tông Đại Sư Chương Gia 3 năm. Sau cùng đến Đài Trung cầu pháp với nhà Phật học Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm, tổng cộng học tập Phật Pháp 13 năm. Ngài tinh thông kinh luận của các tông phái Phật giáo và học thuyết của những tôn giáo khác như Nho, Đạo, Cơ Đốc, Islam v.v…, đặc biệt là đối với Tịnh Độ Tông Phật Giáo tân tâm tận lực chuyên tu chuyên hoằng, được thành tựu rất là huy hoàng. 
mẹ hiền con hiếuNăm 1959, vào năm 33 tuổi, Ngài được thế độ ở chùa Lâm Tế vùng Viên Sơn thành phố Đài Bắc, pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh Không. Sau khi thọ giới cụ túc Ngài đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp ở Đài Loan và các nước trên thế giới. Trước sau đã giảng giải như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Viên Giác, Tịnh Độ Ngũ Kinh (Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện), Kinh Kim Cang, Kinh Địa Tạng, Kinh Phạm Võng, Kinh Nhân Vương, Kinh Đại Bát Nhã Cương Yếu, Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Bát Đại Nhân Giác, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Thù Thắng Chí Lạc, Kinh Đương Lai Biến, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, Kinh Kiết Hung, Lục Tổ Đàn Kinh, Sa Di Luật Nghi Yếu Lược, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Vãng Sanh Luận, Đại Trí Độ Luận, Bách Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Nghiên Cứu, Bát Thức Quy Củ Tụng, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Phật Giáo Tam Tạng kinh điển mấy mươi bộ. Ngoài ra, Ngài còn giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Liễu Phàm Tứ Huấn, còn có chương trình Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường, giảng kinh thuyết pháp 40 mấy năm chưa từng gián đoạn, hiện nay có phát hành nhiều loại băng giảng Cassette, băng giảng video, đĩa CD – MP3, đĩa VCD – DVD, có đến mấy ngàn tập. Cho đến nay mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ ở trong phòng ghi hình giảng Kinh Hoa Nghiêm, vui với kinh pháp, chưa hề mỏi mệt.

Năm 1960, Ngài được mời làm giảng sư ở Tam Tạng Học Viện chùa Thập Phổ thành phố Đài Bắc. Năm 1960, Ngài được mời làm giảng sư ở Tam Tạng Học Viện chùa Thập Phổ thành phố Đài Bắc. Năm 1961, nhận lời đảm nhiệm ủy viên hoằng pháp và ủy viên văn hiến của Hội Phật Giáo Trung Quốc. Năm 1965, đảm nhiệm ủy viên thiết kế của Hội Phật Giáo Trung Quốc. Năm 1972, đảm nhiệm tổng chủ giảng Đại Chuyên Phật Học Giảng Tọa của Hội Phật Giáo Trung Quốc. Năm 1973, đảm nhiệm Viện Nghiên Cứu Phật Học Viện Học Thuật Trung Hoa, giáo thọ ủy viên biên dịch Hội Chú Thích Kinh Phật Ngữ Dịch Đài Loan. Năm 1975, đảm nhiệm làm giáo thọ Văn Hóa Đại Học Triết Học Hệ Trung Quốc, và giáo thọ Thiên Chúa Giáo Đông Á Tinh Thần Sinh Hoạt Nghiên Cứu Tập Sở. Năm 1977, đảm nhiệm viện trưởng Viện Nội Học Trung Quốc. Năm 1979, đảm nhiệm viện trưởng Viện Tịnh Độ Thật Tiễn Trung Quốc.

Ngài trước sau sáng lập Hội Hoa Tạng Pháp Thí, Thư Viện Thị Thính Phật Giáo Hoa Tạng, Hội Gây Quỹ Phật Đà Giáo Dục, Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng v.v…, tổ chức Phật Giáo Giáo Dục và mấy chục ngôi đạo tràng chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Ngài là người tiên phong trong việc sử dụng hệ thống truyền thanh, đài truyền hình, truyền hình vệ tinh, mạng lưới thông tin toàn cầu, dùng phương tiện truyền thông hiện đại để truyền bá chánh pháp, đẩy mạnh nền giáo dục của Phật Đà. In Đại Tạng Kinh miễn phí biếu tặng, ấn tống những loại sách thiện của nhà Nho, như Tứ Thư Ngũ Kinh, An Sĩ Toàn Thư, Liễu Phàm Tứ Huấn v.v… Những loại sách này khuyên người đoạn ác tu thiện, nâng cao phẩm chất lương thiện, khôi phục lại tâm tánh, đề xướng đạo đức, cải thiện phong hóa xã hội, hoằng dương kinh sách và tạo ra âm tượng có liên quan văn hóa truyền thống của Trung Quốc. 
mẹ hiền con hiếu 1Mấy chục năm nay đã ấn tống các loại kinh luận sách thiện lên đến hơn 10 triệu cuốn, còn in rất nhiều hình chư Phật Bồ Tát và lịch đại Tổ Sư Đại Đức mấy triệu tấm, các loại máy niệm Phật, băng niệm Phật, biếu tặng lưu thông trên toàn thế giới. Năm 1977, Ngài bắt đầu nhận lời mời thuyết giảng ở hải ngoại đẩy mạnh nền giáo dục của Phật Đà. Chỉ rõ mê tín, phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, khải phát chân trí huệ, khiến cho xã hội đại chúng hiểu rõ chân vọng, chánh tà, đúng sai, thiện ác, lợi hại, để xây dựng lý trí, đại giác, phấn trụ quan, thì mới có thể giải quyết được  tất cả khổ nạn của chúng sanh, đạt được mục tiêu giáo dục hạnh phúc chân thật vĩnh hằng, cứu cánh viên mãn.

Vì muốn để cho cái lý tưởng này thực hiện được, nên Ngài trước sau ở Đài Loan, Hồng Kông, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, Tây Ban Nha, Anh Quốc v.v… đề xướng chỉ đạo thành lập có hơn 50 mấy ngôi đạo tràng Tịnh Tông Học Hội, đảm nhiệm chức vụ cố vấn hoặc đạo sư của mấy chục đoàn thể Phật giáo và đoàn thể xã hội. Cùng năm, Ngài còn đề xướng chỉ đạo cho con cháu người Trung Hoa khắp trên thế giới nên xây dựng Trung Hoa Dân Tộc Bá Tánh Tông Từ (đền thờ tổ tông), hy vọng cách giáo hóa này, khiến cho mọi người đều biết Thành, Tín, Trung, Kính, Hiếu Đạo, Luân Thường Đạo Lý, Thuần Phong Mỹ Tục, Hưng Long Quốc Vận, Thực Hiện Thái Bình, Ngài cũng nghĩ rằng Văn Ngôn Văn (cổ văn), là quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời cùng chung thông dụng ngôn ngữ văn tự, văn hóa Trung Hoa rất độc đáo khác thường, là một nền văn hóa trên thế giới phát minh vĩ đại nhất, cũng là mấy ngàn năm bảo tàng trí huệ của nhân loại, cùng với người hiện đại kết tinh thành một thể. Mỗi một người là con cháu của Viêm Hoàng (tổ tiên của người trung hoa), đều phải có trách nhiệm nghĩa vụ đem nền văn hóa này tiếp tục truyền thừa, phát dương quang đại… 
mẹ hiền con hiếu 2
Trích “Mẹ Hiền Con Hiếu – Phần 1”:
Xin chào các vị lão sư tôn kính và các vị bằng hữu, kính chào các vị!
Cô giáo Triệu Lương Ngọc: Vô cùng cảm ơn lời mời nhiệt tình và sự sắp  đặt của Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, vô cùng cảm ơn sự động viên của giáo sư Tịnh Không, khiến cho mẹ con chúng tôi ngày hôm nay có cơ hội được ở nơi đây cùng mọi người thỉnh giáo và nghiên cứu thảo luận về đề tài giáo dục gia đình. Vào mùa hè năm ngoái, mẹ con chúng tôi có nhận lời mời đến thành phố Đại Khánh ở vùng Đông Bắc tỉnh Hắc Long Giang để diễn giảng một buổi. Lúc đó, chúng tôi diễn giảng đề tài là: “làm sao để dạy tốt con cái vì sự cống hiến cho thế giới hài hòa?” và vì đề tài này mà làm một cuộc thỉnh giáo với các vị hương thân ở vùng Đông Bắc, không ngờ họ hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt. Sau đó người chủ trì đại hội và người biên đạo quay phim còn đem làm thành đĩa DVD, lấy tên là: “Mẹ Hiền Con Hiếu” để phát hành. Một số trang mạng Internet văn hóa công ích cũng đăng tải.

Giáo sư Chung Mao Sam: tháng 12 năm ngoái, Tịnh Tông Học Hội Singapore có lời mời lão Pháp sư Tịnh Không diễn giảng đề tài: “Khải thị của người hiện đại đối với Kinh Hoa Nghiêm”, hiện trường khi đó có hơn 2000 đĩa phim “Mẹ Hiền Con Hiếu” đã được người xem ấy một chút đã hết sạch, có rất nhiều người còn quay về copy thêm đĩa để bổ sung. 
mẹ hiền con hiếu 3Cô Giáo: có thể thấy rằng, các bậc cha mẹ trong thế gian đều muốn giáo dục tốt con cái, mà con cái trong thiên hạ cũng đều muốn làm con hiền cháu thảo. Lòng người nghĩ thiện, xã hội mong được hài hòa, điều này khiến cho chúng tôi vô cùng cảm động. Chúng tôi cũng rất hiểu điều này, thật hổ thẹn là mẹ con chúng tôi cũng không phải là làm được tốt lắm. Nhưng hôm nay đến đây giao lưu cùng mọi người cũng là mang trong lòng một tâm nguyện tốt đẹp, mang một hạt giống của lòng yêu thương. Chúng tôi hy vọng tất cả cha mẹ trên thế gian này đều có lòng từ bi và trí tuệ, chúng tôi hy vọng tất cả con cái trên thế gian này đều có thể hiếu thuận và thành tài.

Xin cho phép chúng tôi tự giới thiệu, mẹ con chúng tôi đến từ một gia đình rất bình thường như bao gia đình khác ở Quảng Châu. Tôi tên là Triệu Lương Ngọc, năm nay 63 tuổi, về hưu đã nhiều năm rồi. Trước khi về hưu tôi đã từng làm qua phó biên tập cho tờ báo Thực Phẩm Quảng Đông, làm phóng viên cho tờ báo Thực Phẩm Trung Quốc và làm phó giám đốc bộ phận Quan hệ Cộng Đồng cho công ty Tập Đoàn Phúc Lợi Xã Hội tỉnh Quảng Đông. Tôi chỉ có một đứa con trai chính là Chung Mao Sâm, năm nay 34 tuổi. Cậu ấy tốt nghiệp hệ chính quy tại trường đại học Trung Sơn Quảng Châu năm 1995. Sau đó thì tự lo kinh phí đến Mỹ du học, học thạc sỹ và tiến sĩ. Năm 1999, lấy được bằng tiến sĩ về ngành tài chính của Mỹ. Sau đó nhận dạy học ở Trường đại học Texas và trường đại học Kansas của Mỹ. Về sau, chúng tôi nhận lời đề nghị của giáo sư Tịnh Không chuyển đến sống ở Úc Châu. 
mẹ hiền con hiếu 4Mao Sâm nhận dạy ở Học viện thương mai Trường đại học Queensland của Úc, cậu ấy dạy học về ngành tài chính. Do vì nhận được nhiều đánh giá ưu tú về phương diện dạy học, và cũng nhiều lần nhận được giải thưởng luận văn của ngành tài chính quốc tế cho nên đã trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất trường, đồng thời cũng là giáo sư danh dự của Trường đại học Trung Sơn Quảng Châu. Năm ngoái, cậu ấy được chọn làm Phó viện trưởng Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Mao Sâm ở trường đại học, ngoài việc dạy học và nghiên cứu ra, thời gian còn lại thì cùng với giáo sư Tịnh Không tham gia các hoạt động quốc tế, nhiều lần tham gia hội nghị quốc tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức, đồng thời cũng tham gia các cuộc hội nghị ở các nơi trên thế giới về vấn đề hòa bình, giáo dục và đoàn kết tôn giáo. Trong các hoạt động này, cậu ấy đảm nhiệm vai trò phiên dịch tiếng anh cho giáo sư Tịnh Không, cho nên cuộc sống mỗi ngày của cậu ấy đều rất chặt chẽ, rất phong phú, cho đến nay cậu ấy vẫn còn là một người độc thân. Nhớ lại khoảng thời gian ba mươi mấy năm mà mẹ con chúng tôi đã trải qua, đó là mẹ yêu thương con trai, là con trai thương yêu mẹ, là cảm nhận yêu thương, là nối nhịp yêu thương, là hiểu rõ yêu thương, là phụng hiến yêu thương.

Sau đây chúng tôi sẽ đem những điều tâm đắc trong tình yêu thương này mà chia sẻ với quý vị, vỏn vẹn trong một lần gặp này, hy vọng có thể đưa ra một số tham khảo cho các vị, cũng như là thỉnh giáo quý vị. Tiếp sau đây tôi chuẩn bị từ bảy phương diện để báo cáo với mọi người một chút những điều tâm đắc về giáo dục trong gia đình:
 1. Vị thầy của giáo dục trong gia đình
 • Trách nhiệm người mẹ là số 1.
 1. Điểm khởi đầu của giáo dục trong gia đình
 • Bắt đầu từ thai giáo.
 1. Căn bản của giáo dục trong gia đình
 • Hiếu là căn bản của đạo đức.
 1. Nội hàm của giáo dục trong gia đình
 • Là giáo dục tố chất.
 1. Vấn đề hàng đầu của giáo dục trong gia đình
 • Là tiếp thu gồm cả giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội và giáo dục triết lý thánh hiền.
 1. Thăng hoa của giáo dục trong gia đình
 • Là thúc đẩy con cái vì một thế giới hài hòa mà lập đức, lập công, lập ngôn.
 1. Nguyên lý của giáo dục trong gia đình
 • Cảm ngộ của 30 năm nuôi dạy con cái.
Sau đây sẽ báo cáo với mọi người từng điều một…


  
thong tin cuoi bai viet2
 
     

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây